НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КОНФЕРЕНЦІЯ “ФАРМАКОЛОГІЯ ХХІ СТОРІЧЧЯ” В РАМКАХ СТУДЕНТСЬКОЇ КВІТНЕВОЇ СЕСІЇ

20.04.2017

14 квітня 2017 року на кафедрі фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбулася наукова студентська конференція в рамках «Студентської наукової сесії – квітень 2017» на тему «Фармакологія ХХІ сторіччя. Сьогодення та погляд у майбутнє ».

У роботі секції брали участь 20 студентів та 8 викладачів НМУ імені О.О. Богомольця та аспірант кафедри фармакології НФаУ (м. Харків).
Члени журі:
1. д.мед.н., професор Зайченко Г.В.
2. д.мед.н., професор Горчакова Н.О.
3. к.фарм.н, асистент Сімонов П.В.
Модератор секції: асистент Покотило О.А.
До розгляду було представлено 8 доповідей. Були висвітлені інноваційні та традиційні підходи щодо розробки нових лікарських засобів, експериментального та клінічного дослідження оригінальних та генеричних лікарських препаратів. Незалежне оцінювання доповідей здійснювалось журі за наступними критеріями:
– Актуальність та наукова новизна теми;
– Теоретична чи практична робота;
– Ораторська майстерність доповідача;
– Якість підготовки презентації;
– Повнота відповідей на запитання.
За результатами оцінювання диплом першого ступеня отримав студент Олександр Кривоус (3 курс, медичний факультет №2). Тема доповіді – «Сучасні лікарські препарати групи паростагландину F2α та їх синтетичні похідні».
Дипломи ІІ ступеня отримали:
1. Катерина Струбчевська (3 курс, медичний факультет №1). Тема доповіді – «Перспективи у розробці вакцин та антибіотиків»).
2. Дмитро Каврайський (аспірант кафедри фармакології Національного фармацевтичного університету, Харків). Тема доповіді –
«1-(4-метоксифеніл)-5-{2-[4-(4-метоксифеніл) піперазин-1-іл]-2-оксоетил}-1,5-дигідро-4н-піразоло[3,4-d]піридин-4-он – перспективний антиконвульсант»)
Дипломи ІІІ ступеня отримали:
1. Дмитро Корнієнко (3 курс, медичний факультет №2). Тема доповіді – «Ризики використання селективних інгібіторів ЦОГ-2 у хворих із серцево-судинною патологією»).
2. Наталія Бродовська (3 курс, медичний факультет №2). Тема доповіді – «Лікування вірусного гепатиту С».

Всі учасники були нагороджені сертифікатами.

Кафедра фармакології