НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ НАН УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ

02.11.2016

Президія НАН України присуджує премії молодим ученим та студентам вищих навчальних закладів за наукові роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи.
В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком до 35 років включно, а також студенти вищих навчальних закладів, які навчаються в Україні.

Студенти та молоді учені НМУ імені О.О. Богомольця можуть подати свої наукові роботи для участі в конкурсі до 1 грудня 2016 року до науково-дослідної частини університету (бул. Т. Шевченка, 13, к. 101). Роботи мають буди оформлені згідно вимог НАН України.

Інструкція з оформлення робіт