НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ЛИСТ МІНІСТРУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

28.05.2014
                                                                                 
 
 
Міністру  охорони  здоров’я України
                                                                   О.С. МУСІЮ
 
 
 
Вельмишановний  Олеже  Степановичу!
 
        
Адміністрація Національного медичного університету імені О.О. Богомольця висловлює Вам свою щиру повагу.
Я очолюю робочу групу з організації, підготовки та проведення Конференції трудового колективу з обрання кандидатур претендентів на посаду ректора Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
 В процесі підготовки до Конференції трудового колективу до мене, інших членів групи, голови профспілкового комітету звертаються претенденти на посаду ректора, громадські активісти, окремі студенти з вимогою надати їм списки членів КТК.
Такі звернення надходять як у виглядів інформаційних запитів, так і в усній формі.
Конференції трудового колективу є органом самоврядування, який складається з представників викладачів та студентів Університету.
Вона не підпорядковується адміністрації Університету та самостійно формує свій склад у визначеному Законом України «Про вищу освіту» та Статутом закладу порядку шляхом проведення виборів.
Згідно приписів Закону України «Про захист персональних даних» прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи вважаються персональними даними, а згідно ч. 2 ст. 5 цього Закону персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.  
Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує сторона, що поширює ці дані, тобто, в даному випадку, НМУ імені О.О.Богомольця в особі його адміністрації.
Навіть в Єдиному державному реєстрі судових рішень, який перебуває в загальному доступі (www.reyestr.court.gov.ua) з судових рішень перед їх оприлюдненням, ПІБ фізичних особ замінюється на знеособлене «ОСОБА 1», «ОСОБА 2» тощо.  
В порушення приписів ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних» ці запити не містять визначення мети та/або правових підстав для запиту, але є підстави вважати, що ця інформація може бути використана з метою незаконного впливу на членів КТК з метою формування або зміни ними своїх позицій щодо кандидатів.
Враховуючи зазначене, прошу Вас дати відповідні доручення щодо  роз’яснення робочій групі з обрання ректора Університету з наступних питань:
1.  Чи повинен НМУ імені О.О.Богомольця офіційно оприлюднювати інформацію про склад КТК, яка є інформацією з обмеженим доступом?
2.  Чи повинен НМУ імені О.О.Богомольця надавати списки членів КТК, які містять інформацію з обмеженим доступом, на запити інших осіб (кандидатів на посаду ректора, громадських активістів, студентів, зацікавлених осіб тощо)?
3.  Чи повинен НМУ імені О.О.Богомольця перед поширенням персональних даних членів КТК отримати від кожного з них письмову згоду на таке поширення?
4.  Чи може НМУ імені О.О.Богомольця поширювати персональні дані членів КТК, які відмовились надати згоду на їх поширення або ухиляються від надання такої згоди?
 
Зважаючи на встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації стислі строки» надання відповіді на запит, переконливо прошу Вас надати відповідь на ці питання в терміновому порядку.
 
З глибокою повагою до Вас
 
Голова
робочої групи з обрання ректора
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,
професор
О.П. Яворовський