НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Відділ організації науково-дослідної роботи

Наукова діяльність в НМУ імені О.О. Богомольця здійснюється на 82 кафедрах та у 2 наукових установах. Серед співробітників університету 29 академіків та член-кореспондентів державних академій, 224 доктори та 895 кандидатів наук.

Тематика науково-дослідних робіт включає фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших напрямів медичної та фармацевтичної науки. До наукової роботи активно залучаються студенти. Аспірантура відкрита із 43 спеціальностей.

Наукові школи університету (морфологічна, терапевтична, хірургічна, педіатрична та ін.) відомі за межами України. На даний час проводяться дослідження рівня циркулюючої пухлинної ДНК в плазмі крові хворих з резектабельним раком підшлункової залози; створення лікарських засобів на основі нанофармакології, персоналізованої медицини; спрямованої остеорегенерації в пародонтології тощо.

napryamki