НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ДО ВІДОМА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДРАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

31.10.2018

Навчально-методичний відділ нагадує про необхідність затвердження (перезатвердження) Робочих навчальних програм з нормативних навчальних дисциплін та курсів за вибором на початок навчального семестру.