НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ФАХІВЕЦЬ НМУ ВЗЯВ УЧАСТЬ У САМІТІ, ПРИСВЯЧЕНОМУ НЕАЛКОГОЛЬНІЙ ЖИРОВІЙ ХВОРОБІ ПЕЧІНКИ (ІТАЛІЯ)

27.11.2017

9-11 листопада 2017 року в Римі (Італія) відбувся перший саміт, присвячений неалкогольній жировій хворобі печінки «Target-oriented approach to Diagnosis and Pharmacotherapy of Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH), a dialogue between Academia and Industry», організований Європейською асоціацією з вивчення печінки (EASL). Робота наукового форуму була присвячена висвітленню сучасних питань епідеміології, діагностики, профілактики та сучасних методів лікування НАЖХП.

У роботі саміту були представлені лекційні доповіді провідних вчених- гепатологів світу та презентації європейських науковців, у яких були висвітлені результати експериментальних та клінічних досліджень із гепатології. Серед багатьох тез, поданих до розгляду, лише 2 роботи були обрані для усної презентації під час основної сесії. Одну із них на секції «Gut Microbiota and NAFLD» представив асистент кафедри ендокринології НМУ імені О.О. Богомольця Назарій Кобиляк на тему «Impact of alive probiotics supplementation with absorbent smectite gel in nafld management: evidence from animals to randomized clinical studies» від колективу авторів (Komissarenko I, Falalyeyeva T, Mykhalchyshyn G, Dynnyk O, Kyriienko D).

Після доповіді відбулася дискусія: наукова робота викликала зацікавленість членів організаційного комітету та учасників конференції.
Також до наукової програми конференції було включено 2 постерні доповіді на теми: – Probiotics and nutraceuticals: are they one team players in NAFLD prevention;- Is non-obese fatty liver disease characterized with the same to typical NAFLD features or can be recognized as distinctive condition?
Роботи були високо оцінені науковим комітетом зібрання.

Кафедра ендокринології
Відділ міжнародних зв’язків