НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ НМУ

26.05.2015