НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Наказ №105 від 16.02.2015р. Про забезпечення виконання навчальних програм з дисципліни весняно-літнього семестру 2014/2015 н.р.

16.02.2015

Наказ №105 від 16.02.2015р.

Про  забезпечення виконання
навчальних програм з дисциплін
весняно-літнього семестру 2014/2015 н.р.
в НМУ імені О.О.Богомольця 

 

 У зв’язку з тим, що відповідно до графіку офіційних державних свят в України, в поточному весняно-літньому семестрі  2014/2015н.р. випадають аудиторні заняття по понеділках: 9.03.15р.; 13.04.15р.; 4.05.15р.; 11.05.15р.; 01.06.15р., з метою створення сприятливих умов для виконання в повному обсязі календарно-тематичних планів практичних занять та лекцій, для  своєчасного та успішного завершення студентами Університету весняно-літнього семестру 2014/2015н.р. 

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Завідувачам кафедр забезпечити проведення навчальних занять зі студентами 1-3 курсів медичних, медико-психологічного факультетів 1-5 курсів стоматологічного та фармацевтичного факультетів, які навчаються за стрічковою формою навчання.
 2. Затвердити такі робочі дні для осіб, які навчаються в Університеті впродовж весняно-літнього семестру 2014/2015н.р. замість вищеназваних днів:
 • 14.04.2015р. (вівторок І тижня)  за розкладом понеділка І тижня (за 13.04.2015р.);
 • 6.05.2015р. (середа ІІ тижня) за розкладом понеділка ІІ тижня (за 4.05.2015р.);
 • 14.05.2015р. (четвер І тижня) за розкладом понеділка І тижня (за 11.05.2015р.);
 • 05.06. 2015р. (п’ятниця  ІІ тижня)  за розкладом  понеділка ІІ тижня (за 1.06.2015р.)

 

 1. Завідувачам кафедр, що проводять викладання навчальних дисциплін для студентів 4-6 курсів медичних, медико-психологічного факультетів, які навчаються за цикловим розкладом, забезпечити викладання матеріалу пропущених по понеділках: 9.03.15р.; 13.04.15р.; 4.05.15р.; 11.05.15р.; 01.06.15р., навчальних занять під час наступних занять або в поза аудиторний час в межах відповідного циклу.

 

 1. Начальнику навчально-методичного відділу своєчасно довести зміст наказу до відома деканів факультетів та завідувачів кафедр Університету.

 

 1. Деканам медичних, медико-психологічного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів довести зміст наказу и до відома студентів факультету.

 

 1. Завідувачам кафедр   Університету довести зміст наказу до відома  всіх працівників кафедри, забезпечити виконання ними функціональних обов’язків  на кафедрі у дні, передбачені п.1 цього наказу, розмістити на інформаційному стенді кафедри інформацію про відповідні зміни.

 

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи, професора Степаненка В.І.

 

    

 

 

 

Ректор,

член-кореспондент   НАМН України,

професор                                                                                       К.М.Амосова

 

 

Погоджено:

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

професор                                                                                   Я.В.Цехмістер

 

Проректор з науково-педагогічної роботи

професор                                                                                   В.І.Степаненко

 

Начальник навчально-методичного відділу

доцент                                                                                       О.В.Стеченко

 

Начальник юридичного відділу                                             А.О.Ніколаєнко

 

Зав. канцелярії                                                                          Н.П.Ковтун