НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ХVIII СІДЕЛЬНИКОВСЬКІ ЧИТАННЯ: ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ”

26.09.2016

21-23 вересня 2016 року у Львові відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» – XVІІІ Сідельниковські читання.

Читання присвячені пам’яті член-кореспондента НАН, НАМН України, професора Віктора Михайловича Сідельникова і є традиційними – вже вісімнадцятий рік поспіль проходять під егідою МОЗ України, Асоціації педіатрів України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Конференція була організована і проведена кафедрою педіатрії №2 медичного факультету №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Цьогорічні Читання у Львові зібрали понад 800 дитячих та сімейних лікарів, 50 завідувачів педіатричними кафедрами і професорів з вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України».

Усього під час форуму на 5 пленарних, 2 секційних засіданнях та методичній нараді було заслухано понад 110 виступів з актуальних питань медицини дитинства та медичної освіти. Обговорені сучасні проблеми діагностики, лікування та профілактики поширених захво¬рювань дитячого віку, пріоритетні завдання педіатричної науки та практики, питання первинної медичної допомоги дітям, імунопрофілактики, соціально небезпечних хвороб, антибіотикорезистентності, здорового способу життя, запобігання поліпрагмазії. Проведено окреме секційне засідання «Актуальні питання дитячої кардіоревматології» під час роботи якого заслухані та обговорені звіти завідувачів опорними педіатричними кафедрами щодо виконаної роботи протягом 2015/2016 навчального року та проведений круглий стіл з актуальних питань викладання педіатрії.

Задля поліпшення стану здоров’я дітей необхідно здійснити низку загальнодержавних заходів з метою збереження життя та здоров’я матерів та дітей, значні інвестиції від держави та приватного партнерства, кадрове забезпечення, раціональне використання ресурсів та приведення якості надання медичної допомоги дітям у відповідності до стандартів ВООЗ.

Конференція проходила відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і наукових семінарів, які проводитимуться у 2016 році», що затверджений МОЗ України та НАМН України.

Конференція вирішила:
 Вважати за доцільне внесення до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266 окремої спеціальності «Педіатрія» та «Громадське здоров’я» із відновленням обсягу державного замовлення на підготовку дитячих лікарів не менше ніж 750 осіб з метою зменшення кадрового дефіциту лікарів-педіатрів, зокрема у сільській місцевості.
 Підтримати ініціативу Асоціації педіатрів України та її регіональних осередків щодо доцільності продовження на перехідному етапі роботи первинної ланки медико-санітарної допомоги спільної роботи лікарів загальної практики-сімейної медицини та лікарів-педіатрів задля надання якісної та доступної медичної допомоги дитячому населенню.
 Підтримати Вчену медичну раду МОЗ України щодо рекомендацій керівництву МОЗ України та структурним підрозділам з питань охорони здоров’я Київської міської, обласних державних адміністрацій стосовно підняття престижу дитячих лікарів у країні через введення для них відповідних регіональних надбавок та соціальних пільг, соціальної реклами, використання соціальних мереж, регіональних акцій «Наші кращі дитячі лікарі», «Вони рятують дітей».
 Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України спільно з провідними фахівцями галузі створити робочі групи та розробити програми дворічної резидентури з педіатричних спеціальностей з метою реформування післядипломної педіатричної підготовки.
 Надати особливий пріоритет наданню якісної та доступної медичної допомоги дітям, що постраждали та були евакуйовані із зони АТО.
 Надати наукове обґрунтування впровадження ефективних стратегій профілактики та лікування захворювань органів дихання у дітей різного віку, стримання розвитку антибіотикорезистентності.
 Надати нові пропозиції щодо подальшого оновлення існуючих стандартів діагностики та лікування хвороб дитячого віку з урахуванням відомостей Доказової медицини та акцентувати увагу на проблемі профілактичної педіатрії.
 Авторським колективам вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та науково-дослідних установ на чолі з головними позаштатними спеціалістами МОЗ України із спеціальностей «Педіатрія», «Неонатологія», «Дитячі інфекційні хвороби» підготувати сучасні керівництва для лікарів з діагностики, лікування та профілактики поширених хвороб у дітей, використовуючи кращі іноземні практики.
 Удосконалити безперервний професійний розвиток лікарів-педіатрів через запровадження системи виїзних майстер-класів головних спеціалістів МОЗ України, семінарів, вебінарів та тренінгів, зокрема і дистанційним шляхом.

«Сідельниковські читання» спрямовані на вирішення актуальних проблем надання медичної допомоги дітям нашої держави.

Наступні XIX Сідельниковські читання заплановано провести 20-22 вересня 2017 року у м. Полтава.

Оновлений сайт Сідельниковських читань http://conference-sidelnikov.org.ua

Фотогалерея 18-х Читань 2016 року http://conference-sidelnikov.org.ua/gallery/2016/

Деканат медичного факультету №3