НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

01.08.2014
Вступники, які постійно проживають в Донецькій і Луганській областях та подали копії документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень для участі у конкурсі при вступі на навчання до вищих навчальних закладів, в окремих випадках не мають можливості прибути до ВНЗ, розташованих в інших областях України.
Відтак вони не можуть у встановлені Умовами прийому строками подати оригінали документів у разі їх рекомендації до зарахування.
У таких випадках, за рішенням приймальної комісії, вищі навчальні заклади приймають від вступників Донецької і Луганської областей, рекомендованих до зарахування на навчання, заяву-гарантійний лист, який вступник надсилає на електронну адресу та поштою до вищого навчального закладу, обраного ним для навчання (лист МОН від 01.08.2014 № 1/9-389 та зразок заяви-гарантійного листа).
В Єдиній державній електронній базі з питань освіти відповідно до заяви-гарантійного листа вступника приймальною комісією проставляється відмітка про прийняття від нього оригіналів документів про освіту з відповідною позначкою.
Зарахування відбувається відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України.