НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

МІЖКАФЕДРАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ

04.01.2017

Наразі в НДІ ЕКМ здійснюється вивчення механізмів ушкодження тканин при порушенні вуглеводного обміну. Успішно відтворена модель цукрового діабету (ЦД) 1 типу. Введення одноразової дози стрептозотоцину білим безпородним щурам призводить до стійкої гіперглікемії і надає можливість використовувати цей матеріал як модель для дослідження стану органів та тканин в умовах ЦД.

Ряд завдань досліджень передбачають вивчення особливості регенерації, реапаративних процесів за локального термічного ушкодження при порушенні вуглеводного обміну. Для цього в експерименті у щурів з ЦД відтворюється опік шкіри ІІ ступеня. Вивчення тканинних реакцій шкіри, периферичної крові, кісткового мозку буде здійснюватися в НДІ ЕКМ, вивчення реакції органів шлунково-кишкового тракту на опік з цієї моделі буде проведено на кафедрі анатомії НМУ імені О.О. Богомольця за допомогою методів світлової та електронної мікроскопії, реакцію тканин мозку на стійку гіперглікемію будуть досліджувати наші колеги на кафедрі гістології.

Така міжкафедральна кооперація надасть можливість отримати, співставити та порівняти результати всебічного дослідження механізмів ушкодження тканин при ЦД – проблеми, яка, на жаль, сьогодні не зменшує своєї актуальності.