НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАРАДА РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ ЗМІН ДО ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ КАФЕДР

27.10.2017

27 жовтня 2017 року відбулася нарада Робочої групи Університету з підготовки проекту змін до переліку документації кафедр.

Робочу групу було створено відповідно до рішення Вченої ради НМУ імені О.О. Богомольця від 10.10.2017 (протокол №3) та університетського наказу № 611 від 10.10.2017. До складу Робочої групи увійшли проректори, декани факультетів, голови циклових методичних комісій з дисциплін. Проте участь у роботі першого засідання мали можливість взяти всі завідувачі та співробітники кафедр Університету.

На нараді було обговорено пропозиції проректора з науково-педагогічної роботи щодо оптимізації змісту документів кафедр та форм документації (паперові та електронні документи). Також було запропоновано об’єднати методичні вказівки для викладачів та для самостійної роботи студентів з підготовки до занять. Щодо змістового наповнення методичних вказівок, на меті – їх переформатування відповідно до компетентнісного підходу та кращих міжнародних зразків і досвіду педагогіки вищої школи.

Члени Робочої групи отримали для ознайомлення перелік пропозицій, обговорення яких в педагогічних колективах має завершитися до 3 листопада 2017 року (наступної п’ятниці). Надати свої пропозиції щодо удосконалення кількості, видів, змісту документації та наповнення навчально-методичних комплексів з дисциплін необхідно на адресу galina.zaitseva@nmu.ua.

Навчально-методичний відділ