МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗДОРОВ’Я
04 квітня 2013
4 квітня 2013 р. в Університеті розпочала роботу щорічна Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я, темою якого визначено гіпертонію –  «Слідкуйте за своїм кров'яним тиском - скоротіть ризик інфаркту та інсульту».
Конференція була організована спільно Міністерством охорони здоров’я України, Національною академією медичних наук України, Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та Бюро ВООЗ в Україні.
Відкрили конференцію вітальні промови Міністра охорони здоров’я України, члена-кореспондента НАМН України, професора Р.В. Богатирьової, Митрополита Вишгородського і Чорнобильського, Намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Його Високопреосвященства Павла, першого заступника голови КМДА, професора В.П. Коржа, Ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця академіка В.Ф. Москаленка, представника Європейського Бюро ВООЗ Н.О. Король, члена-кореспондента РАМН, професора В.З. Кучеренка (Перший Московський державний медичний університет імені І.М. Сєченова, РФ), професора Т.Лінна (Каролінський інститут, Швеція), професора В.М. Флоря (Академія «Штефан чел Маре» МВС РМ, Республіка Молдова), професора А. Лісєц (Установа «Pro Vita», Хорватія), професора М.В. Щавєльової (Білоруська медична академія післядипломної освіти, Республіка Білорусь).
На першому пленарному засіданні було представлено 12 доповідей, серед яких було презентовано відкриту лекцію ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця академіка В.Ф. Москаленка на тему «Актуальні проблеми здоров’я та охорони здоров’я у ІІІ тисячолітті».
На другому пленарному засіданні було заслухано 18 доповідей та проведено круглий стіл «Актуальні проблеми регламентації та реалізації права на охорону здоров’я» (модератори – проф. Я.Ф. Радиш та проф.Т.С. Грузєва).
Всесвітня організація охорони здоров'я як керівний і координуючий орган в міжнародній діяльності з охорони здоров'я, щорічно, починаючи з 1950 p., 7 квітня відзначає Всесвітній день здоров'я, який пов'язано з введенням в дію Статуту ВООЗ в 1948 р. Метою Всесвітнього дня здоров'я є привернення уваги світової спільноти до найважливіших проблем громадського здоров'я.
Підвищена увага до проблем артеріальної гіпертензії обумовлена тим, що вона є провідним чинником ризику розвитку серцево-судинних захворювань, які в найбільшій мірі формують глобальний тягар хвороб та рівні смертності населення.
Про масштаби проблеми свідчить той факт, що гіпертонія виявляється у кожної третьої дорослої людини. Частка людей з підвищеним кров'яним тиском з віком зростає - від однієї людини з десяти у віці від 20 до 40 років до п'яти з десяти у віці від 50 до 60 років. Вказаний чинник ризику спричинює 2/3 усіх хвороб системи кровообігу і щорічно приводить до більш ніж 9 млн. випадків смертей у світі.
Глобальний характер проблеми підтверджують статистичні дані, згідно з якими в 2008 р. від серцево-судинної патології померло 17,3 млн. осіб, що склало 30% усіх випадків смерті. З цього числа 7,3 млн. осіб померло від ішемічної хвороби серця і 6,2 млн. - в результаті інсульту. Більше 80% випадків смерті від хвороб системи кровообігу відбувається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. За прогнозними даними до 2030 р. від вказаної патології може померти близько 23,6 млн. людей.
Хвороби системи кровообігу призводять до подальшого зубожіння сімей через катастрофічні витрати на медичну допомогу та високу частку витрат з власних коштів, а також накладають важкий тягар на економіку країн. За оцінками, вони можуть зменшувати ВВП на 6,8% у зв'язку з численними випадками передчасної смерті.
У країнах Європейського регіону ВООЗ загальний тягар хвороб на 60% визначають 7 провідних чинників ризику, з яких найбільшу частку має підвищений кров'яний тиск (12,8%).
В Україні значна поширеність артеріальної гіпертензії серед населення обумовила збільшення поширеності хвороб системи кровообігу протягом 1991-2011 pp. втричі. Смертність від серцево-судинної патології становить 66,3% загального показника смертності.
Загальносвітова, регіональні та національні тенденції до збільшення поширеності артеріальної гіпертензії, зростання захворюваності і смертності від серцево-судинної патології ставить перед суспільством низку завдань щодо її попередження, своєчасного виявлення та лікування.
Відомо, що високому кров'яному тиску та хворобам системи кровообігу можна запобігати шляхом профілактики, раннього виявлення та своєчасного і якісного лікування. Ризик розвитку гіпертензії можна мінімізувати через дотримання здорового способу життя, у т.ч. збалансованого харчування, скорочення споживання солі, відмови від зловживання алкоголем, регулярної фізичної активності та відмови від вживання тютюну. Встановлення контролю над кров'яним тиском вимагає забезпечення доступності послуг охорони здоров'я та медикаментозного лікування у відповідності до медичних приписів.
Всесвітній день здоров'я надає унікальну можливість загострити увагу на проблемі боротьби з артеріальною гіпертензією, спонукати уряди, міжнародні організації, ділові кола, фахівців різних секторів і громадянське суспільство до активних дій, спрямованих на її вирішення. ВООЗ націлює на впровадження нового комплексного міжсекторального підходу до попередження серцево-судинних захворювань, підвищення рівня поінформованості населення і стимулювання обговорення питань збереження здоров'я та профілактики захворювань. Сприяння здоровому способу життя, створення сприятливих умов життя, забезпечення своєчасного, доступного і якісного лікування є важливими кроками для скорочення поширеності чинників ризику, насамперед, артеріальної гіпертензії, зменшення захворюваності і смертності від хвороб системи кровообігу.
У Всесвітній день здоров'я 2013 р. ВООЗ допомагає країнам в розробці серії пріоритетних заходів, спрямованих на боротьбу з артеріальною гіпертензією. ВООЗ наголошує на необхідності поєднання загальнопопуляційних підходів, спрямованих на зниження ризиків на рівні всього населення, зі стратегіями, націленими на окремих осіб з груп підвищеного ризику або з виявленими захворюваннями. Дії на рівні всього населення, повинні включати політику щодо боротьби з тютюном, оподаткування з метою зниження споживання продуктів з високим вмістом жирів, цукру і солі, будівництво пішохідних і велосипедних доріжок для підвищення рівня фізичної активності, забезпечення правильного харчування дітей у школах. На груповому та індивідуальному рівнях потрібно забезпечити доступність медичних послуг, своєчасне виявлення чинників ризику та захворювань в закладах ПМСД, недороге ефективне лікування. Необхідно розширювати державні інвестиції в відповідні національні програми.
Україна як член ВООЗ та один із її засновників традиційно відзначає Всесвітній день здоров'я.
Основні напрями роботи конференції: «Профілактика, виявлення та лікування гіпертонії», «Сучасні стратегії розвитку в контексті нової європейської політики «Здоров'я -2020», «Зміцнення та реформування систем охорони здоров'я», «Медико-демографічні проблеми, старіння населення і здоров'я», «Особливості та тенденції популяційного здоров'я, нові виклики та загрози», «Боротьба з ХНІЗ та соціально небезпечними хворобами», «Профілактичні стратегії в охороні здоров'я», «Соціально-економічні детермінанти здоров'я», «Екологічні проблеми громадського здоров'я», «Доступність і якість медичної допомоги, ПМСД, сімейна медицина», «Медико-соціальне забезпечення старших вікових груп», «Менеджмент в охороні здоров'я», «Фінансування охорони здоров'я», «Правові та етичні засади охорони здоров'я» тощо.
У конференції беруть участь представники Європейського регіонального бюро ВООЗ, науковці, організатори та фахівці охорони здоров'я, інших причетних галузей, студенти та молоді вчені з Білорусі, Болгарії, Бразилії, Вірменії, Гамбії, Данії, Китаю, Молдови, Нігерії, Російської Федерації, Румунії, США, України, Швеції, Хорватії.
У рамках Всесвітнього дня здоров'я Національний медичний університет імені О.О. Богомольця здійснює також низку інформаційно-агітаційних заходів, спрямованих на профілактику захворювань, формування здорового способу життя.
Відзначення Всесвітнього дня здоров'я є надзвичайно важливою подією, що дозволяє обговорити найбільш актуальні проблеми охорони здоров'я, визначити шляхи оптимізації міжсекторальної та міжнародної співпраці з подолання проблем, пов'язаних з артеріальною гіпертензією, досягти зміцнення здоров'я, подовження тривалості здорового життя та підвищення рівня благополуччя населення.Всі новини