НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

12.06.2018

На медико-психологічному факультеті триває державна атестація випускників. Студенти за спеціальністю «Медична психологія» підтверджують свою професійну компетентність на здобуття кваліфікації лікаря-психолога шляхом складання професійно-орієнтованих іспитів з психіатрії та наркології, соціальної медицини, гігієни, внутрішньої медицини, професійних хвороб, загальної та медичної психології, дитячих та інфекційних хвороб. Комплексні іспити включають в себе теоретичні питання, вирішення ситуаційних задач, професійних алгоритмів, оцінювання навичок біля ліжка хворого.

Атестаційна комісія під головуванням професора Василя Бардова оцінювала знання та практичні навички у 54 випускників факультету. Зміст екзаменаційних білетів підібраний з метою виявлення рівня компетентності логічно мислити у змодельованих та реальних клінічних ситуаціях, вміння знаходити причинно-наслідкові зв’язки у клінічній проблемі та підходи до її вирішення.

Деканат медико-психологічного факультету