НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ, БІОЛОГІЧНОЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ НМУ ПЕРЕМІГ У ДВОХ КОНКУРСАХ НАУКОВИХ РОБІТ

03.06.2016

Асистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Гліб Храпач отримав перемогу у конкурсі усних доповідей XVIII наукової молодіжної конференції «Проблеми та досягнення сучасної хімії», яка відбувалася у місті Одесі з 17 по 20 травня 2016 року на базі Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України.

Робота на конференції проводилася у двох секціях: секції органічної, біоорганічної хімії та біохімії; та секції неорганічної, аналітичної хімії та екології. Доповідь Гліба Храпача «Арентрикарбонільні комплекси хрому – новий підхід до синтезу досі невідомих циклогексадієнів з перфлюоралкільною групою» посіла перше місце з-поміж конкурсних робіт обох секцій.

Крім того, Гліб презентував роботу «Арентрикарбонільні комплекси хрому у реакціях перфлюороалкілювання та деароматизації» на XІV Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії, яка проходила у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара з 24 по 26 травня 2016 року. Його доповідь визнана кращою у секції «Органічна та фармацевтична хімія».

Наукова робота Гліба Храпача під керівництвом доктора хімічних наук, професора Юрія Ягупольського, присвячена розробці нових методів синтезу та дизайну маленьких молекул – циклічних дієнових систем із трифлюорометильним замісником – потужним фармакофором.

Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Новини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця