НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Обговорення проектів

Конкурс «Найкраща кандидатська дисертація»

 

З метою ідентифікації науковців університету, які зробили вагомий внесок у розвиток науки та висвітлили ці результати у кандидатській дисертації, а також з метою ознайомлення широкого кола студентів, молодих вчених та викладачів з результатами найкращих наукових робіт, що виконуються в університеті, науково-дослідною частиною (НДЧ) НМУ запропоновано проводити щорічний конкурс «Найкраща кандидатська дисертація НМУ імені. О.О. Богомольця». До участі у конкурсі 2017 р. будуть запрошуватись науковці, які захистили кандидатські дисертації у 2016 р.

З метою всебічного розгляду науковою спільнотою НМУ, для обговорення пропонується проект конкурсу «Найкраща кандидатська дисертація».

 

Пропозиції прохання надсилати на електронну адрес НДЧ у nauka_nmu@ukr.net до 15 січня 2017р.

 

Проректор з наукової роботи

професор Т.М. Черенько