НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Чи потрібно навчатися лідерам студентського самоврядування ?

09.11.2018

ЧИ ПОТРІБНО НАВЧАТИСЯ ЛІДЕРАМ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ?

Наказами НМУ імені О.О. Богомольця №5519 л-1 від 29.10.2018 р. та №5576 л-1 від 2.11.2018 р. було відраховано з Університету Сергія Суровцева і Фаріда Алієва. Ці два одіозні студенти були головами студентських парламентів – вітчизняних студентів та іноземних громадян відповідно.

Якщо студентський парламент вітчизняних студентів ще якось за інерцією діяв стараннями студентів-активістів, то іноземний парламент був виключно театром одного актора імені Фаріда Алієва. У нього навіть був власний кабінет у деканаті по роботі з іноземними студентами. Незрозумілим залишається той факт, як він міг очолювати парламент іноземних громадян, маючи українське громадянство (і при цьому навіть не володіти українською мовою).

Обидва очільники студентського самоврядування не змогли скласти незалежний ліцензійний іспит КРОК-2, тому під опікою попереднього керівництва Університету були миттєво переведені на навчання за спеціальністю «фармація».

Але, як з’ясувалося нещодавно, Фаріда Алієва з 2016 року не було занесено до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДБО), на нього відсутній контракт і за навчання він не платив зовсім.
Також залишається відкритим питання сплати боргу за  так зване «проживання» в гуртожитку.

Заступник декана по роботі з іноземними студентами Вікторія Василівна Блідченко-Найко: «Фарід Алієв жодного дня не проживав в гуртожитку, але за ним була закріплена кімната номер 633 на три ліжко-місця у гуртожитку №7. І це при тотальній нестачі місць для іноземних та вітчизняних студентів».

Заступник декана по роботі з іноземними студентами Богдан Олександрович Носач: «За «проживання» в цій кімнаті гуртожитку виріс борг і дуже пристойний – 1800 доларів США. Були безпосередні прямі вказівки попереднього керівництва – все, що стосується Фаріда Алієва, табуйовано. Борг йому мали анулювати, але не встигли».

Безпрецедентний факт: Фарід Алієв не отримав диплома (адже з Центром тестування МОЗ про КРОК «домовитися» не вдалося), проте всіма правдами і неправдами отримав з рук екс-ректора К.М. Амосової сертифікат про занесення до Золотої книги пошани випускників НМУ імені О.О. Богомольця!

Сергій Суровцев не ліквідував академічну різницю (хоча, як всі звичайні студенти, мав це зробити ще на кінець серпня). У нього був персональний дозвіл складати академічну різницю до січня 2019 року. Правда, наказу на цей індивідуальний графік, так і не було.