НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Чергове засідання Комісії з питань біоетичної експертизи

05.12.2018

29  листопада  2018 р.  відбулося чергове засідання Комісії з питань біоетичної експертизи та   етики наукових досліджень  при НМУ імені О.О. Богомольця. Головуючий засідання –  член-кореспондент НАМН України, д.м.н., професор Чайковський Ю.Б.  У першій частині засідання було заслухано науково-освітню  доповідь “Як впливає розповсюджене атеросклеротичне ураження судин на стан центральної та периферичної гемодинаміки?” (доповідач: аспірант кафедри внутрішньої медицини №4  Моцак Тетяна Михайлівна). Доповідач відмітила, що за даними ВООЗ  серцево-судинні захворювання є причиною смерті №1. В 2016 році від серцево-судинних захворювань померло 17,9 мільйонів чоловік, що складає 31% від усіх смертей у світі.  З цих смертей 85% викликані гострим інфарктом та інсультом. Україна є країною №1 в Європі та №2 у світі з рейтингу смертності від серцево-судинних захворювань. За даними Держстату близько 67% смертей в Україні трапляються через серцево-судинні захворювання. Також доповідач   ознайомила членів Комісії та присутніх з протоколом своєї дисертаційної роботи, що планується на здобуття наукового ступеня доктора філософії “Стан центральної та периферичної  гемодинаміки у хворих з розповсюдженим  атеросклеротичним ураженням судин в динаміці лікування”. Доповідь-презентація викликала зацікавленість членів Комісії та присутніх дисертантів.

У другій частині засідання було розглянуто 12 протоколів дослідження дисертантів НМУ імені О.О. Богомольця, що планують проведення досліджень або  захист дисертацій. Під час ретельного та доброзичливого обговорення Протоколів досліджень дисертанти отримали від членів Комісії  важливі поради з приводу їх проведення та оформлення матеріалів у вигляді дисертацій. Було ще раз звернуто увагу дисертантів на те, що біоетична експертиза перший раз проводиться одразу після  затвердження теми дисертації на кафедрі. А другий раз – після проходження апробаційної ради, з обов’язковим представленням Комісії довідки з перевірки тексту дисертації на відсутність плагіату.

Після засідання серед дисертантів було проведене анонімне анкетування з метою підвищення якості біоетичної експертизи в НМУ імені О.О. Богомольця. Серед питань анкети було, наприклад, таке питання: “Чи була корисною для збільшення якості Вашої наукової роботи і для потенційного забезпечення захисту прав Ваших пацієнтів та/або гуманного відношення до  експериментальних тварин процедура проходження біоетичної експертизи ? (вкажіть у балах від 1 балу – абсолютно не корисно до 10 балів – дуже корисно) ”.  Учасники анкетування оцінили   “користь”  процедури біоетичної експертизи  від 8 до 10 балів.

Наступне засідання Комісії з питань біоетичної експертизи відбудеться в грудні 2018 р. Запрошуються всі члени Комісії, а також  дисертанти, що підготували свої документи та під час попереднього експертного  розгляду протоколів дослідження отримали консультації/рекомендації.

Комісія з питань біоетичної експертизи

при НМУ імені О.О. Богомольця