НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ТАК ЗВАНИХ ОЧІЛЬНИКІВ НМУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

24.10.2018

Бездіяльність так званих очільників Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, які рейдерським шляхом захопили університет, ігноруючи рішення судів та нехтуючи вимогами законодавства, може призвести до порушення прав на оплату праці працівників закладу вищої освіти. Зазначене обумовлене необхідністю повідомити працівника не пізніш як за два місяці про зміни діючих умов оплати праці в бік погіршення. Це передбачено статтею 103 Кодексу законів про працю України.

Передумовою такого повідомлення стало підписання МОЗ України наказу від 08.06.2018 № 1097 (набрав чинності 18.06.2018), згідно з яким втратив чинність наказ МОЗ України від 23.03.1993 № 54 «Про затвердження Переліку робіт, на яких встановлюються доплати за несприятливі умови праці працівникам організацій та установ медичної освіти України». Тобто з 18.09.2018 відсутня правова підстава нараховувати і виплачувати зазначені доплати.
Навіть, при наявності дозволу головного розпорядника бюджетних коштів – МОЗ України, подовження виплат даних доплат суперечитиме юстованому наказу МОЗ від № 1097, а сам дозвіл буде носити рекомендаційний характер і для контролюючих органів не є нормативно-правовим документом, який регулює трудові відносини. Такий дозвіл призведе до порушення чинного законодавства, і наслідком чого – повернення коштів до бюджету (які виплачені у вигляді доплат за шкідливі та особливо шкідливі умови праці).

Нагадаємо, що додатком № 7 до Колективного договору НМУ ім. О.О. Богомольця на 2016-2018 рр. передбачений Перелік кафедр та інших підрозділів і посад, яким встановлюються доплати за несприятливі, шкідливі та особливо шкідливі умови праці. Розмір цих доплат складає 12 та 24 відсотків посадового окладу. Що в переводі на гривню, складає близько 2000,00 грн. для професорсько-викладацького складу.
Тож, з однієї сторони законодавець скасував вказані вище доплати, а з іншої – законодавство про працю вимагає дотримуватись певного порядку таких змін.
Відповідно до ч. 4 ст. 97 КЗпП України власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами.

Враховуючи, що доплати за шкідливі та особливо шкідливі умови праці мають бути припиненні з 18.09.2019 на підставі наказу МОЗ від № 1097, звертаємо увагу всіх працівників, кому згідно з додатком № 7 до Колективного договору НМУ ім. О.О. Богомольця встановлені ці доплати, зняття та невиплата їх можливі лише за попередженням кожного працівника особисто за два місяці до фактичного зняття цих доплат. Відсутність зазначеного попередження свідчитиме про порушення конституційних прав людей на оплату праці.

Довідково: Згідно з додатком №7 колективного договору встановлено перелік кафедр та інших підрозділів і посад, яким встановлюються доплати за несприятливі, шкідливі та особливо шкідливі умови праці:

п/п

Найменування кафедри, структурного підрозділу Посади Доплата

у  %

1 Анатомії людини Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, інженер І категорії, лаборанти, прибиральник 24
2. Оперативної хірургії та топографічної анатомії Завідувач кафедри, професори, доценти, старші викладачі, асистенти, старші лаборанти, лаборант 24
3. Патологічної анатомії № 1 Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти, прибиральник 24
Патологічної анатомії № 2 Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти, прибиральник 24
4. Судової медицини та медичного права Завідувач кафедри, професор, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти, прибиральник (які залучені до навчального процесу з викладання дисципліни «Судова медицина») 24
5. Психіатрії

та наркології

Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти 24
6. Фтизіатрії

та пульмонології

Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти 24
7. Інфекційних хвороб Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти 24
8. Дитячих інфекційних хвороб Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти, прибиральник 24
9. Радіології та радіаційної медицини Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборант, інженер, прибиральник 24
10. Медичний склад Завідувач медичним складом 24
Лаборант 12
11. Архів НМУ Завідувач архіву, архіваріус 12
12. Мікробіології, вірусології

та імунології

Завідувач кафедри, професори, доценти, старший викладач, асистенти, старші лаборанти, лаборанти, інженери І-ІІ категорії, техніки, прибиральник 12
13. Анестезіології

та інтенсивної терапії

Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти

 

12
14. Нейрохірургії Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти 12
15. Дерматології

та венерології

Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти, прибиральник 12
16. Онкології Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти, прибиральник 12
17. Гістології та ембріології Завідувач кафедри, професори, доценти, старші викладачі, асистенти, старші лаборанти, лаборанти 12
18. Біоорганічної та біологічної хімії Завідувач кафедри, професори, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти 12
19. Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Завідувач кафедри, професор, доценти, асистенти, старші лаборанти, лаборанти 12
20. Внутрішньої медицини №  2 Доценти (за окремим списком) 12
21. Загальної хірургії № 2 Професор (за окремими списком) 12
22. Медичної та загальної хімії Завідувач кафедри, доценти, старші викладачі, асистенти, старші лаборанти, інженер, лаборанти, прибиральник 12
23. Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини Директор, завідувачі лабораторій, головний науковий співробітник, провідні наукові співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники, інженер І-ІІІ категорії, технік I та III категорії, лаборанти, препаратор 12
24. Віварій

(експериментально-біологічна клініка)

Завідувач віварієм, завідувач складом, комірник, лаборант,  робітник по догляду за тваринами, прибиральник 12
25. Друкарня Технолог, оператори, техніки, друкарі, палітурник, комірник, робітник зайнятий комплексним обслуговуванням  та ремонтом  будівель 12
26. Стоматологічний медичний центр Полірувальники, ливарники 12

Згідно з цим Наказом виплати всіх доплат скасовані:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0952-18