НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ ТА ПЕРЕСКЛАДАННЯ ПМК

15.08.2016

ДО УВАГИ АКАДЕМІЧНИХ БОРЖНИКІВ, ДЕКАНІВ ФАКУЛЬТЕТІВ, ЗАВІДУВАЧІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ

Інформуємо Вас, що, відповідно до п. 2 наказу № 225 від 11.04.2016 в Університеті запроваджено щоденні відпрацювання пропущених навчальних занять, перескладання ПМК та заліків під час студентських канікул у робочі дні для студентів, які відповідно до п. 3 цього наказу мають право на ліквідацію академічної заборгованості, з 9.00 по 18.00 за відповідним графіком кафедр з 17 серпня по 31 серпня 2016 року.

Просимо взяти до уваги, що:

1.За умови повної ліквідації академічної заборгованості з дисциплін семестрового контролю студентом станом на 18.00 31 серпня 2016 року деканат готує наказ про його переведення на наступний семестр та курс, датований 31.08.2016.
2.Якщо станом на 1800 31 серпня 2016 року студент не повністю ліквідує академічну заборгованість з дисциплін семестрового контролю, деканат готує наказ про його відрахування, який буде датуватись 31.08.2016.
3.Після підписання такого наказу та його реєстрації копія наказу та академічна довідка видаються відрахованому студенту. Ці документи можуть бути використані для процедури поновлення.

Навчально-методичний відділ у співпраці зі Студентським парламентом та профкомом студентів проводитиме вибіркові перевірки відпрацювань та перескладань на кафедрах з 17 по 31 серпня 2016 року.

Особливо наголошуємо на необхідності проведення ідентифікації особи академічних боржників під час відпрацювань «НБ», незадовільних поточних оцінок та перескладань ПМК, заліків на кафедрах за студентським квитком або паспортом.

Навчально-методичний відділ