НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ БІОЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

11.04.2018

10 квітня 2018 р. відбулося чергове засідання Комісії з питань біоетичної  експертизи та етики наукових досліджень під головуванням проф. Шепетько Є. М.

Спільно  зі школою-семінаром «Проблеми біоетики та біофізики живого» (науковий керівник  доц. Єгоренков А. І.)  для студентів та викладачів була заслухана доповідь «Сучасна проблема депресії у хворих на тлі соматичної патології  їх медико-соціальна реабілітація» (доповідач: аспірант кафедри психіатрії та наркології НМУ імені О.О. Богомольця Бедлінський Володимир).  Актуальність цієї доповіді для слухачів школи-семінару та учасників засідання Комісії  була пов’язана з тим, що згідно з даними ВООЗ, до 2030 р. в промислово розвинених державах з високим рівнем прибутків, депресія буде однією з головних причин  інвалідизації серед населення.  Доповідач розповів про те, що за даними ВООЗ на депресію страждає понад 322 млн. осіб, це 4,4% населення світу, близько 788 тис. людей на тлі депресивної симптоматики гинуть внаслідок самогубства, 1,5% (всіх смертей в популяції). Чисельність пацієнтів з депресією у період з 2005 до 2015 рр. зросла на 18,4%.  Під час обговорення доповіді було звернено увагу, що в Україні на депресію хворіє 2,8 млн. осіб, що становить 6,3%  в популяції (найвищий показник у Європі).  Були зроблені висновки, щодо актуальності дослідження усіх біомедичних та біоетичних аспектів цієї теми.

Крім того, розглядались протоколи дослідження аспірантів, що працюють над своїми дисертаційними дослідженнями. Головуючий засіданням звернув увагу присутніх на необхідність документального підтвердження, якщо частина досліджень проводиться на іншій експериментальній або клінічній базі. Документом такого підтвердження може бути, наприклад, договір про співпрацю між НМУ ім. Богомольця (або її підрозділом) та іншим науковим закладом. Прикладом якісного оформлення документів на даному засіданні була кафедра анатомії людини. У матеріалах аспірантів цієї кафедри, що були надані Комісії, є копія «Угоди про наукову співпрацю»  між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та Вінницьким національним медичним університетом імені М. І. Пирогова. Під час обговорення інших протоколів досліджень членами Комісії були зроблені окремі зауваження про наукову коректність та відповідність між назвами дисертаційних досліджень та їх метою. В цілому дане засідання, включно з першою (школа-семінар «Проблеми біоетики та фізики живого» ) і другою (експертною з біоетики) частинами, пройшло в творчій і продуктивній атмосфері.

Комісія з питань біоетичної експертизи