Кафедра акушерства і гінекології №2

Загальна інформація
Співробітники
Навчальна робота
Наукова робота
Лікувальна робота
Громадська та виховна робота
Міжнародне співробітництво
Видавнича діяльність
Студентський науковий гурток
Інформація для студентів
Новини
Фотогалерея
Навчальна робота

ГРАФІК ЛЕКЦІЙ

з акушерства та гінекології для студентів 4 курсу медичного факультету №3

на весняний семестр 2014-2015 навчальний рік

МОДУЛЬ 1.

Фізіологічний та ускладнений перебіг вагітності,

пологів та післяпологового періоду.

 

Тема

№ групи, дата, години

лектор

1.

Організація акушерської допомоги. Предмет акушерства та гінекології. Основні етапи розвитку акушерства та гінекології. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворюваннь і смертності.

1-16гр-04.02.

10.20 -12.00

 

проф.

Гнатко О.П.

2.

Запліднення. Плацентація. Фето-плацентарний комплекс.

1-16гр-04.02.

12.20 -14.00

 

доц.

Чубатий А.І.

 

3.

Фізіологія вагітності. Зміни в організмі вагітної. Перинатальна охорона плода.

1-16гр-04.02.

14.20 -16.00

 

доц.

Чубатий А.І.

4.

Фізіологія пологів. Причини настання пологів. Регуляція пологової діяльності.

 

1-16гр-04.02.

16.10 -17.50

 

доц.

Чубатий А.І.

5.

Клінічний перебіг пологів. Знеболюваня пологів.

1-16гр-10.02.

08.20 -10.00

 

доц.

Марущенко Ю.Л.

6 .

Багатоплідна вагітність.

Фармакотерапія в акушерстві. Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських препаратів.

1-16гр-10.02.

10.20 -12.00

 

проф.

Гнатко О.П.

7 .

Плацентарна дисфункція плаценти. Ретардація, гіпотрофія плода.(СЗРП)

1-16гр-13.02.

10.20 -12.00

 

доц.

Чубатий А.І.

8.

Дистрес плода. Асфіксія новонародженого.

1-16гр-13.02.

12.20 -14.00

 

доц.

Чубатий А.І.

9.

Ізоімунна вагітність. Питання медичної етики та деонтології.

1-16гр-13.02.

14.20 -16.00

 

проф.

Гнатко О.П.

10 .

Перинатальні інфекції.

1-16гр-13.02.

16.10 -17.50

 

доц.

Сольський С.Я.

 

Лекції проводяться за адресою А. Навої 2 , аудиторія ДКЛ №2.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЬ

 

з акушерства та гінекології для студентів 4 курсу медичного факультету № 3

на весняний семестр 20 14 -201 5 навчальний рік.

 

МОДУЛЬ 1

Фізіологічний та ускладнений перебіг

вагітності, пологів та післяпологового періоду.

 

Тема

Кількість годин

1

Жіночий таз. Плід , як обєкт пологів.

4

2

Фізіологія вагітності. Перинатальна охорона плода. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія.

4

3

Фізіологія пологів. Знеболюваня пологів.

4

4

Фізіологія післяпологового періоду. Фізіологія періоду новонародженості.

4

5

Вагітність і пологи при тазовому передлежанні.Вагітність та пологипри аномліях кісткового таза. Проблеми макросомії в акушерстві, вагітність та пологи при крупному плоді.

4

6

Аномалії розвитку плідного яйця. Багатоплідна вагітність .Аномаліїї положення плода.

4

7

Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Дисфункція плода . Дистрес плода. Ретардація, гіпотрофія плода.

4

8

Ізоантигенна несумісність крові матері та плода. Патологія періоду новонаролдженості. Асфіксія новонародженого. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

4

9

Захист учбової історії пологів.

4

 

Підсумковий модульний контроль залікового модулю1.

4

 

Всього

40

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

з акушерства та гінекології для студентів 4 курсу медичного факультету № 3

на весняний семестр 20 14 -201 5 навчальний рік.

 

МОДУЛЬ 1

Фізіологічний та ускладнений перебіг

вагітності, пологів та післяпологового періоду.

 

 

Тема

Кількість годин

1

Особливості перебігу та тактика ведення пологів при анатомічно вузьких тазах.

5

2

Пологи при розгинальних передлежаннях голівки.

5

3

Пологи при асинклітичних вставленнях голівки.

5

4

Дискордатний розвиток при багатоплідній вагітності. Сучасна діагностика, родорозрішення.

5

5

Патологія навколоплідних вод. Ведення вагітних в різних термінах.

5

6

Гігіена, режим та гімнастика в період вагітності. Раціональне харчування вагітної та породіллі.

5

 

Всього

30

 

Графік

проведення передмодульних консультацій

для студентів 4 курсу медичного факультету № 3

на весняний семестр 20 14 -201 5 н. р.

 

Дата

Група

Викладач

 

04. 06 .1 5

1

ас. Скурятіна Н.Г.

04. 06 .1 5

2

ас. Захаренко Н.О.

04 .06.1 5

3

ас. Самойлова М.В.

02.0 7 .1 5

4

ас. Скурятіна Н.Г.

02 .07.1 5

5

ас. Захаренко Н.О.

02 . 07 .1 5

6

ас. Самойлова М.В.

26 .03.1 5

7

ас. Скурятіна Н.Г.

26 . 03 .1 5

8

ас. Захаренко Н.О.

26 .03.1 5

9

ас. Самойлова М.В.

26 . 02 .1 5

10

ас. Скурятіна Н.Г.

26 .02.1 5

11

ас. Захаренко Н.О.

14 . 05 .1 5

12

ас. Скурятіна Н.Г.

14 .05.1 5

13

ас. Захаренко Н.О.

14 . 05 .1 5

14

ас. Самойлова М.В.

16 .04.1 5

15

ас. Скурятіна Н.Г.

16.04.15

16

а с. Захаренко Н.О.

 

Передмодульні консультації проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а.

Часи проведення – 15 .00 – 16 . 0 0

 

 

Графік

проведення підсумкового модульного контролю

для студентів 4 курсу медичного факультету № 3

н а весняний семестр 20 14 -201 5 н. р.

 

Дата

Група

Викладач

 

05. 06 .1 5

1

доц.Сольський С.Я.

05. 06 .1 5

2

проф.Гнатко О.П.

05 .06.1 5

3

доц.Чубатий А.І.

03.0 7 .1 5

4

доц.Сольський С.Я.

03 .07.1 5

5

проф.Гнатко О.П.

03 . 07 .1 5

6

доц.Чубатий А.І.

27 .03.1 5

7

доц. Сольський С.Я.

27 . 03 .1 5

8

доц. Чубатий А.І.

27 .03.1 5

9

доц. Марущенко Ю.Л.

27 . 02 .1 5

10

доц. Марущенко Ю.Л.

27 .02.1 5

11

доц. Чубатий А.І.

15 . 05 .1 5

12

доц. Сольський С.Я.

15 .05.1 5

13

п роф.Гнатко О.П.

15 . 05 .1 5

14

доц.Сольський С.Я.

17 .04.1 5

15

доц.Марущенко Ю.Л.

17.04.15

16

доц. Чубатий А.І.

 

Підсумковий модульний контроль проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а.

 

Часи проведення – 8.00 – 11.30

 

ГРАФІК ЛЕКЦІЙ

з акушерства та гінекології для студентів 5 курсу медичного факультету №4

на веснянийй семестр 20 14 -201 5 навчальний рік

 

Тема

Дата

Лектор

1

Невиношування вагітності. Класифікація, Патогенез. Тактика ведення.

1-4 гр-02.02.–10.20-.12.00

5-8 гр-05.02.–10.20-.12.00

9-14 гр-10.02.–10.20-.12.00

проф.

Гнатко О.П.

2

Прееклампсія. Еклампсія. Патогенез. Діагностика та лікування.

 

1-4 гр-02.02.–12.20-.14.00

5-8 гр-05.02.–12.20-.14.00

9-14 гр-10.02.–12.20-.14.00

 

доц. Чубатий А.І.

3

Кровотечі в акушерстві. Причини. Геморагічний шок в акушерстві. Інтенсивна терапія і реанімація.

1-4 гр-02.02.–14.10-.15.50

5-8 гр-05.02.–14.10-.15.50

9-14 гр-10.02.–14.10-.15.50

доц. Чубатий А.І.

4

Оперативне акушерство. Кесарів розтин.

1-4 гр-03.02.–10.20-.12.00

5-8 гр-06.02.–10.20-.12.00

9-14 гр-10.02.–16.00-.17.30

доц.

Сольський С.Я.

5

Шокові стани в акушерстві.

 

1-4 гр-03.02.–12.20-.14.00

5-8 гр-06.02.–12.20-.14.00

9-14 гр-11.02.–10.20-.12.00

доц.

Сольський С.Я.

6

Порушення менструальної функції. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

1-4 гр-03.02.–14.10-.15.50

5-8 гр-06.02.–14.10-.15.50

9-14 гр-11.02.–12.20-.14.00

проф.

Гнатко О.П.

7

Доброякісні пухлини жіночих статевих органів.

1-4 гр-04.02.–10.20-.12.00

5-8 гр-09.02.–10.20-.12.00

9-14 гр-11.02.–14.10-.15.50

доц.

Сольський С.Я.

8

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій.

1-4 гр-04.02.–12.20-.14.00

5-8 гр-09.02.–12.20-.14.00

9-14 гр-11.02.–16.00-.17.30

доц. Чубатий А.І.

9

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

 

1-4 гр-04.02.–14.10-.15.50

5-8 гр-09.02.–14.10-.15.50

9-14 гр-13.02.–10.20-.12.00

проф.

Гнатко О.П.

10

Неплідний шлюб. Плануваня сімї.

1-4 гр-04.02.–16.00-.17.30

5-8 гр-09.02.–16.20-.17.30

9-14 гр-13.02.–12.20-.14.00

доц.

Марущенко Ю.Л.

 

Лекції читаються у аудиторії КМПБ №6 за адресою вул. П.Запорожця, 26-а кафедра акушерства і гінекології №2.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

з акушерства та гінекології для студентів 5 курсу медичного факультету № 4 на весняний семестр 201 4 -201 5 навчальний рік

 

МОДУЛЬ 2

Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

 

Тема

Практичні заняття

СРС

Змістовний модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

 

1.

Ранні гестози. Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Рідкісні форми гестозів. Інфузійно-трансфузійна терапія. Наказ МОЗ України №676, 620.

4,6

1

2

Невиношування вагітності.

Наказ МОЗ України №676, 624.

4,6

1

3.

Переношування вагітності. Аномалії скоротливої діяльності матки.

Наказ № 503, 676, 620, 901.

4,6

1

4.

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях. Наказ №503,676.

4,6

1

5.

Акушерські кровотечі під час вагітності (в І та ІІ половині вагітності, позаматкова вагітність), в пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія та реанімація при кровотечах в акушерстві.

Наказ №676,620.

4,6

1

6.

Оперативне акушерство. Пологовий травматизм.Післяпологові септичні захворювання. Питання інфузійно-трансфузійної терапії.

Наказ №620.

4,6

1

 

Індивідуальна самостійна робота

(складання алгоритмів надання невідкладної допомоги при екстремальних станах в акушерстві).

 

10

7

Підсумковий модульний контроль.

4,6

5

 

Всього

32,2

21

 

 

МОДУЛЬ 3.

Захворювання жіночої репродуктивної системи.

Планування сім’ї.

Тема

Кількість годин

1.

Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих.

Курація гінекологічних хворих.

4,6

 

1

 

2.

Порушення менструальної функції.Нейроендокринні синдроми в гінекології. Наказ №503, 676, 620.

4,6

1

3.

Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів.

4,6

1

4.

 

Гінекологічні аспекти захворювані молочної залози.

Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Наказ №676, 503, 620.

4,6

2

5.

Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.

Злоякісні новоутворення геніталій.Трофобластичні захворювання.

Наказ №676, 620.

4,6

1

6

Запальні захворювання жіночих статевих органів.

“Гострий живіт” в гінекології.

4,6

2

7

Неплідний шлюб. Плануваня сімї.

Наказ №503, 620, 905.

Захист учбової історії хвороби. .

4,6

1

 

Індивідуальна робота: Обстеження хворої, оцінка результатів клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень.

Підготовка учбової історії хвороби.

 

10

8

Підсумковий модульний контроль

5,6

5

 

Всього

37,8

24

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з акушерства та гінекології для студентів 5 курсу медичного факультету № 4

на весняний семестр 2014-2015 навчальний рік

 

МОДУЛЬ 2

Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

 

Тема

Кількість годин

Змістовний модуль 3. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

 

1.

Сифіліс і вагітність, вплив на плід. Особливості проведення пологів при сифілісі у вагітної.

5

 

2

Вагітність та пологи у жінок з бронхолегеневою патологією.

5

 

3.

Епілепсія і вагітність.

5

 

4.

Вагітність у ВІЛ інфікованих жінок.

5

 

5.

Наркоманія і вагітність. Вплив наркоманії на ембріон та плід.

5

 

 

МОДУЛЬ 3

Захворювання жіночої репродуктивної системи.

Планування сім’ї.

Тема

Кількість годин

1.

Міхурцевий занесок, його види, клініка, діагностика та методи лікування.

5

 

2.

Гормонотерапія геніального ендометріозу.

5

 

3.

 

Пухлини жіночих статевих органів, молочної залози і вагітність.

5

 

4.

 

Фізіотерапевтичне та санаторно-курортне лікування гінекологічних хворих.

5

 

 

Всього

45

 

 

Графік

проведення передмодульних консультацій

для студентів 5 курсу медичного факультету № 4

на весняний семестр 201 4 -201 5 н. р.

 

Дата

Група

Викладач

 

Модуль №2

Модуль №3

 

Модуль №2

Модуль №3

08. 06 .1 5

18.06.15

1

ас. Кириченко Ю.А.

ас. Кириченко Ю.А.

08 .06.1 5

18 .06.15

2

ас.Коростіль М.О.

ас.Коростіль М.О.

29.06.15

09.07.15

3

ас.Михайлюта М.А.

ас.Михайлюта М.А.

29 .06.1 5

09 .07.15

4

ас.Коростіль М.О.

ас.Коростіль М.О.

02 . 03 .1 5

12.03.15

5

ас.Кириченко Ю.А.

ас.Кириченко Ю.А.

02 .0 3 .1 5

12.03.15

6

ас.Михайлюта М.А.

ас.Михайлюта М.А.

2 3. 03 .15

02.04.15

7

ас.Кириченко Ю.А.

ас.Кириченко Ю.А.

23 .03.15

02.04.15

8

ас.Михайлюта М.А.

ас.Михайлюта М.А.

23.03.15

02.04.15

9

ас. Коростіль М.О.

ас. Коростіль М.О.

20.04.15

30.04.15

10

ас. Коростіль М.О.

ас. Коростіль М.О.

20 .04.15

30.04.15

11

ас. Кириченко Ю.А.

ас. Кириченко Ю.А.

11.05.15

21.05.15

12

ас. Дрозд О.О.

ас. Дрозд О.О.

11.05.15

21.05.15

13

ас. Михайлюта М.А.

ас. Михайлюта М.А.

 

Передмодульні консультації проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 /П.Запорожця, 26а/.

 

Часи проведення – згідно розкладу

Графік

проведення підсумкового модульного контролю

для студентів 5 курсу медичного факультету № 4

на весняний семестр 201 4 -201 5 н. р.

 

Дата

Група

Викладач

 

Модуль №2

Модуль №3

 

Модуль №2

Модуль №3

09.06.15

19.06.15

1

проф.Гнатко О.П.

доц.Сольський С.Я.

09.06.15

19.06.15

2

доц.Чубатий А.І.

проф.Гнатко О.П.

30.06.15

10.07.15

3

доц.Сольський С.Я.

доц.Чубатий А.І.

30 .06.15

10 .07.15

4

доц.Чубатий А.І.

проф. Гнатко О.П.

03 . 03 .1 5

13.03.15

5

доц. Марущенко Ю.Л.

доц.Чубатий А.І.

03 .03.1 5

13.03.15

6

доц.Чубатий А.І.

доц. Марущенко Ю.Л.

24 . 03 .15

03.04.15

7

проф.Гнатко О.П.

доц. Сольський С.Я.

24 .03.15

03. 04 .15

8

доц.Чубатий А.І.

доц. Марущенко Ю.Л.

2 4.03.15

03.04.15

9

доц. Марущенко Ю.Л.

доц. Чубатий А.І.

21.04.15

01.05.15

10

проф.Гнатко О.П.

доц. Марущенко Ю.Л.

21.04.15

01.05.15

11

доц. Марущенко Ю.Л.

доц. Сольський С.Я.

12.05.15

22.05.15

12

доц. Сольський С.Я.

проф.Гнатко О.П.

12.05.15

22.05.15

13

проф.Гнатко О.П.

доц. Сольський С.Я.

 

Передмодульні консультації проводяться на кафедрі акушерства і гінекології № 2

/ П.Запорожця, 26а/

 

Часи проведення – згідно розкладу

 

Тематичний план практичних занять

з акушерства та гінекології для студентів медичного факультету№3

на XI - XII семестр 2014 -2015 навчального року

 

Тема

Кільк. год

1.

Фізіологія вагітності, пологів, післяпологового періоду. Перинатальна охорона плода.Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичної етики та деонтології.

6,7

2.

Ранні гестози. Гіпертензивні розлади під час вагітності. Переклампсія. Еклампсія. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості оперативних втручань в акушерстві.

6,7

3.

Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності. Багатоплідна вагітність.

6,7

4.

Кровотечі під час вагітності, в пологах та післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВС-синдром. Термінальні стани в акушерстві.

6,7

5.

Аномалії скоротливої діяльності матки. Ювенільне акушерство. Пологовий травматизм матері та плода. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода.

6,7

6.

Плацентарна дисфункція. Затримка розвитку плода. Патологія періоду новонародженості. Методи інтенсивної терапії та реанімації новонародженого.

6,7

7.

Післяпологові гнійно-запальні захворювання. Акушерський сепсис. Клініка, діагностика, лікування, допомога при невідкладних станах.

6,7

8.

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях: серцево-судинні та судинні захворювання, захворювання нирок, дихальних шляхів, ендокринних органів. Діагностика, діференційна діагностика, невідкладна допомога при комах у вагітних.

6,7

9.

Клінічні та фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди. Нейроендокринна регуляція функції жіночої статевої системи.Порушення менструальної функції у різні вікові періоди. Клініка, діагностика,лікування та невідкладна допомога.

6,7

10.

Нейроендокринні синдроми в гінекології. Ендометріоз. Методи діагностики, лікування та профілактики ендометріозу.

6,7

11.

Жіночі урогенітальні запальні захворювання. Діагностика, лікування та профілактика. Неправильні положення, травматичні пошкодження статевих органів та аномалії розвитку жіночих статевих органів.

6,7

12.

Патологічні стани репродуктивної системи у дитячому та підлітковому віці.

6,7

13.

Доброякісні, передракові та фонові захворювання статевих органів жінки. Гінекологічні аспекти захворяювань молочної залози. Злоякісні новоутворення та трофобластичні захворювання. Діагностика, лікування та профілактика. Основні принципи і методи лікування невідкладних станів в гінекології.

6,7

14.

Медико-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі. Етіопатогенетичні чинники розвитку неплідності. Обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі. Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності. Класифікація, механізм дії та ефективність сучасних протизаплідних засобів.

6,7

15.

Підсумковий модульний контроль залікового модулю 4

6,7

 

Всього

100,5

 

Початок та кінець заняття – 8.00 – 13.3 0

 

Оцінка знань - “ 5” – 8 балів,

-“ 4” – 6 балів,

-“ 3” – 5 балів,

-“ 2” – 2 бала.

Індивідуальна робота студента – 8 балів.

 

 

Тематичний план для самостійної позааудиторної роботи студента

I ІІ медичного факультету на XI - XII семестр 2014-2015 навчального року

 

 1. Медична деонтологія в акушерстві та гінекології. 6 год.
 2. Організація та структура медико-генетичної служби. 6 год
 3. Спадкові захворювання плода. Аномалії розвитку плода. 6 год.
 4. Гігієна, режим та гімнастика в період вагітності. Раціональне харчування вагітної та роділлі. 6год.
 5. Вагітність у ВІЛ-інфікованих жінок. 6 год.
 6. Передлежання та випадіння дрібних частин плода та пуповини. 6 год.
 7. Вагітність і пологи при гінекологічних захворюваннях. 6 год.
 8. Гіпогалактія, методи лікування та профілактики. 6 год.
 9. Гестаційна трофобластична хвороба. 6 год.
 10. Наркоманія і вагітність. Вплив наркоманії на ембріон та плід. 6 год.
 11. Післяпологові психічні розлади у вагітних. 6 год.
 12. Післяпологові фістули. Травматичні ушкодження і нориці сечостатевих органів. 6 год.
 13. Періоди життя і типи конституції жінки. 6 год.
 14. Вади розвитку статевих органів у дівчаток і дівчат. 6 год.
 15. Запальні захворювання статевих органів у дівчаток і дівчат. 6 год.
 16. Сексуальні розлади у жінок. 6 год.
 17. Фізіотерапевтичне та санаторно-курортне лікування гінекологічних хворих 6 год.
 18. Аномалії жіночих статевих органів. 6 год.
 19. Експертиза тимчасової втрати працездатності у разі гінекологічних захворювань 6 год
 20. Сучасні підходи до лікування фенілкетонурії. 6 год.

 

ВСЬОГО 115 год.

 

Графік

проведення передмодульних консультацій

для студентів 6 курсу медичного факультету №3

на 201 4 -201 5 н. р.

 

Дата

 

Група №

Викладач

 

04.12.14

1 -А/1-Б

Марущенко/Дрозд

04.12.14

2 А/2-Б

Чубатий/Кириченко

25.12.14

3 А/3-Б

Дрозд/Марущенко

25.12.14

4 А/4-Б

Сольський/Чубатий

10.02.15

5 А/5-Б

Кириченко/Михайлюта

17.03.15

6 А/6-Б

Сольський/Манащук

17.03.15

7 А/7-Б

Марущенко/Чорна

12.05.15

8 А/8-Б

Кириченко/Чорна

12.05.15

9 А/9-Б

Марущенко/Манащук

07.04.15

10 А/10-Б

Чубатий/Дрозд

18.09.14

11 Б/11Б

Сольський/Дрозд

18.09.14

1 2 А/12Б

Кириченко/Чубатий

 

Передмодульні консультації проводяться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а/

Часи проведення – 15.00-16.00

 

 

Графік проведення підсумкового модульного контролю

для студентів 6 курсу медичного факультету № 3

на 201 4 -201 5 н. р.

 

Дата

Час

Група

Викладач

 

05.12.1 4

8.00 – 13.30

1 -А/1-Б

проф. Гнатко О.П.

05.12.1 4

8.00 – 13.30

2 А/2-Б

доц. Сольський С.Я.

26.12.14

8.00 – 13.30

3-А/3-Б

доц. Чубатий А.І.

26.12.14

8.00 – 13.30

4 А/4-Б

доц. Марущенко Ю.Л.

11.02.15

8.00 – 13.30

5 Б/5-Б

доц.Сольський С.Я.

18.03.15

8.00 – 13.30

6 А/6-Б

доц. Марущенко Ю.Л.

18.03.15

8.00 – 13.30

7 Б/7-Б

доц.Сольський С.Я.

13.05.15

8.00 – 13.30

8 А/8-Б

доц. Марущенко Ю.Л..

13.05.15

8.00 – 13.30

9 Б/9-Б

доц.Чубатий А.І.

08.04.15

8.00 – 13.30

10 А/10Б

проф. Гнатко О.П.

1 9.09.14

8.00 – 13.30

11 Б/11Б

доц. Чубатий А.І.

 

1 9.09.14

8.00 – 13.30

1 2 А/12Б

доц. Сольський С.Я.

 

 

Підсумковий модульний контроль проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а/

 

 

Тематичний план практичних занять з акушерства та гінекології

для студентів медичного факультету№4

на XI - XII семестр 2014 -2015 навчального року

 

Тема

Кільк. год

1.

Фізіологія вагітності, пологів, післяпологового періоду. Перинатальна охорона плода. Плацентарна дисфункція. Затримка розвитку плода. Фармакотерапія в акушерстві. Питання медичної етики та деонтології.

5,0

2.

Ранні гестози. Гіпертензивні розлади під час вагітності. Переклампсія. Еклампсія. Показання, протипоказання, умови та технічні особливості оперативних втручань в акушерстві.

5,0

3.

Передчасне переривання вагітності. Переношування вагітності. Багатоплідна вагітність.

5,0

4.

Кровотечі під час вагітності, в пологах та післяпологовому періоді. Геморагічний шок. ДВС-синдром. Термінальні стани в акушерстві.

5,0

5.

Аномалії скоротливої діяльності матки. Пологовий травматизм матері та плода. Сучасні підходи до діагностики та лікування пологових травм матері та плода. Післяпологові гнійно-запальні захворювання. Акушерський сепсис. Клініка, діагностика, лікування, допомога при невідкладних станах.

5,0

6.

Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях: серцево-судинної системи,нирок,печінки,легень, ендокринних органів. Захворювання вен. Гостра хірургічна патологія у вагітних.

5,0

7.

Клінічні та фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди. Нейроендокринна регуляція функції жіночої статевої системи.Порушення менструальної функції у різні вікові періоди. Нейроендокринні синдроми в гінекології. Ендометріоз. Методи діагностики, лікування та профілактики ендометріозу.

5,0

8.

Жіночі урогенітальні запальні захворювання. Діагностика, лікування та профілактика. Неправильні положення, травматичні пошкодження статевих органів та аномалії розвитку жіночих статевих органів. Неплідний шлюб.Планування сім’ї.

5,0

9.

Доброякісні, передракові та фонові захворювання статевих органів жінки. Діагностика, лікування та профілактика. Гінекологіні аспекти захворяювань молочної залози. Злоякісні новоутворення та трофобластична хвороба. Діагностика, лікування та профілактика. Основні принципи і методи лікування невідкладних станів в гінекології.

5,0

10.

Підсумковий модульний контроль залікового модулю 4

5,0

 

Всього

50

 

Початок та кінець заняття – 8.00 – 12.00

 

Оцінка знань - “ 5” – 13 балів,

-“ 4” – 10 балів,

-“ 3” – 8 балів,

“ 2” – 3 бала.

Індивідуальна робота студента – 3 бали

 

 

Тематичний план для самостійної позааудиторної роботи студента

IV медичного факультету на XI - XII семестр 2014-2015 навчального року

 

 1. Організація та структура медико-генетичної служби. Спадкові захворювання плода. Аномалії розвитку плода. 6 ,5 год.
 2. Раціональне харчування вагітних з ускладненим перебігом вагітності (гестози, анемія). 6,5 год.
 3. Раціональне харчування під час лактації. 6,5 год.
 4. Важкі метали як хімічні забруднювачі виробничого і навколишнього середовища та їх вплив на специфічні функції жіночого організму. 6,5 год.
 5. Сучасні підходи до лікування фенілкетонурії . 6,5 год.
 6. Вплив забрудненого атмосферного повітря на частоту мертвонароджень у промисловому місті. 6,5 год.
 7. Вагітність у ВІЛ-інфікованих жінок. 6,5 год.
 8. Сифіліс і вагітність, вплив на плід. Особливості проведення пологів при сифілісі у вагітної. 6,5 год.
 9. Внутрішньогоспітальна інфекція в акушерських стаціонарах. 6,5 год.
 10. Гепатити у вагітних та роділь. Тактика ведення, способи родорозв’язання. 6,5 год.
 11. Передумови та передвісники епідеміологічного неблагополуччя в акушерському стаціонарі. 6,5 год.
 12. Постановка епідеміологічного діагнозу при гнійно-септичних інфекціях в акушерському стаціонарі. 6,5 год.
 13. Гнійна хірургічна інфекція. 6,5 год.
 14. Санаторно-курортне та фізіотерапевтичне лікування гінекологічних хворих. 6,5 год.

 

Всього 90 год.

 

 

Графік проведення передмодульних консультацій

для студентів 6 курсу медичного факультету №4

на 201 4 -201 5 н. р.

 

 

Дата

Група

Викладач

 

28.04.15

1 А/1-Б

Сольський/Дрозд

14.04.15

2 Б/2-б

Марущенко/Сольський

17.03.15

3 А/3-Б

 

Чубатий/Дрозд

31.03.15

4-А/4-Б

Сольський/Чорна

06.11.14

5 А/5-Б

 

Михайлюта/Манащук

23.10.14

6 А/6-Б

Кириченко/Коростіль

25.09.14

7-А/7-Б

Михайлюта/Манащук

09.10.14

8-А/8-Б

Михайлюта/Кириченко

27.11.14

9-А/9-Б

Сольський/Чорна

25.11.14

10-А/10-Б

Манащук/Чорна

17.02.15

11-А/11-Б

Сольський/Чорна

22.01.15

12-А/12-Б

Марущенко/Чорна

 

Передмодульні консультації проводяться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26-а/ 15.00 –16.00,

 

 

 

Графік проведення підсумкового модульного контролю

для студентів 6 курсу медичного факультету №4

на 2014-2015 н. р.

Дата

Час

Група №

Викладач

 

29.04.15

8.00 -12.00

1 А/1-Б

п роф. Гнатко О.П.

15.04.15

8.00 -12.00

2 Б/2-б

д оц.Чубатий А.І.

18.03.15

8.00 -12.00

3 А/3-Б

 

доц.Сольський С.Я.

01.04.15

8.00 -12.00

4 Б/4-Б

д оц.Марущенко Ю.Л.

07.11.14

8.00 -12.00

 

5 А/5-Б

 

доц. Марущенко Ю.Л.

24.10.14

8.00 -12.00

6 А/6-Б

доц. Сольський С.Я.

26.09.14

8.00 -12.00

7-А/7-Б

доц.Чубатий А.І.

10.10.14

8.00 -12.00

 

8-А/8-Б

доц. Сольський С.Я.

28.11.14

8.00 -12.00

 

9-А/9-Б

проф. Гнатко О.П.

26.12.14

8.00 -12.00

 

10-А/10-Б

доц. Марущенко Ю.Л.

18.02.15

8.00 -12.00

11-А/11-Б

проф.Гнатко О.П.

23.01.15

8.00 -12.00

 

12-А/12-Б

проф. Гнатко О.П.

 

Підсумковий модульний контроль проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а/

 

 

Тематичний План

лекцій з акушерства і гінекології

для студентів стоматологічного факультету

на V І I І семестр 2014-2015 навчального року

 

№ п/п

Т е м а л е к ц і ї

Години

Д а т а

Лектор

1.

 

Фізіологія вагітності і пологів.

Причини виникнення родової

д іяльності. Роди.

2 год.

03.03.15

доц.Чубатий А.І.

2 .

Невідкладні стани в акушерстві і

гінекології. Клініка, діагностика, лікування.

2 год.

17. 0 3.15

доц. Сольський С.Я.

3 .

Неплідний шлюб. Плануваня сімї .

 

2 год.

31.03.15

доц. Марущенко Ю.Л.

 

Лекції читаються для 10-17 гр. в аудиторії №2 фіз-хім. корпусу за адресою пр. Перемоги 34-по І тижню вівторок 11.20 – 13.00.

 

Тематичний План

лекцій з акушерства і гінекології для

іноземних студентів стоматологічного

факультету на V І I I семестр 201 4 -201 5 навчального року

 

№ п/п

Т е м а л е к ц і ї

Години

Д а т а

Лектор

1.

 

Фізіологія вагітності і пологів.

Причини виникнення родової

д іяльності. Роди.

2 год.

12.0 2 .15

9.00 – 10.40

 

ас. Кириченко Ю.А.

2 .

Невідкладні стани в акушерстві і

гінекології. Клініка, діагностика, лікування

 

2 год.

 

26.02.15

9.00 – 10.40

 

 

ас. Кириченко Ю.А.

 

 

3 .

Неплідний шлюб. Плануваня сім’ї .

2 год.

12.03.15

9.00 – 10.40

 

 

ас. Кириченко Ю.А.

 

 

 

 

Лекції для груп №20-25 для іноземних студентів читаються в аудиторії КМПБ №6.

за адресою вул. П.Запорожця 26-а – кафедра акушерства і гінекології №2.

по четвергам ІІ тижня 9.00 – 10.40

 

 

 

THEMATIC PLAN

Lectures on obstetric and gynecology for English-speaking

Students Faculty of Dentistry

V І I I semester 201 4 -201 5 academic year

 

 

Topic of the lecture

Hours

Date

Lecturer

1.

 

Physiology of pregnancy and labor.

Causes of labor onset.

Delivery.

2 h .

09.0 2 .15

 

13.40 - 15.20

а s . Ко rostil М.

 

 

2 .

Obstetric and gynecology emergencies. Clinic,diagnostics,treatment.

2 h .

23.02.15

 

.13.40 –15.20

 

а s . Ко rostil М.

 

 

 

 

 

3 .

Family planning. Male and female infertility.

2 h .

23.03.15

 

13.40 – 15.20

а s . Ко rostil М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичний План

практичних занять з акушерства і гінекології для студентів стоматологічного факультету 2014-20 1 5 навчального року

 

№ п/п

Змістовний модуль 1-«Фізіологічне акушерство»

Години

1.

Анатомо-ф і з і олог і ч ні особ ливості ж і н очог о орган і зм у . Менструальний цикл. Родов і шляхи .

2 години

2.

Таз з акушерсько ї точки з ору . Пл і д, я к об ’ ект пологів . Б і омеханизм пологів при поти лочних п е редлежан н ях.

2 години

3.

Методи дослідження вагітних. Діагностика вагітності. Розвиток зубощелепної системи в антенатальному періоді.

2 години

4.

Причини початку пологів. Фізіологія пологів. Знеболювання родів. Курація роділь. Написання історії пологів.

2 години

5.

Фізіологія післяпологового періоду та періоду новонародженості. Профілактика гнійно-септичних захворювань матері і новонародженого. Роль санації порожнини рота у профілактиці септичних захворювань. Контрольне заняття з питань фізіологічного акушерства

2 години

Змістовний модуль 2-«Патологічне акушерство»

6.

Гіпертензивні розлади під час вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Клініка, діагностика, лікування. Невідкладна допомога. Інфунзійно-трансфузійна терапія.

2 години

7.

 

Кровотечі під час вагітності, в пологах та ранньому післяродовому періоді. Невідкладна допомога. ДВЗ-синдром. Принципи і нфунзійно-трансфузійна терапі ї .

2 години

Змістовний модуль 3-«Гінекологія»

8.

 

Методи дослідження в гінекології. Порушення менструальної функції у жінок.

2 години

9.

Запальні захворювання жіночих статевих органів. Інфекції, що передаються статевим шляхом.

2 години

10.

Доброякісні та злоякісні новоутворення матки та яєчників. Передракові та фонові захворювання статевих органів жінки.

2 години

11.

Захист історії пологів.

2 години

12.

Підсумковий контроль з Модулю 1

2 години

 

Пологи у тазовому передлежанні. Клініка, веденя, профілактика.

сам. роб.

 

Дистрес плода під час вагітності і в пологах. Причини, тактика, невідкладна допомога. Асфіксія новонародженого. Причини. Реанімація. Інфузійно-трансфузійна терапія.

сам. роб.

 

Всього

24 год.

 

Оцінка знань - “ 5” – 10 балів,

-“ 4” – 8 балів,

-“ 3” – 6 балів,

Історія пологів – 8 балів.

Індивідуальна робота студента – 2 бали

 

 

 

Графік проведення підсумкового модульного контролю

для студентів стоматологічного факультету

на весняний семестр 20 14 -201 5 н. р.

 

 

Дата

Група

Викладач

 

20.04.15

10

доц. Марущенко Ю.Л.

20.04.15

11

проф. Гнатко О.П.

22.04.15

12

доц. Сольський С.Я.

22.04.15

13

доц. Марущенко Ю.Л.

22.04.15

14

доц. Марущенко Ю.Л.

22.04.15

15

проф. Гнатко О.П.

22.04.15

16

доц. Сольський С.Я.

22.04.15

17

доц. Чубатий А.І.

22.04.15

18-а

доц. Чубатий А.І.

22.04.15

19-а

доц. Сольський С.Я.

23.04.15

20-і

проф. Гнатко О.П.

23.04.15

21-і

доц. Сольський С.Я.

23.04.15

22-і

доц. Марущенко Ю.Л.

23.04.15

23-і

проф. Гнатко О.П.

23.04.15

24-і

доц. Чубатий А.І.

23.04.15

25-і

доц. Марущенко Ю.Л.

 

Підсумковий модульний контроль проводиться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 / П.Запорожця, 26а/

Часи проведення – згідно розкладу

 

 

Графік відпрацюваннь пропущених навчальних занять

на весняний семестр 201 4 - 201 5 н. р.

 

Дата

викладач

Січень

-

-

Лютий

0 5 .02.15

ас. Манащук С.І.

1 2 .02.15

ас. Чорна О.О.

19 .02.15

ас. Коростіль М.О.

2 6 .02.15

ас. Михайлюта М.А.

Березень

0 5 .03.15

ас. Самойлова М.В.

1 2 .03.15

ас. Скурятіна Н.Г.

19 .03.15

ас. Кириченко Ю.А.

2 6 .03.15

ас. Дрозд О.О.

Квітень

02.04.15

ас. Манащук С.І.

09 .04.15

ас. Чорна О.О.

1 6 .04.1 5

ас. Михайлюта М.А.

2 3 .04.15

ас. Коростіль М.О.

30 .04.15

ас. Самойлова М.В.

Травень

0 7 .05.15

ас. Скурятіна Н.Г.

1 4 .05.15

ас. Кириченко Ю.А.

2 1 .05.15

ас. Дрозд О.О.

2 8 .05.15

ас. Кириченко Ю.А.

Червень

0 4 .06.15

ас. Дрозд О.О.

1 1 .06.15

ас. Михайлюта М.А.

1 8 .06.15

ас. Коростіль М.О.

25 .06.15

ас. Самойлова М.В.

 

Відробки проводяться на кафедрі акушерства і гінекології № 2 (основна база) вул. П.Запорожця, 26-а з 16 00 до 18 00.