НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ НА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

08.06.2018

На стоматологічному факультеті Національного медичного університеті імені О.О. Богомольця розпочалася атестація випускників. Майбутні стоматологи повинні продемонструвати фахові компетентності та довести свою готовність до практичної роботи з пацієнтами. Практично-орієнтований іспит складається з двох частин. Протягом першої випускники демонструють фахові компетентності з дитячої стоматології, що включає в себе дитячу терапевтичну, дитячу хірургічну стоматологію та ортодонтію. Кожен студент має провести обстеження пацієнта дитячого віку, поставити діагноз, скласти план лікувально-профілактичних заходів, провести лікувальні або профілактичні маніпуляції. Доводиться проявляти неабиякі комунікативні навички, спілкуючись з маленьким пацієнтом та його батьками. Після роботи з реальним пацієнтом – демонстрація практичних навичок на симуляційних фантомах та вирішення ситуаційних задач, інтерпретація результатів додаткових методів дослідження. В цей же день студенти-стоматологи складають загальномедичні практичні навички та вирішують задачі з невідкладних станів, які приймають викладачі кафедр внутрішніх хвороб та хірургії стоматологічного факультету.

Другу частину іспиту студенти складатимуть за тиждень, і вона представлятиме собою комплексний іспит з трьох дисциплін: терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології та ортопедичної стооматології. Майбутнім стоматологам пропонуватиметься робота з реальним пацієнтом, тільки на цей раз вже дорослого віку, а також демонстрація практичних навичок на симуляційних фантомах. До складу бригад екзаменаторів по атестації випускників входять професори і доценти усіх профільних кафедр стоматологічного факультету, а також внутрішніх хвороб та хірургії стоматологічногго факультету. Студенти в переважній більшості успішно складають іспит. Сподіваємось, в майбутньому вони гідно нестимуть завання випускників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Деканат стоматологічного факультету