НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЛЕКЦІЯ-ТРЕНІНГ “ЕЛЕКТРОННІ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА МЕДИКО-БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

13.04.2018

12 квітня 2018 року в бібліотеці НМУ імені О.О. Богомольця в рамках проекту безперервної наукової освіти відбулася чергова лекція – тренінг із циклу «Електронні та бібліографічні джерела медико-бібліографічної інформації» на тему: «Загальні вимоги та правила складання бібліографічного списку літератури до наукових робіт. Бази даних літературних джерел».

В лекції було висвітлено питання щодо підбору літературних джерел, складання та оформлення списку використаної літератури. Присутніх було ознайомлено з Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 №40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації». Окремо були представлені програми баз даних літературних джерел та дана характеристика кожної з них. Особливий інтерес у присутніх викликав перегляд періодичних видань «На допомогу молодим вченим». Лекція, що підготувала головний бібліограф Самусенко Т.К. містила в собі інформацію, що стане корисною при підготовці і написанні наукових робіт студентів наукового гуртка та в подальшій їх науковій роботі.

Бібліотека