Кафедра фізичної реабілітації і спортивної медицини
Загальна інформація про кафедру
Історія кафедри
Співробітники кафедри
Наукова робота
Видавнича діяльність
Тематичний план лекцій
Тематичний план практичних занять
ПМК
Графік ПМК
Графік відробок
Методичні рекомендації для самостійної робити студентів 2009
Методичні розробки для самостійної роботи студентів
Наукова робота

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

 

З 1996 року співробітниками кафедри виконано 5 науково-дослідних робіт:

 

 • 1996 -1998 - «Клініко – функціональне обгрунтування мотивації відмови від тютюнопаління у студентів медичних вузів»;

 

 • 1999 – 2001 – „Фізична активність в профілактиці серцево - судинних захворювань у студентської молоді , яка має звичку тютюнопаління”;

 

 • 2002 – 2003 – „Визначення кардіореспіраторного біологічного віку студентської молоді”;

 

 • 2004 – 2006 - „Багатофакторна функціональна оцінка синдрому глобальної гіподинамії у студентів медиків як головного чинника ризику розвитку серцево – судинних захворювань”;

 

 • 2007 – 2008 – „Фізична підготовленість чоловіків у віці 20 -39 років в залежності від їх повсякденної рухової активності і наявності факторів ризику серцево-судинних захворювань”

 

За результатами науково-дослідних робіт подано заявки та отримано 10 патентів на винаходи :

  • Спосіб визначення фізичного здоров’я дітей та підлітків № 30154 А, 1997 р.
  • Спосіб визначення фізичної працездатності людини № 34351 А, 2001 р.
  • Спосіб оцінки реакції артеріального тиску при велоергометричному навантаженні № 59808 А , 2003 р
  • Спосіб визначення біологічного віку людини № 69328 А , 2004 р
  • Спосіб діагностики гіподинамії № 10761 , 2005 р.
  • Спосіб визначення максимального споживання кисню №63715 А , 2004 р.
  • Спосіб прогнозування розвитку артеріальної гіпертензії № 48745 А, 2002 р.

 

  • Спосіб визначення фізичної працездатності №54197 А. 2003 р.
  • Спосіб діагностики ранньої стадії гіпертонічної хвороби , №54045 А. 2003 р.

 

  • Спосіб індивідуалізації інтенсивності оздоровчих фізичних
  • навантажень пріоритет від 30.10.08, заявка 2008 12754

 

За матеріалами науково - дослідних робіт ОПУБЛІКОВАНО 91 наукова робота, та зроблено 46 доповідей на з’їздах , конференціях, семінарах.

Серед них основні :

 • Шаповалова В.А., Халтагарова В.Н., Шимелис И.В. Коршак В.М. Волков В.В., Волинець Л.Н.. Распространенность, интенсивность и длительность табакокурения среди студентов медицинского вуза// Валеологія ,- 1997,- №3,- С. 10 – 15.
 • Шаповалова В.А., Ареф’єва М.О.Стан серцево – судинної системи студентів – медиків з різним рівнем рухової активності , які мають звичку курити тютюн // Буковинський медичний вісник .- 2002.-Т.6. ,№ 3.- С. 130 - 133.
 • Шаповалова В.А. Ареф’єва М.О. Вплив тютюнопаління на реактивність серцево – судинної системи у студентів - медиків, які займаються оздоровчими фізичними тренуваннями // Український кардіологічний журнал .- 2003.-№ 2.-С.95 – 98.
 • Шаповалова В.А.,Коршак В.М., Ареф’єва М.О. , Гончаренко Л.І.Вплив фізичної активності і тютюнопаління на рівень фізичного здоров’я студентської молоді //Збірник «Здоров’я та довкілля» ,-2004 ,- № 2,- С. 84 – 88.
 • Шаповалова В.А., Коршак В.М., Гончаренко Л.І. , Арефєва М.О Гемодинамічне забезпечення фізичних навантажень у взаємозв’язку з розвитком рухових якостей як критерії розподілу на медичні групи// Науковий вісник Національного медичного університету ім.. О.О.Богомольця,-2005,- № 1 –2 ,- С. 67 - 72 .
 • Шаповалова В.А., Коршак В.М., Халтагарова В.М., Шимеліс І.В. Волинець Л.М., Несторова Т.Н. Фізична працездатність студентів Національного медичного університету за результатами сходинкового тесту у співвідношенні з рівнем фізичної активності //Збірник «Гігієна населених місць»,- Київ, інститут гігієни та екології ім.. Марзеєва АМН України ,-2005,-№ 45,- С.404 – 408.
 • Шаповалова В.А., Ареф’єва М.О.Вплив рухової активності на стан організму студентів – медиків за даними цитологічного методу// Збірник «Гігієна населених місць»,- Київ, інститут гігієни та екології ім.. Марзеєва АМН України ,-2005.-№ 45.- С.404 – 408.
 • Шаповалова В.А., Халтагарова В.М., Шимеліс І.В., Гончаренко Л.І., Коршак В.М., Ухань М.М. Гіподинамія і стан киснево-транспортної системи у студентів-медиків// Науковий вісник Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, – 2007, – № 4,- с.202 – 207..
 • Шаповалова В.А., Коршак В.М., Гончаренко Л.І., Шимеліс І.В. Халтагарова В.М. Рівень ризику розвитку захворювань системи кровообігу за даними ехоструктур і функцій серця у практично здорових чоловіків 20-39 років// Науковий вісник Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. – 2008. – № 1 (16)- с. 140 – 145.
 • Шаповалова В.А., Коршак В.М., Гончаренко Л.І., Стефанишин Ю.Б.Фізична активність студентської молоді в залежності від тютюнопаління // Спортивний Вісник Придніпров’я . – 2008. - № 1/2 - С. 8-11.
 • В.А.Шаповалова В.А. , В.М.Коршак В.М., Л.І.Гончаренко Л.І., Ю.Б.Стефанішин Ю.Б. Фізичний розвиток чоловіків працездатного віку в залежності від наявних факторів ризику розвитку захворювань системи кровообігу// Науковий Вісник Національного медичного університету ім. О.О, Богомольця: матеріалиМіжнародної науково-практичної конференції присвяченої 60-річчю ВООЗ, Всесвітньому дню здоров’я, захисту здоров’я від змін клімату. 7-8 квітня, 2008 р,с.2008 – 2009..