НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №3 ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПЕДІАТРІЯ»

06.06.2018

4-6 червня 2018 року випускники медичного факультету №3 складали фаховий випускний іспит з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб. Екзаменували майбутніх педіатрів викладачі кафедри педіатрії №4, яку очолює професор Віталій Майданник, а також педагоги кафедри дитячих інфекційних хвороб та фтизіатрії і пульмонології. Очолив атестаційну комісію завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, професор Сергій Крамарьов.

Понад 150 випускників склали іспит із профільної дисципліни і довели, що мають ґрунтовну фахову підготовку. Середній бал екзамену – близько 4, якість успішності – 85,1%. В динаміці за три останні роки середній бал утримувався на рівні біля 4, а якість успішності збільшилася на 5,0%. Іспит проходив у три етапи, наближені до реальної лікарської практики. На фантомах та муляжах студенти-педіатри відпрацьовували практичні навички: здійснювали антропометрію новонародженої дитини, проводили реанімаційні заходи, робили внутрішньовенні та внутрішньом’язові ін’єкції, проводили реєстрацію ЕКГ, вимірювали артеріальний тиск, демонстрували різні аспекти догляду за дитиною. Встановлення діагнозу, визначення лікувальної тактики та тактики введення проводили на хворих клініки, які виступали в ролі стандартних пацієнтів.

Перевірка практичних навичок проходила за сценарієм проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту, коли головна увага приділяється оцінці рівня практичної підготовки студента. Високий рівень підготовки і оцінки відмінно з відзнакою з профільного іспиту отримали студенти факультету Максим Друзенко, Євген Гричуха, Катерина Чернишова, Марія Швецова, Єлізавета Корнійко, Ірина Костенко.

Редакція газети «Медичні кадри»