НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДО УВАГИ ВИПУСКНИКІВ НМУ 2018 РОКУ ТА ДЕКАНІВ ФАКУЛЬТЕТІВ

РОЗКЛАД ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОЇ НАУКОВОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ (23-27 КВІТНЯ 2018 РОКУ)

Згідно з наказом ректора № 692 від 10.11.2017 року «Про організацію безперервної наукової освіти членів Студентського наукового товариства імені О.А. Киселя та молодих науковців університету» З 23 ДО 27 КВІТНЯ 2018 РОКУ будуть проведені лекції -тренінги:

 1. «Аналіз міжнародних та національних документів України у галузі біоетичної регуляціїбіомедичних досліджень,  проблема юридичного забезпечення та імплементації» (24 квітня 2018 року, 16.30-17.30, лекційний зал фармацевтичного корпусу) в рамках курсу «Біоетика у теорії і практиці біомедичних досліджень та впровадженні новітніх технологій» (відповідальний –  відповідальний секретар Комісії з питань біоетичної експертизи, науковий керівник школи-семінару «Проблеми біоетики та фізики живого», доцент А.І. Єгоренков).
 2. «Графічні технології в ілюструванні наукових статей та презентацій» (26 квітня 2018 року, 16.00 – 17.00, лекційний зал фармацевтичного корпусу)в рамках курсу «Правила оформлення наукових статей до публікації в Україні та в журналах, індексованих в Thomson Reuters, Scopus» (відповідальний – начальник науково-дослідної частини – Ph.D. А.В. Дінець).

Обов’язковою є участь аспірантів та голів студентських наукових гуртків.

Відділ наукової роботи студентів НДЧ

Рада СНТ імені О.А. Киселя

ГРАФІК ЗАСІДАНЬ СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯ «КВІТНЕВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ СЕСІЇ 2018» (23-27 КВІТНЯ 2018 РОКУ)

 1. Секція«Актуальні питання оперативної хірургії та топографічної анатомії» (кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії, відповідальний – к.мед.н., асистент Жебеленко Ярослав Георгійович (yaroslav.zhebelenko@nmu.uaohta@nmu.ua+380977495979). Проведення секції – 23 квітня 2018 року, о 10.00, вул. Мечникова, 5 (кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії).
 2.  Секційне засідання «Фтизіатрія  та пульмонологія» відбудеться 23 квітня о 15.00, 2-й поверх морфологічного корпусу в аудиторії кафедри анатомії .В. Петренко petrenko@ukr.net.
 3.  Секція «Сучасні проблеми клінічної фармакології та фармакотерапії»(кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації, відповідальна – доцент Трофімова Тетяна Сергіївна (ostroff@ukr.net, тел.:+380507727780). Проведення секції – початок 15.30 на Повітрофлотському проспекті.
 4. Секція «Онкологія сьогодні: від діагностики до лікування»(кафедра онкології, відповідальний – к.мед.н. Мотузюк Ігор Миколайович, wcdseminar@gmail.com, тел.: +380677199922). Проведення секції – 24 квітня 2018 року о 10.00, клінічна база кафедри онкології НМУ – Національний інститут раку (Ломоносова 33/43, адмін. корпус, конференц-зала).
 5. Секція «Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії» (кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії). Відповідальні:Афанасенко Ольга Віктоівна. Проведення секції – 24 квітня 2018 року о 13.00 по адресу вул. Пушкінська 22, ауд. 410.
 6. Секція “Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини” (Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини). Відповідальна – професор Натрус Лариса Валентинівна Lnatrus777@gmail.com. 0501780777. Дата засідання: 25 квітня 2018 року о 15-00 в НДІ ЕКМ (фізико-хімічний корпус).
 7.  Секція «Фармакологія ХХІ сторіччя. Сьогодення та погляд на майбутнє»– кафедра Фармакології, Дата: 25.04.2018 о 1600, м. Київ, прлспект Перемоги, 34, кафедра фармакології. Покотило Оксана Анатоліївна, тел. (063)975-72-52.
 8. Секція «Актуальні проблеми громадського здоров’я»(кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я), відповідальна – к.пед.н., доцент Донік Олена Миколаївна, тел.: +380966259774, E-mail: donnikolena@ukr.net.Проведення секції –25 квітня 2018 року о 15.00, вул. Політехнічна, 25/29, студентська поліклініка, 7-й поверх.
 9. «Inposterum» на квітневу сесію 2018 на секції «Соціально-гуманітарні дисципліни» кафедра філософії та соціології,  відповідальний к.філос.н. Оксана Вікторівна Романюк, тел.:+380637483009;RomanukOV@i.ua  25 квітня 2018 року о 1600  морфологічний корпус, 4 поверх, аудиторія 454).
 10. Секція«Актуальні питання нефрології» (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2), відповідальні – доцент Кармазіна Олена Мирославівна (olena_karmazina@ukr.net, тел.: +38066-989-36-14), асистент Карпенко Олена В’ячеславівна (karpenko05.12@ukr.net, тел.: +380679677487).  Проведення секції –25 квітня 2018 року, о 16.30вул. Петра Запорожця, 26(КМКЛ №3, лекційна аудиторія).
 11. Секція «Загальна хірургія», кафедра загальної хірургії №1, відповідальний – професор Насташенко Ігор Леонідович, тел.: +380503510480;ihor.nastashenko@gmail.com). Проведення секції –  25 квітня 2018року о 15.00, вул. Голосіївська, 59б.
 12. Секція «Ендокринологія» (кафедра ендокринології). Відповідальна: к.мед.н., доцент кафедри ендокринології Бобрик Марина Іванівна. Староста гуртка – Єрохович Вікторія (+380506826582),відбудеться- 25 квітня 2018 року о15:30. Адреса: Пушкінська 22 А. Київський міський ендокринологічний центр, аудиторія, 1 поверх.
 13. Секція«Організація та управління фармації: стан, проблеми та тенденції розвитку»кафедра організації та економіки фармації. Відповідальна – доцент Алєкперова Наталія Валеріївна (050-218-26-27; aliekperova18@gmail.com). Проведення секції – 25 квітня 2018 року о 15.30 за адресою: вул. Пушкінська, 22, 5 поверх, кім. 512.
 14. Секція «Гігієна та екологія»(кафедра гігієни та екології №1), відповідальна – доцент Благая Анна Вікторівна (anna_blagaya@nmu.ua, тел.:+380503523399). Проведення секції – 26 квітня 2018 року о 16.00, кафедра гігієни та екології №1, аудиторія №18.
 15. 26 квітня 2018 року о 15.00у рамках “Квітневої студентської наукової сесії 2018” відбудеться міждисциплінарне секційне засідання з міжнародною участю “Перинатальні та TORCH-інфекції у вагітних та дітей” за участю кафедр: дитячих інфекційних хвороб, акушерства та гінекології №2, педіатрії №1,2, інфекційних хвороб НМУ імені О. О. Богомольця та студентів Гомельського медичного університету (Республіка Белорусь). В рамках заходу планується проведення мастер-класів від професора О. В. Виговської, професора О. А. Голубовської, професора В. С. Березенко, екскурсія до ДУ “ІПАГ НАМН України”, виїзне студентське засідання в ДУ “ІПАГ НАМН України”. Місце проведення: ДУ “ІПАГ НАМН України”, вул. Майбороди 8. Формат участі: доповідь презентації клінічних випадків, оригінального дослідження, оглядів за тематикою засідання; відвідування мастер-класів, екскурсії, студентського засідання. Відповідальні за проведення: Виговська Оксана Валентинівна (050 271 77 07).
 16. Секція «Фармакогнозія та ботаніка»(кафедра фармакогнозії та ботаніки відповідальна – доцент Чолак Ірина Семенівна (sophora9@gmail.com, 067-793-05-34). Проведення секції –  26 квітня о 11.00.  за адресою вул. Пушкінська, 22, 2 поверх, кім. 206. E-mail: ok.pokotylo@gmail.com,  Сімонов Павло Вадимович,  мобільний телефон: (093)917-47-71
 17. Секція «Фізіологія»(кафедра фізіології, відповідальний – асистент кафедри фізіології Щербак Сергій Миколайович, тел.: 0444544982, 4studnmu@ukr.net. Проведення секції – 26 квітня 2018 року о 16.00проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус, ауд. 423 кафедри фізіології.
 18. Секція «Патоморфологія»(кафедра патологічної анатомії №2) квітнева студентська наукова сесія буде проводитись 26 квітня 2018 року о 16.30. Місце проведення: кафедра патологічної анатомії №2, Харківське шосе, 121, відповідальний – доцент Кузик Петро Васильович (dpathological_anatomy2@nmu.ua, тел.: +380674366022).
 19. Секція «Урологія» (кафедра урології) , відповідальний – доцент Яковлев Павло Георгійович (телефон 0678110101, email:  pavel_3@hotmail.com). Проведення секції – 26 квітня 2018 року о 15-00. Адреса проведення – Конференц-зала 5 корпусу Олександрівської клінічної лікарні м.Київ. НМУ ім. О.О.Богомольця.
 20. Секція «Клінічна імунологія, алергологія та медична генетика. Нові досягнення та перспективи»(кафедра клінічної імунології та алергології  з секцією медичної генетики). Відповідальні: д.мед.н. Бісюк Юрій Анатолійвич, bisyuk@gmail.com,к.мед.н., Мішаріна Жанна Анатоліївна (мед. генетика) jmisharina@yandex.ua, к.мед. н., асистент Плахотна Дарія Володимирівна (клін. імунологія), тел.: +380503872860, dplakhotna@bigmir.net, Барановський Тарас (староста гурт­ка) +380970576719baranovskyi@gmail.com. Проведення секції – 27 квітня 2018 року о 10.00, кафедра клінічної імунології та алергології (вул. Волоська, 47, 4 поверх, лекційний зал).
 21. Секція«Сучасна фармацевтична технологія» (кафедра аптечної та промислової технології ліків). Відповідальна – асистент Саханда Іванна Василівна (099-194-36-87; sahanda.ivanna@ukr.net). Проведення секції – 27 квітня 2018 р. о 15.00 за адресою вул. Пушкінська, 22, 5 поверх, кім. 503.

 

Відділ наукової роботи студентів НДЧ

Рада СНТ імені О.А. Киселя

ГРАФІК ЗАСІДАНЬ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ УНІВЕРСИТЕТУ (23 – 27 КВІТНЯ 2018 РОКУ)

24 квітня 2018 року о 17.00 в КМКЛ №10 (Голосіївський проспект, 59Б, 4 поверх, ординаторська) відбудеться засідання СНГ кафедри загальної хірургії №1.Тема засідання: «Синдром портальної гіпертензії: особливості сучасної діагностики, ускладнення». Керівник гуртка: професор Насташенко Ігор Леонідович. Староста гуртка: Тетеріна Вікторія, тел.+380984243303.

25 квітня 2018 року о 15.00  вулиця митрополита  А.Шептицького, 5 (6 поверх)  відбудеться засідання СНГ кафедри фізичної реабілітації і спортивної медицини. Тема: «Фізична реабілітація при судинних патологіях викликаних дисплазією сполучної тканини». Староста гуртка: Квачук Іван, тел.: +380963738533, +380992702680.

25 квітня 2018 року о 15.30 в КМКЛ №3 (вул. П. Запорожця, 26, 6 поверх)  відбудеться засідання СНГкафедри внутрішньої медицини №3. Тема:«Методика Ехо-КГ: основні принципи. Демонстрація хворого» (к.мед.н., асистент Іорданова Н.Х. Керівник гуртка: Загородній М.І. Староста гуртка: Комкіна Марія,тел.+380661306322.

27 квітня 2018 року о 15:00 в КМКЛ №18 (Бульвар Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія) відбудеться засідання СНГ кафедри хірургії  №1. Тема: «Складні клінічні випадки в хірургії». Староста гуртка: Бухенський Андрій, тел.: +380931989408. Кількість місць обмежена, реєстрація буде відкрита 17 квітня на сторінці гуртка.

 

Відділ наукової роботи студентів НДЧ

Рада СНТ імені О.А. Киселя

ІТАЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “МІЖНАРОДНІ ПРОТОКОЛИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ: ДОСВІД. ІННОВАЦІЇ”

ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ РОБОЧИХ ДНІВ

НАГАДУВАННЯ!!! Відповідно до наказу НМУ імені О.О. Богомольця  від 19.01.2018р. №24 «Про перенесення робочих днів» робочий день з понеділка 30 квітня 2018 року переноситься на суботу 5 травня 2018 року.

ЗАСІДАННЯ АНГЛОМОВНОГО ГУРТКА ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ

27 квітня 2018 року у лекційній аудиторії №1 стоматологічного корпусу проходитиме засідання англомовного гуртка для стоматологів.

Обговорюватимуться різноманітні питання дитячої стоматології та цікаві клінічні випадки. Запрошуються всі бажаючі!

АНОНС: ДЕНЬ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЇ «НЕВРОЛОГІЯ» В РАМКАХ «КВІТНЕВОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ СЕСІЇ 2018»

20 квітня 2018 року о 13.30 у рамках «Квітневої студентської наукової сесії 2018» відбудеться засідання секції «Неврологія» за участю кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця.

Місце проведення: вул. Шовковична 39/1, Олександрівська клінічна лікарня, 3 корпус, 3 поверх, конференц-зала кафедри.

Формат участі: доповідь презентації оригінального досліджень, оглядів, клінічних випадків в галузі неврології. Відповідальний за проведення: староста гуртка Варнаков Іван (+380957822420)

На засідання запрошуються всі бажаючі!

БРЕЙН-РИНГ ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ – 2018

19 квітня 2018 року о 13.30 в лекційній аудиторії Стоматологічного медичного центру відбудеться фінальна гра Інтелектуального студентського конкурсу «Брейн-ринг зі стоматології» за участю команд з шести університетів України. Запрошуємо усіх на свято!

Стоматологічний факультет