НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.08

Спеціальності:
14.01.02 – внутрішні хвороби
14.01.11 – кардіологія
14.01.12 – ревматологія
14.01.36 – гастроентерологія

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.003.08 створена відповідно до наказу МОН України від 09 березня 2016 року № 421 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.02 «Внутрішні хвороби», 14.01.11 «Кардіологія», 14.01.12 «Ревматологія» та 14.01.36 «Гастроентерологія»

 

Голова ради:

 • Яременко Олег Борисович
  д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12.

 

Заступник голови:

 • Губська Олена Юріївна
  д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36

 

Вчений секретар

 • Мартинчук Олександр Аркадійович , к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36.

 

Члени ради:

 • Амосова Катерина Миколаївна, д.мед.н., професор, ректор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11;
 • Борткевич Олег Петрович, д.мед.н., головний науковий співробітник відділу, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України», спеціальність 14.01.12;
 • Бульда Володимир Іванович. д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Губська Олена Юріївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36;
 • Дорофєєв Андрій Едуардович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36;
 • Заїка Сергій Володимирович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.36;
 • Кондратюк Віталій Євгенович, д.мед.н., завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11;
 • Крамарьова Вікторія Нилівна, д.мед.н., професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Лизогуб Віктор Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11.
 • Мальчевська Тетяна Йосипівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.11.
 • Медведь Володимир Ісаакович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.11;
 • Мойсеєнко Валентина Олексіївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Нішкумай Ольга Іванівна, д.мед.н., професор, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;
 • Осьодло Галина Василівна, д.мед.н., професор, начальник кафедри, Українська військово-медична академія МОЗ України, спеціальність 14.01.36;
 • Палієнко Ігор Анатолійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Приходько Вікторія Юріївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Свінціцький Анатолій Станіславович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.12;
 • Скрипник Ігор Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Станіславчук Микола Адамович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.01.12;
 • Ткачишин Володимир Степанович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.36;
 • Шкала Любов Володимирівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.02;
 • Шумаков Валентин Олександрович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України», спеціальність 14.01.11.

 

Термін повноважень: 09.03.2016 – 09.03.2018

 

Контактна інформація:

01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченко, 17, 2-й поверх, кафедра внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Тел.: +38 (044) 235-62-35

E-mail: d_26.003.08_nmu@ukr.net

Оголошення про наступні захисти

 

Здобувач ІОРДАНОВА Наталія Харитонівна асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Дата та місце захисту

Захист відбудеться “02” березня 2017 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, Київ, б-р Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №1

Автореферат
Зміни амінокислотного спектру крові під впливом лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST з різним клінічним перебігом

Дисертація
Зміни амінокислотного спектру крові під впливом лікування гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST з різним клінічним перебігом

Відгуки офіційних опонентів 

Відгук 1
Відгук 2

 

 

Здобувач КОНДРАТЮК Катерина Олексіївна аспірант кафедри ендокринології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

 

Дата та місце захисту 

Захист відбудеться “16” лютого 2017 року о 14:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, Київ, б-р Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №1

Автореферат 
Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх корекція в комплексному лікуванні

Дисертація 
Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечника у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хворобою печінки та їх корекція в комплексному лікуванні Відгуки офіційних опонентів

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач КУГЛЕР Тетяна Євгенівна аспірант кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

 

Дата та місце захисту

Захист відбудеться “15” вересня 2016 року о 13:00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, Київ, б-р Т.Шевченка, 17, лекційна аудиторія кафедри внутрішньої медицини №1

Автореферат
Клініко-патогенетичні особливості функціональної диспепсії та оптимізація її терапії

Дисертація
Клініко-патогенетичні особливості функціональної диспепсії та оптимізація її терапії

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ШАЄНКО Златослава Олексіївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «01» жовтня 2015 року о 15:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.08 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 9.

Автореферат
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ І ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ЗАСТОСУВАННІ МЕТФОРМІНУ І ПІОГЛІТАЗОНУ

Дисертація
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ І ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ ПРИ ПОЄДНАНОМУ ЗАСТОСУВАННІ МЕТФОРМІНУ І ПІОГЛІТАЗОНУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ЦАРАЛУНГА Віра Миколаївна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «17» вересня 2015 року о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 9, аудиторія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1.

Автореферат
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ КОРЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРОРАЛЬНОЇ ФЕРОТЕРАПІЇ

Дисертація
ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ КОРЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРОРАЛЬНОЇ ФЕРОТЕРАПІЇ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
Відгук 4
Відгук 5
Відгук 6
Відгук 7

Здобувач КМИТА Владислава Володимирівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «17» вересня 2015 року о 15:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.003.08 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 9, аудиторія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.

Автореферат
ВПЛИВ BCL1 ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОГО РЕЦЕПТОРА НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ТЕРАПЕВТИЧНУ ТАКТИКУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ ОЖИРІННЯМ

Дисертація
ВПЛИВ BCL1 ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОЇДНОГО РЕЦЕПТОРА НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ТА ТЕРАПЕВТИЧНУ ТАКТИКУ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ІЗ ОЖИРІННЯМ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач НАДОРАК Ольга Павлівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «01» жовтня 2015 року о 13:30 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.08 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 9, аудиторія кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1.

Автореферат
ПРЕДИКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Дисертація
ПРЕДИКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2