НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

КРУГЛИЙ СТІЛ “ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ ВНЗ”

19.05.2017

16 травня 2017 року відбувся міжнародний круглий стіл “Запобігання та протидія академічному плагіату ВНЗ” на базі ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (КНЕУ). Організаторами заходу були КНЕУ, компанія StrikePlagiarism, Українських інститут науково-технічної експертизи та інформації (УКРІНЕТІ), рада молодих вчених МОН України. У засідання взяли участь 78 учасників, які представляли 31 університет України.

У відкритті Пленарного засідання круглого столу взяли участь ректор КНЕУ професор Лук’яненко Д.Г., віце-президент Києво-Могилянської Академії, професор Квіт С.М.; головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, професор, Андрощук Г.О.; проректор з науково-педагогічної роботи КНЕУ імені Вадима Гетьмана, професор Колот А.М.; експерт з авторського права та інтелектуальної власності, компанія “Plagiat.pl” Гутовскі Кшиштоф (Польща); завідувач відділу сприяння інноваційної діяльності Державної наукової установи УКРІНТЕІ, професор Чмар О.С.; директор Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, професор, Федоренко В.Л.; директор Центру науки та інновацій КНЕУ Столярчук Я.М.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся Ректор ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, доктор економічних наук, професор Дмитро Лук’яненко. В своїй промові ректор говорив про підготовку наукових кадрів, необхідність формування академічної доброчесності серед науковців України. Представник МОН України Руда А.В. у своєму виступі наголосила на важливості створення Національного репозитарію академічних текстів, метою якого є упорядкування єдиної бази наукових текстів, з якою зможуть працювати антиплагіатні програми. Було наголошено, що наразі дане питання є одним із пріоритетних напрямів Міністерства освіти та науки. Головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, професор, судовий експерт, член Національної спілки журналістів Андрощук Г.О. В своїй доповіді звернув увагу на законодавчу складову боротьби з плагіатом. Андрощук Г.О. говорив про необхідність збільшення академічної відповідальності та закликав всіх науковців керуватися кодексом етики. Експерт з авторського права та інтелектуальної власності “Plagiat.pl.” пан Гутовскі Кшиштоф ознайомив присутніх з перевагами даної програми, та законодавчою базою боротьби з плагіатом в Польщі. Проректор з наукової роботи КНЕУ імені Вадима Гетьмана, професор Колот А.М. зазначив необхідність виховання академічної доброчесності ще з студентських років. Директор Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, професор, Федоренко В.Л. наголосив, що в Україні лише суд може визначити чи є запозичення тексту плагіатом. В академічному середовищі, наукове товариство має зробити плагіат ганебним і ризик втратити репутацію має перешкоджати плагіату. В своїх промовах, доповідачі Пленарного засідання наголошували на важливій ролі профілактики плагіату, майбутній ролі Національного репозитарію академічних текстів, та роботи НАЗЯВО. Також зазначалось, що проблема плагіату є актуальною. Сучасні комп’ютерні технології значно спростили копіювання чужих текстів (copy-paste), проте антиплагіатне програмне забезпечення значно ускладнило цю процедуру і відіграє певну профілактичну роль щодо запобігання плагіату.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця представляв начальник науково-дослідної частини, Дінець А.В. PhD., який виступив з доповіддю: “Запобігання академічному плагіату: досвід Національного медичного університету імені О.О. Богомольця”. В своїй доповіді, Дінець А.В. доповів про засади академічної доброчесності в НМУ, роль Комісії з питань біоетики, яка наділена повноваженнями проводити перевірки можливого недоброчесного запозичення текстів, а також досвід роботи з антиплагіатним програмним забезпеченням. В свої доповіді Дінець А.В. також наголосив, що випадки недоброчесного запозичення текстів були в НМУ, зокрема навів як приклад кейс з підручником з Патоморфології під редакцією Терещенко В.П., та про широке інформування наукової спільноти через веб-сторінку НМУ та МОЗ України у цьому випадку. Академічна доброчесність є складовою академічної інтеграції, важливою складовою сучасного наукового світу та одним з елементів, що характеризують репутацію академічної установи. Одним з пріоритетних напрямків підтримки академічної доброчесності, в т.ч. в НМУ є профілактика плагіату, що досягається шляхом впровадження перевірки академічних текстів програмним забезпеченням, що має інструменти розпізнавання, в першу чергу, української мови, яка найчастіше застосовується при написанні текстів дисертаційних, магістерських робіт, а також наукових статей.

Науково-дослідна частина