НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

«КРОК 1. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА»

27.06.2018

Навчальний рік в НМУ імені О.О.Богомольця завершився складанням ліцензійного іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка».

Понад 1300 вітчизняних та іноземних студентів третього курсу медичних та медико-психологічного факультетів демонстрували свій рівень фахової компетентності з загальнонаукових базових дисциплін: біологія, анатомія, біохімія, фізіологія, гістологія, патологічна фізіологія, патологічна анатомія, мікробіологія та фармакологія. Успішне складання тестів є важливим етапом переходу майбутніх медиків від вивчення теоретичних до опанування клінічними дисциплінами.

Редакція газети «Медичні кадри»