Bogomolets National Medical University
HONOR, MERCY, GLORY

(УКР) Про навчальні програми з дисциплін для студентів 3 курсу підготовки фахівців другого (магістерського) рівня галузі знань 22″Охорона здоров’я” за спеціальностями 222″Медицина”,221″Стоматологія”, 225″Медична та психологічна реалібітація”, 226″Фармація”

05.05.2018

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.