НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Спеціалізована вчена рада K 26.003.10

Спеціальності:
13.00.02 – теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)

Спеціалізована вчена рада К 26.003.10 створена відповідно до наказу МОН України від 06.03.2015 р. за № 261 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни») строком на два роки.

Голова ради:
Цехмістер Ярослав Володимирович, д.пед.н., професор, проректор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)».

Заступник голови:
Стучинська Наталія Василівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)».

Вчений секретар:
Сліпчук Валентина Леонідівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)».

Члени ради:

 • Антоненко Марина Юріївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Булах Ірина Євгенівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Волосовець Олександр Петрович, д.мед.н., професор, начальник управління, Міністерство охорони здоров’я України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Войтович Ігор Станіславович, д.пед.н., доцент, професор кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Калібабчук Валентина Олександрівна, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Коршун Марія Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Литвиненко Ніна Павлівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Науменко Олександр Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Ніженковська Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Степаненко Віктор Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Староста Володимир Іванович, д.пед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Сусь Богдан Арсентійович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Чалий Олександр Васильович, д.-ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)»;
 • Черняк Віктор Анатолійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (медичні та фармацевтичні дисципліни)».

 

Контактна інформація:

01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13,
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця,
Перший проректор з науково-педагогічної роботи.
Факс: (044) 234-92-76
Е-mail: svrk26.003.10nmu@gmail.com

pos_rada13002 pos_rada13002-1

Здобувач ОСТАПОВИЧ Наталія Володимирівна

Дата та місце захисту

Захист відбудеться «20» жовтня 2016 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

 

Автореферат

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

 

Дисертація

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

  

Здобувач КУШНІР Валентина Сергіївна

 Дата та місце захисту

Захист відбудеться «20» жовтня 2016 року о 16:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ,

проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

 

Автореферат

КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

 

Дисертація

КРИТЕРІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

 

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1

Відгук 2

Здобувач КРИВЕНКО Інна Петрівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «05» листопада 2015 року о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

Автореферат
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОПРАЦЮВАННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Дисертація
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ОПРАЦЮВАННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИУ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2

 

Здобувач ГОЛІК Олена Валентинівна

Дата та місце захисту
Захист відбудеться «05» листопада 2015 року о 16:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.003.10 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, аудиторія № 2 імені О.В. Корчак-Чепурківського

Автореферат
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З МЕДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

Дисертація
ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З МЕДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ

Відгуки офіційних опонентів
Відгук 1
Відгук 2