НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

CТАТИСТИЧНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР

11.10.2017

Запорукою ефективної оцінки результатів науково-дослідних робіт (НДР) є застосування спеціального програмного забезпечення для статистичного аналізу даних. Використання ліцензійних програм є вкрай важливим аспектом діяльності наукових установ, що впливає на її імідж та є загальноприйнятим світовим стандартом і одним з елементів академічної доброчесності, що стосується також статистичного програмного забезпечення.

Оцінка результатів НДР має бути проведена ліцензійним статистичним програмних забезпеченням, а не математичним програмами як наприклад MS Excel, Numbers for Mac, тощо, що враховується також при оцінці перехідних та заключних звітів НДР.

З метою створення умов для ефективного аналізу даних НДР, університетом придбано ліцензію на програмне забезпечення IBM SPSS Statistics Base v.22. Це програмне забезпечення є потужним аналітичним інструментом, що має різноманітні параметри, зокрема для непраметричних статистичних методів, що найчастіше застосовються для аналізу результатів медичних НДР, а також графічної візуалізації результатів та зручний у роботі інтерфейс. IBM SPSS Statistics Base v.22 інстальовано на базі комп’ютерного центру університетської бібліотеки з метою забезпечення доступу всіх науковців НМУ.

Відділ організації науково-дослідних робіт НДЧ