Кафедра акушерства і гінекології №2

Загальна інформація
Співробітники
Навчальна робота
Наукова робота
Лікувальна робота
Громадська та виховна робота
Міжнародне співробітництво
Видавнича діяльність
Студентський науковий гурток
Інформація для студентів
Новини
Фотогалерея
Навчальна робота

Тематичний план лекцій

З акушерства та гінекології 4 курсу медичного факультету №4
на весняний семестр
2015-2016 навчальний рік.

МОДУЛЬ 1
Захворювання органів жіночої репродуктивної системи.
Планування сім’ї.

Тема

К-ть
год

1

Організація акушерсько-гінекологічної служби в Україні. Роль сімейного лікаря в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги.

2

2

Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму.

2

3

Порушення функцій репродуктивної системи. Аменорея. Аномальні маткові кровотечі.

2

4

Нейроендокринні синдроми в гінекології.

2

5

Доброякісні пухлини органів жіночої статевої системи.

2

6

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.

2

7

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

2

8

«Гострий живіт» в гінекології.

2

9

Планування сім’ї.

2

10

Неплідність у шлюбі.

2

 

Всього

20

Лекції проводяться на базі кафедри акушерства №2,
КМПБ №6, вул. П.Запорожця 26а (згідно розкладу, в середині циклу)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
З акушерства та гінекології 5 курсу медичного факультету №3
на весняний семестр 2015-2016 навчальний рік

МОДУЛЬ 2.
Патологічний перебіг вагітності,
пологів та післяпологового періоду.
Захворювання жіночої репродуктивної системи.
Планування сім’ї.

Тема

Кількість годин

1

Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

2

2

Акушерські кровотечі під час ІІ половини вагітності , у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна та реанімація при кровотечі в акушерстві.

2

3

Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму. Порушення функцій репродуктивної системи. Аменорея. Аномальні маткові кровотечі. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

2

4

Доброякісні пухлини органів жіночої статевої системи. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.

2

5

Неплідність у шлюбі. Планування сім’ї.

2

 

Всього

10

Лекції проводяться на базі кафедри акушерства №2,
КМПБ №6, вул. П.Запорожця 26а (згідно розкладу, в середині циклу)

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/
п

ТЕМА ЛЕКЦІЇ

Години

Дата

Лектор

1.

Організація акушерської допомоги. Фізіололгія вагітності. Фактори ризику перинатального періоду.

2 год.

01.04,25.03,
04.05,27.04
20.04,13.04
18.05,11.05
20.06,13.06
06.06,30.05
09.02,18.03

проф. Гнатко О.П.

2.

Фізіологія пологів. Сучасні акушерські та перинатальні технології.

2 год.

02.04,26.03
05.05,28.04
21.04,14.04
19.05,12.05
21.06,14.06
07.06,31.05
10.02,19.03

 

проф. Гнатко О.П.

 

 

3.

Шокові стани в акушерстві. Невідкладна допомога.

 

2 год.

 

03.04,27.03
06.05,29.04
22.04,15.04
20.05,13.05
22.06,15.06
08.06,01.06
11.02,20.03

 

проф. Гнатко О.П.

   лекцій з акушерства длястудентів стоматологічногофакультету на весняний семестр 2015-2016 навчального року
Лекції читаються на базі ДКЛ за адресою: Повітрофлотський просп.9

 

Тематичний план практичних занять
для студентів стоматологічного факультету 4 курсу
на весняний семестр 2015-2016 н.р.

 

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

 

Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму. Менструальний цикл.
Родові шляхи. Таз з акушерської точки зору. Плід як обє’кт пологів

2,5

2,5

   2

Фізіологія вагітності. Методи обстеження вагітних. Діагностика вагітності..
Перинатальна охорона плода. Плацентарна дисфункція. Дистрес плода

2,5

2,5

   3

Фізіологія пологів. Знеболювання пологів. Курація роділь, написання історії пологів
Післяпологовий період, період новонародженості. Гнійно-септичні захворювання в післяпологовому періоді

2,5

2,5

 

Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Невідкладна допомога.
Акушерські кровотечі під час вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Невідкладна допомога.

2,5

2,5

   5

Підсумковий модульний контроль, у т.ч.
Контроль теоретичної підготовки
Контроль практичних навичок
Вирішення ситуаційних завдань

4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З акушерства та гінекології 4 курсу медичного факультету № 4
на весняний семестр 2015-2016 навчальний рік.

МОДУЛЬ 1
Захворювання органів жіночої репродуктивної системи.
Планування сім’ї.

Тема

К-ть
год

1

Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих. Загальна симптоматологія гінекологічних захворювань.

4

2

Нейроендокринна регуляція. Порушення функцій репродуктивної системи.

4

3

Нейроендокринні синдроми в гінекології.

4

4

Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Ендометріоз.

4

5

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

4

6

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

4

7

«Гострий живіт» в гінекології.

4

8

Неплідний шлюб.

4

9

Планування сім’ї.

4

10

Підсумковий модульний контроль.

4

 

Всього

40

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З акушерства та гінекології 5 курсу медичного факультету №3 на весняний семестр 2015-2016 навчальний рік
МОДУЛЬ 2.
Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду
Захворювання жіночої репродуктивної системи.
Планування сім’ї.

Тема

Практичні заняття

1.

Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

4,0

2

Невиношування вагітності.

4,0

3.

Аномалії скоротливої діяльності матки.

4,0

4.

Акушерські кровотечі під час ІІ половини вагітності, у пологах та післяпологовому періоді.

4,0

5.

Інтенсивна терапія та реанімація при кровотечах в акушерстві.

4,0

6.

Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.

4,0

7.

Післяпологові септичні захворювання.

4,0

8.

Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму. Порушення функції репродуктивної системи. Аменорея. Аномальні маткові кровотечі.

4,0

9.

Нейроендокринні синдроми в гінекології.

4,0

10.

Доброякісні пухлини органів жіночої статевої системи.

4,0

11.

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.
Злоякісні новоутворення жіночих статевих органів.

4,0

12.

Запальні захворювання жіночих статевих органів.
“Гострий живіт” в гінекології.
Курація гінекологічних хворих. Підготовка учбової історії хвороби.

4,0

13.

Плануваня сім’ї. Неплідність у шлюбі

4,0

14.

Захист учбової історії пологів.

4,0

15.

Підсумковий модульний контроль.

4,0

 

Всього

60

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
кафедра акушерства та гінекології №2
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
практичних занять з акушерства та гінекології для студентів
медичного факультету№3 на весняний семестр 2015 -2016 навчального року


Тема

К-ть год

1.

Жіночі урогенітальні запальні захворювання. Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Дисгормональні захворювання молочної залози.Ендометріоз.

6

2

Фонові та передракові захворюваннястатевих органів жінки. Злоякісні новоутворювання.

6

3

 Невідкладні стани в гінекології. Оперативні втручання в гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Профілактика ВІЛ інфікування.

6

4

Неплідність. Сучасні аспекти планування сім’ї. Методи контрацепції. Медичні критерії прийнятності використання методів контрацепції ВООЗ.

6

5

Фізіологічна вагітність, пологи та післяпологовий період. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві. Плацентарна дисфункція, затримка розвитку плода, дистрес плода. Імунологічна несумісність крові матері та плода. Аномалії плідного яйця.

6

6

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

6

7

Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності. Багатоплідна вагітність.

6

8

Аномалії кісткового таза. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Невідповідність голівки плода та таза матері. Неправильні положення та тазові передлежання плода.

6

9

Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВС-синдром. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в акушерстві.

6

10

Аномалії скоротливої діяльності матки. Пологовий травматизм матері та плоду. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода. Оперативні втручання в акушерстві. Післяпологові септичні захворювання.

6

11

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Перинатальні інфекції. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ.

6

12

Організація спеціалізованої гінекологічної допомоги дівчаткам та підліткам. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку геніталій та ендокринних залоз до статевої зрілості. Вікові періоди розвитку дівчинки.

6

13

Порушення менструальної функції у дівчаток. Аномалії розвитку статевих органів. Порушення статевого розвитку у дівчат. Питання контрацепції у підлітків.

6

14

Пухлини статевих органів у дівчаток. Захворювання молочної залози.

6

15

Підсумковий контроль з модулю 3

6

 

Всього

90

Початок та кінець заняття - 8.00 - 13.10
Оцінка знань - “5” - 8 балів,  -и4” - 6 балів,  -“З” - 5 балів,-“2” - 2 бала.
Індивідуальна робота – 8 балів

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
кафедра акушерства та гінекології №2
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
практичних занять з акушерства та гінекології для студентів
медичного факультету№4 (лікувальна справа) на веснянмй семестр 2015 -2016 навчального року

Тема

К-ть
Год.

1

Порушення менструальної функції в репродуктивному віці, нейроендокринні синдроми. Фізіологічні та патологічні стани в перименопаузальному періоді.

6

2

Патологічні стани репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці. Методи контрацепції для піллітків. Жіночі урогенітальні запальні захворювання.

6

3

Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Дисгормональні захворювання молочної залози.Ендометріоз. Фонові та передракові захворюваннястатевих органів жінки. Злоякісні новоутворювання.

6

4

Невідкладні стани в гінекології. Оперативні втручання в гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Профілактика ВІЛ інфікування.

6

5

Неплідність. Сучасні аспекти планування сім’ї. Методи контрацепції. Медичні критерії прийнятності використання методів контрацепції ВООЗ.

6

6

Фізіологічна вагітність, пологи та післяпологовий період. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві.

6

7

Плацентарна дисфункція, затримка розвитку плода, дистрес плода. Імунологічна несумісність крові матері та плода. Аномалії плідного яйця.

6

8

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

6

9

Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності. Багатоплідна вагітність.

6

10

Аномалії кісткового таза. Проблема макросомії в сучасному акушерстві. Невідповідність голівки плода та таза матері. Неправильні положення та тазові передлежання плода.

6

11

Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВС-синдром. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в акушерстві.

6

12

Аномалії скоротливої діяльності матки. Пологовий травматизм матері та плоду. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода.

6

13

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Перинатальні інфекції. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ.

6

14

Оперативні втручання в акушерстві. Післяпологові септичні захворювання.

6

15

Підсумковий контроль з модулю 3

6

 

Всього

90

Початок та кінець заняття - 8.00 - 13.10
Оцінка знань - “5” - 8 балів,  -и4” - 6 балів,  -“З” - 5 балів,-“2” - 2 бала.
Індивідуальна робота – 8 балів

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
кафедра акушерства та гінекології №2
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
практичних занять з акушерства та гінекології для студентів
медичного факультету№4(медико -профілактична справа) на весняний семестр
2015 -2016 навчального року

Тема

К-ть
год

1

Порушення менструальної функції в репродуктивному віці, нейроендокринні синдроми. Фізіологічні та патологічні стани в перименопаузальному періоді.

5

2

Жіночі урогенітальні запальні захворювання.

5

3

Доброякісні новоутворювання статевих органів жінки. Дисгормональні захворювання молочної залози.Ендометріоз. Фонові та передракові захворюваннястатевих органів жінки. Злоякісні новоутворювання.

5

4

Невідкладні стани в гінекології. Оперативні втручання в гінекології. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Профілактика ВІЛ інфікування.

5

5

Неплідність. Сучасні аспекти планування сім’ї. Методи контрацепції. Медичні критерії прийнятності використання методів контрацепції ВООЗ.

5

6

Фізіологічна вагітність, пологи та післяпологовий період. Перинатальна охорона плода. Фармакотерапія в акушерстві. Плацентарна дисфункція, затримка розвитку плода, дистрес плода.

5

7

Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності. Багатоплідна вагітність.  Післяпологові септичні захворювання.

5

8

Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВС-синдром. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечах в акушерстві. Оперативні втручання в акушерстві.

5

9

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Перинатальні інфекції. Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ.

5

10

Підсумковий контроль з модулю 3

5

 

Всього

50

Початок та кінець заняття - 8.00 – 12-00

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
кафедра акушерства та гінекології №2

Графік проведення підсумкового модульного контролю  для студентів 4 курсу  медичного факультету №4
 на весняний семестр 2015-2016 н.р.

Дата

Група

Викладач

Модуль №1

 

Модуль №1

15.04.16

1

доц. Сольський С.Я.

15.04.16

2

доц. Марущенко Ю.Л

06.05.16

3

доц. Чубатий А.І.

06.05.16

4

доц. Сольський С.Я.

27.05.16

5

доц. Чубатий А.І.

27.05.16

6

проф.Гнатко О.П.

17.06.16

7

доц. Чубатий А.І.

17.06.16

8

доц. Сольський С.Я.

19.02.16

9

проф.Гнатко О.П.

19.02.16

10

доц. Чубатий А.І.

11.03.16

11

доц. Марущенко Ю.Л

Підсумковий модульний контроль проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а.
Часи проведення – 8.00 – 11.30

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
кафедра акушерства та гінекології №2

Графік проведення підсумкового модульного контролю для студентів 5 курсу
медичного факультету №3
на весняний семестр 2015-2016 н.р.

 

Дата

Група

Викладач

Модуль №2

 

Модуль №2

24.06.16

1

доц.Сольський С.Я.

24.06.16

2

доц.Чубатий А.І.

20.05.16

3

доц.Чубатий А.І.

20.05.16

4

проф.Гнатко О.П.

26.02.16

5

доц. Сольський С.Я.

26.02.16

6

доц.Марущенко Ю.Л.

18.03.16

7

доц.Марущенко Ю.Л.

18.03.16

8

доц.Чубатий А.І.

18.03.16

9

доц.Сольський С.Я.

08.04.16

10

доц.Сольський С.Я..

08.04.16

11

доц. Марущенко Ю.Л.

29.04.16

12

доц. Марущенко Ю.Л.

29.04.16

13

доц.Чубатий А.І.

29.04.16

14

проф.Гнатко О.П.

Передмодульні консультації проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а.
Часи проведення – згідно розкладу

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
кафедра акушерства та гінекології №2

Графік проведення
підсумкового модульного контролю для студентів 6 курсу медичного факультету №3 на 2015-2016 н. р.

 

Дата

Час

Група №

 

Викладач

19.02.16

8.00 – 13.10

2 А/2-Б

доц. Марущенко Ю.Л.

11.03.16

8.00 – 13.10

3 А/3-Б

доц. Чубатий А.І.

01.04.16

8.00 – 13.10

4 А/4-Б

доц. Чубатий А.І.

22.04.16

8.00 – 13.10

5 Б/5-Б

доц. Сольський С.Я.

22.04.16

8.00 – 13.10

6 А/6-Б

доц. Чубатий А.І.

13.05.16

8.00 – 13.10

7 Б/7-Б

доц. Марущенко Ю.Л.

18.09.15

8.00 – 13.10

8А/8-Б

доц. Чубатий А.І.

09.10.15

8.00 – 13.10

9Б/9-Б

доц. Сольський С.Я.

30.10.15

8.00 – 13.10

10А/10Б

проф. Гнатко О.П.

20.11.15

8.00 – 13.10

11А/11Б

доц. Марущенко Ю.Л.

11.12.15

8.00 – 13.10

12 Б/12Б

доц.Чубатий А.І.

12.01.16

8.00 – 13.10

13А/13Б

доц. Сольський С.Я.

 

Підсумковий модульний контроль проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а.

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
кафедра акушерства та гінекології №2

Графік проведення
підсумкового модульного контролю для студентів 6 курсу
медичного факультету №4
на 2015-2016 н. р.

 

Дата

Час

Група №

 

Викладач

22.04.16

8.00 13.10

1 А/1-Б

доц.Марущенко Ю.Л.

11.03.16

8.00 13.10

2 Б/2-б

доц. Сольський С.Я.

01.04.16

8.00 13.10

3 А/3-Б

доц.Марущенко Ю.Л.

30.10.15

8.00 13.10

4 Б/4-Б

доц.Марущенко Ю.Л.

30.10.15

8.00 13.10

5 А/5-Б

 

доц. Чубатий А.І.

09.10.15

8.00 13.10

7-А/7-Б

доц.Чубатий А.І.

18.09.15

8.00 13.10

8-А/8-Б

доц. Сольський С.Я.

04.12.15

8.00 13.10

9-А/9-Б

проф. Гнатко О.П.

25.12.15

8.00 13.10

10-А/10-Б

доц. Марущенко Ю.Л.

26.01.15

8.00 13.10

11-А/11-Б

доц. Марущенко Ю.Л.

19.02.16

8.00 13.10

12-А/12-Б

доц. Сольський С.Я.

Підсумковий модульний контроль проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а.

Графік проведення лекцій

З акушерства та гінекології на 4 курсі медичного факультету №4
на весняний семестр2015-2016 навчальний рік.

МОДУЛЬ 1
Захворювання органів жіночої репродуктивної системи.
Планування сім’ї.

Тема

Викладач

Дата

1

Організація акушерсько-гінекологічної служби в Україні. Роль сімейного лікаря в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги.

 

пр. Гнатко О.П.

04.04,25.04,
16.05,06.06,
08.02,29.02

2

Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму.

 

пр. Гнатко О.П.

04.04,25.04,
16.05,06.06,
08.02,29.02

3

Порушення функцій репродуктивної системи. Аменорея. Аномальні маткові кровотечі.

 

доц.Чубатий А.І.

05.04,26.04,
17.05,07.06,
09.02,01.03

4

Нейроендокринні синдроми в гінекології.

доц Сольський С.Я.

06.04,27.04,
18.05,08.06,
10.02,02.03

5

Доброякісні пухлини органів жіночої статевої системи.

доц. Марущенко Ю.Л.

07.04,28.04,
19.05,09.06,
11.02,03.03

6

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.

 

пр. Гнатко О.П.

08.04,29.04,
20.05,10.06,
12.02,04.03

7

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

 

пр. Гнатко О.П.

11.04,03.05,
23.05,13.06,
15.02,08.03

8

«Гострий живіт» в гінекології.

доц Сольський С.Я.

12.04,03.05,
24.05,14.06
16.02,09.03

9

Планування сім’ї.

доц. Марущенко Ю.Л.

13.04,04.05,
25.05,15.06,
17.02,10.03

10

Неплідність у шлюбі.

доц.Чубатий А.І.

14.04,05.05,
26.05,16.06,
18.02,10.03

 Лекції проводяться на базі кафедри акушерства №2  КМПБ №6 вул.
П.Запорожця 26а (згідно розкладу,  11.30 – 13.00, в середині циклу).

Графік проведення лекцій
з акушерства та гінекології 5 курсу медичного факультету №3
на весняний  семестр 2015-2016 навчальний рік

МОДУЛЬ 2.
Патологічний перебіг вагітності,
пологів та післяпологового періоду.
Захворювання жіночої репродуктивної системи.
Планування сім’ї.

 

Тема

ПІБ лектора

Дата проведення лекцій

1

Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія.

доц.
Марущенко Ю.Л.

13.06,10.05,15.02,
07.03,28.03,18.04

2

Акушерські кровотечі під час ІІ половини вагітності , у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна та реанімація при кровотечі в акушерстві.

проф.
Гнатко О.П.

14.06,11.05,16.02,
09.03,29.03,19.04.

3

Анатомо-фізіологічні особливості жіночого організму. Порушення функцій репродуктивної системи. Аменорея. Аномальні маткові кровотечі. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

доц.
Марущенко Ю.Л.

15.06,12.05,17.02,
10.03,30.03,20.04

4

Доброякісні пухлини органів жіночої статевої системи. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.

доц.
Чубатий А.І.

16.06,13.05,18.02,
11.03,31.03,21.04

5

Неплідність у шлюбі. Планування сім’ї.

доц.
Сольський С.Я

17.06,16.05,19.02,
14.03,01.04,22.04

 

Всього

10

 

.Лекції проводяться на базі кафедри акушерства №2,
КМПБ №6, вул. П.Запорожця 26а (згідно розкладу, в середині циклу. Часи проведення 11.30 – 13.00 )

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
кафедра акушерства та гінекології №2

Графік проведення передмодульних консультацій для студентів 4 курсу  медичного факультету №4
на весняний семестр 2015-2016 н. р.

Дата

Група

Викладач

14.04.16

1

ас. Кривопустов О.С.

14.04.16

2

ас. Скурятіна Н.Г.

05.05.16

3

ас. Кривопустов О.С.

05.05.16

4

ас. Чорна О.О.

26.05.16

5

ас. Дрозд О.О.

26.05.16

6

ас. Кривопустов О.С.

16.06.16

7

ас. Чорна О.О.

16.06.16

8

Кириченко Ю.А.

18.02.16

9

ас. Самойлова М.В.

18.02.16

10

ас. Скурятіна Н.Г.

10.03.16

11

ас. Скурятіна Н.Г.

Передмодульні консультації проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а.
Часи проведення – 14.00 – 15.00

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
кафедра акушерства та гінекології №2

Графік проведення передмодульних консультацій
для студентів 5 курсу медичного факультету №3
на весняний семестр 2015-2016 н.р.

 

Дата

Група

Викладач

Модуль №2

 

Модуль №2

23.06.16

1

ас. Самойлова М.В.

23.06.16

2

ас. Дрозд О.О.

19.05.16

3

ас. Самойлова М.В.

19.05.16

4

 ас. Коростіль М.О.

25.02.16

5

ас. Чорна О.О.

25.02.16

6

ас. Коростіль М.О.

17.03.16

7

ас. Коростіль М.О.

17.03.16.

8

ас. Чорна О.О.

17.03.16

9

ас. Михайлюта М.А.

07.04.16

10

ас. Коростіль М.О.

07.04.16

11

ас. Самойлова М.В.

28.04.16

12

ас. Коростіль М.О.

28.04.16

13

ас. Чорна О.О.

28.04.16

14

ас. Самойлова М.В.

Передмодульні консультації проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а.
Часи проведення – згідно розкладу

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
кафедрі акушерства та гінекології №2

Графік проведення передмодульних консультацій
для студентів 6 курсу медичного факультету №3
на весняний семестр 2015-2016 н.р.

 

Дата

Час

Група №

 

Викладач

18.02.16

8.00 – 13.10

2 А/2-Б

Манащук/Кириченко

10.03.16

8.00 – 13.10

3 А/3-Б

Сольський/Дрозд

31.03.16

8.00 – 13.10

4 А/4-Б

Марущенко/Манащук

21.04.16

8.00 – 13.10

5 Б/5-Б

Кириченко/ Дрозд

21.04.16

8.00 – 13.10

6 А/6-Б

Сольський/Михайлюта

12.05.16

8.00 – 13.10

7 А/7-Б

Кириченко/ Дрозд

17.09.15

8.00 – 13.10

8А/8-Б

Сольський/Дрозд

08.10.15

8.00 – 13.10

9Б/9-Б

Дрозд/Чубатий

29.10.15

8.00 – 13.10

10А/10Б

Кириченко/Чубатий

19.11.15

8.00 – 13.10

11А/11Б

Манащук/Дрозд

10.12.15

8.00 – 13.10

12 Б/12Б

Чубатий/Дрозд

11.01.16

8.00 – 13.10

13А/13Б

Дрозд/Коростіль

Підсумковий модульний контроль проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а.

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
кафедра акушерства та гінекології №2

Графік проведення передмодульних крнсультацій
для студентів 6 курсу медичного факультету №4
на 2015-2016 н. р.


Дата

Час

Група №

 

Викладач

18.02.16

8.00 -12.00

1 А/1-Б

Чубатий/Манащук

10.03.16

8.00 -12.00

2 Б/2-б

Марущенко/Кириченко

31.03.16

8.00 -12.00

3 А/3-Б

Кириченко/Дрозд

29.10.15

8.00 -12.00

4 Б/4-Б

Сольський/Дрозд

29.10.15

8.00 -12.00

 

5 А/5-Б

 

Манащук/Михайлюта

19.11.

8.00-12.00

6 А/6-Б

Сольський/Кириченко

08.10.15

8.00 -12.00

7-А/7-Б

Манащук/Кириченко

17.09.15

8.00 -12.00

 

8-А/8-Б

Чубатий/Кириченко

03.12.15

8.00 -12.00

 

9-А/9-Б

Марущенко/Кириченко

24.12.15

8.00 -12.00

 

10-А/10-Б

Марущенко/Сольський

25.01.16

8.00 -12.00

11-А/11-Б

Михайлюта/Марущенко

18.02.16

8.00 -12.00

12-А/12-Б

Михайлюта/Марущенко

Підсумковий модульний контроль проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а.