НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАРАДА ІЗ ЗАВІДУВАЧАМИ КАФЕДР 2 КУРСУ

17.11.2017

15 листопада 2017 року в аудиторії №3 санітарно-гігієнічного корпусу відбулась робоча нарада з завідувачами та викладачами кафедр 2 курсу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

На нараді були присутні: проректор з науково-педагогічної роботи доцент Стеченко О.В., начальник НМВ доцент Зайцева Г.М., помічник ректора Яновський І.С., декани факультетів: професор Мельник В.С., доцент Літвінова Н.Ю., професор Виговська О.В., професор Пельо І.М., професор Власенко О.М., професор Філоненко М.М., професор Біденко Н.В., доцент Рева Т.Д., доцент Сулік В.В. а також заступники деканів факультетів по роботі зі студентами 2 курсу, завідувачі та викладачі кафедр 2 курсу.

Під час наради проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Стеченко О.В. наголосила на важливості своєчасного внесення до електронних журналів в АСУ «Електронний деканат» результатів навчання студентів як за проведені заняття, так і за відпрацювання пропущених занять та перескладання незадовільних оцінок. Особливо важливим це є саме зараз, на «екваторі» осінньо-зимового семестру, коли активізується робота по відпрацюванню студентами академічних боргів.

Оперативність висвітлення результатів навчання сприятиме формуванню об’єктивних відомостей для складання контролю з дисциплін та дозволить вчасно реагувати деканатам на інформацію щодо результатів навчальної діяльності студентів. Разом з тим, це допомагає створенню прозорого та студентоцентрованого навчального середовища і полегшує комунікацію різних підрозділів. Перспективним було визнано запровадження друку відомостей ПМК, заліків на кафедрах з 1 вересня 2017 року. Було зазначено, що одночасне зменшення паперового документообігу та підвищення відповідальності кафедр та деканатів щодо ведення документації сприятимуть удосконаленню організаційної роботи зі студентами, що є важливою умовою успішного закінчення ними осінньо-зимового семестру.

Навчально-методичний відділ