НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

БІБЛІОТЕКА ДЯКУЄ МЕЦЕНАТАМ

21.12.2016

Ювілейний для Університету і бібліотеки 2016 рік ознаменувався значним поповненням бібліотечного фонду. Дарування книг бібліотеці Університету, яке стало доброю традицією, триває протягом 10 років.

Колектив бібліотеки щиро дякує шановним меценатам за допомогу в організації та розвитку бібліотеки: професору кафедри ендокринології Боднару Петру Миколайовичу за подаровані підручники Эндокринология / под ред. проф. П.Н. Боднара та Endokrinology / ed. by Petro M. Bodnar; професору Свінціцькому Анатолію Станіславовичу, завідувачу кафедри внутрішньої медицини № 3, за подаровану літературу польського видавництва Medical Tribune Polska: Hematologia / pod red. A. Dmoszynskiej; Gastroenterologia /pod red. A. Dabrowskiego; Kardiologia / P. Pruszczyka, T. Hryniewieckiego, J. Drozdza; Pulmanologia / A. Antczaka; Reumatilogia / M. Puszczewicza; член-кореспонденту НАМН України, професору Маланчуку Владиславу Олександровичу, завідувачу кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії за подаровану науково-медичну літературу, журнали медичної тематики та методичну літературу: Експериментальна ішемія головного мозку / за ред. д. м. н., проф. Г.Г. Скибо. — 2016; Молекулярная патология белка / под. ред. проф. Д.И.Заболотного. — 2008; Олександр Федорович Возіанов / уклад.: Віленський Ю.В., Міхньов В.А. — 2008 та інші монографії.

А також професору Цехмістеру Ярославу Володимировичу, Першому проректору з науково-педагогічної роботи, Заслуженому працівнику освіти України, член-кореспонденту НАПН України та начальнику відділу організаційно-педагогічної роботи та довузівської підготовки Горовій Олені Сергіївні за подарований Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів: Науково-біографічне видання з історичним нарисом: До 175-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2016; у 2 томах. Т. 1. Медичний факультет Університету Св. Володимира. 1841-1919 / І.М. Полякова, В.П. Шипулін, Г.Ю. Голубєва та ін.; за ред. К.М. Амосової, Я.В. Цехмістера. — 2016 і кандидату біологічних наук, спеціалісту з навчання бізнес-центру «Лонардо» Ірині Тихонковій за книгу Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии: Монография / М.А. Акоев, В.А. Маркусова, О.В.Москалева, В.В. Писляков; под ред М.А. Акоева. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014.

Бібліотека