НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: НАШЕ СЬОГОДЕННЯ

19.09.2016

17 вересня фармацевти України відзначають своє професійне свято

Фармація – це одна з найдавніших сфер людської діяльності, яка спрямована на забезпечення найважливішої потреби людини бути здоровою. Усіма мовами слово «фармація» звучить однаково і означає науково-практичну галузь, яка займається питанням пошуку, одержання, дослідження, застосування, зберігання, виготовлення та відпуску лікарських засобів.

Фармацевт – одна з найпотрібніших у світі професій і її заслужена престижність, шляхетність підтверджується світовим досвідом, стрімким розвитком фармації у світі, зокрема в Україні.

Фармацевт – це сьогодення і майбутнє фармації. Його діяльність – натхненна праця в ім’я збереження здоров’я людини, продовження тривалості життя і поліпшення його якості. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця теж готує фахівців для фармацевтичної галузі. Фармацевтичний факультет університету створено у липні 1997 року відповідно до рішення Вченої Ради Університету та наказу МОЗ України (19.05.1998, № 125).

Першим деканом факультету став видатний організатор фармацевтичної справи, талановитий педагог, професор Дмитро Степанович Волох, який працював деканом у 1997 – 2003 роках. З 2003 по 2015 роки факультет очолювала завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, Заслужений діяч науки і техніки, професор Ірина Володимирівна Ніженковська.

З 2015 року деканом факультету стала доцент кафедри медичної та загальної хімії Тетяна Дмитрівна Рева.

З 2006 року фармацевтичний факультет має вищий – IV рівень акредитації, останнє підтвердження якого було у 2015 році. У 2009 році на фармацевтичному факультеті відкрита нова спеціальність – “Технологія парфюмерно-косметичних засобів”, створений навчально-науково-виробничий комплекс Національний медичний університет імені О.О. Богомольця – Житомирський базовий фармацевтичний коледж імені Г.С. Протасевича.

Сьогодні на факультеті 5 опорних та 5 випускних кафедр. Професорсько-викладацький склад нараховує близько 200 осіб, з них 27 докторів та 140 кандидатів наук. На факультеті працюють 9 академіків та член -кореспондентів академії наук, 4 Лауреатів державних та іменних премій, 6 Заслужених діячів науки і техніки України.

Усі випускаючі кафедри очолені докторами наук, а саме:
кафедру аптечної та промислової технології ліків очолює д.фарм.н., заслужений працівник фармації України Косяченко К.Л. На кафедрі працює 1 доктор та 6 кандидатів наук;
кафедру організації та економіки у фармації очолює д.фарм.н., , заслужений працівник охорони здоров’я України, професор Сятиня М.Л. На кафедрі працює 2 доктора наук та 5 кандидатів наук;
кафедру фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії очолює д.м.н., заслужений діяч науки і техніки, професор Ніженковська І.В. На кафедрі працює 3 доктора та 9 кандидатів наук;
кафедру клінічної фармакології та клінічної фармації очолює д.м.н., професор Хайтович М.В. На кафедрі працює 3 доктора та 6 кандидатів наук;
кафедру фармакогнозії та ботаніки очолює д.б.н., професор Мінарченко В.М. На кафедрі працює 2 доктора та 8 кандидатів наук.

Наукова робота кафедр факультету пов`язана з розробкою та впровадженням нових лікарських засобів та лікарських форм в медичну практику, за останні п`ять років одержано майже 200 патентів за винахід, розроблено і впроваджено близько 10 лікарських форм. Результатом навчально методичної роботи співробітників кафедр за останні п`ять років стало видання 38 підручників та навчальних посібників з грифом МОЗ та МОН України.
На сьогоднішній день на факультеті навчається понад 3000 студентів, з них майже 2500 на заочній формі навчання. За державним замовленням – 5.
Після закінчення навчання на фармацевтичному факультеті кожен випускник отримує додаток до диплома міжнародного зразка «Diploma Supplement», який розроблений Європейською комісією, Радою Європи, ЮНЕСКО/СЕПЕС і надає об’єктивну інформацію професійного визнання вищої освіти визнаних в Європі кваліфікацій.

На факультеті працює аспірантура та магістратура, з 1998 року захищено 4 докторські та 41 кандидатську дисертації, 16 магістерських робіт, 25 найкращих випускників факультету залишились та працюють викладачами на кафедрах.

За час існування факультету підготовлено більше 3000 провізорів, в тому числі 130 фахівці – іноземні громадяни із Сирії, Саудівської Аравії, Ірану, Іраку, Тунісу, Туреччини, Йорданії, Ізраїлю, Грузії, Білорусії, Казахстану, Російської Федерації. Для отримання і поглиблення професійних практичних навичок студенти фармацевтичного факультету проходять виробничі та навчальні практики в аптеках комунального підприємства КП «Фармація» м. Києва, найсучасніших аптеках комерційних мереж м. Києва, фармацевтичних підприємствах ВАТ «Біофарма», ЗАТ ФФ «Дарниця», ЗАТ «Індар», ВАТ «Фармак», Київському вітамінному заводі, ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ВАТ «Артеріум», компанії «Фарма-Старт», у контрольно-аналітичних лабораторіях Державної служби України з лікарських засобів, Державного експертного центру МОЗ України, Інституту фармакології та токсикології НАМН України, Міжнародній об’єднаній лабораторній групі – Фарм та ТОВ “Санофі-Авентіс Україна”.

58 студентів фармацевтичного факультету є членами Студентського наукового товариства, які щорічно беруть активну участь у студентських наукових конференціях та олімпіадах. Одинадцять студентів – переможці та призери Всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конференцій. З 2015 року студенти факультету члени Міжнародної федерації студентів-фармацевтів IPSF.

Стратегією факультету на сучасному етапі є підготовка фармацевтичних кадрів для аптечної мережі і медичних закладів, для виробництва, науки, контрольно-аналітичних лабораторій, здійснення якісної підготовки спеціалістів та магістрів фармації.

Факультет і надалі зміцнюватиме свою науково – методичну та матеріально – технічну базу, спираючись на традиції університету, що склалися за 175 років його діяльності, використовуючи багатий досвід викладання та творення науки, розвиваючи зв’язки з факультетами Національного університету та з іншими навчальними закладами фармацевтичного спрямування.

Передбачається, що діяльність факультету у наступні десятиліття базуватиметься на основі використання кращих традицій з підготовки фахівців, постійного зв’язку з практичною фармацією, проведення актуальних наукових досліджень.

Фармацевтичний факультет – складова Національного медичного університету, який визначає напрямки розвитку діяльності професорсько – викладацького складу відповідно до загальних вимог вищої освіти в Україні.

Деканат фармацевтичного факультету