НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ІНФОРМАЦІЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

11.03.2014
Беручи до уваги пропозиції студентського активу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та відповідно до наказу НМУ від 24.01.2014 року за №37 «Про внесення доповнень до наказу від 22.01.2014р. за № 19» студентам, які складали підсумковий модульні контролі (ПМК) із завершених навчальних дисциплін в термін з 13 по 28 січня 2014р. та набрали менше 50 балів і яким цей контроль не зарахований, два нормативні перескладання ПМК на кафедрах Університету щоденно в терміни з 27 січня до 20 лютого 2014р, з виконанням нормативних вимог щодо трьох днів підготовки до ПМК та наявності відповідно оформленої відомості деканату стипендіальними комісіями додатково призначені стипендії.
Таким чином, стипендіальний фонд НМУ використано повністю.
За інформацією звертатися безпосередньо в деканати відповідних факультетів Університету.
Адміністрація НМУ імені О.О. Богомольця.