НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ ОДНОПРОФІЛЬНИХ КАФЕДР ФАРМАКОЛОГІЇ

14.05.2018

11 травня 2018 року на кафедрі фармакології НМУ імені О.О. Богомольця, як опорній, відбулася нарада завідувачів однопрофільних кафедр закладів вищої медичної/фармацевтичної освіти. У заході взяли участь 20 представників з 17 державних навчальних закладів, підпорядкованих МОЗ, МОН України, а також колеги з приватних установ. Серед питань що розглядалися – особливості проведення лекцій з фармакології у сучасних умовах, обговорення і затвердження примірної (типової) програми навчальної дисципліни «Фармакологія» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої кваліфікації «Магістр медицини», професійної кваліфікації «Лікар» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина», вдосконалення підходів до розробки тестових завдань до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1» з дисципліни «Фармакологія». Попри напружений графік роботи, був виділений час для обговорення актуальних питань організації навчального процесу та обміну досвідом викладання дисципліни «Фармакологія» у ВНЗ медичного профілю, затверджений план роботи на 2018/2019 н. р.

Захід розпочався з інтерактивної лекції «Тренди викладання фармакології: сучасний студент – сучасний лектор – сучасна лекція» завідувача опорної кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д.мед.н., професора Г.В. Зайченко. Вперше на такому зібранні був запропонований інтерактив, який проводився протягом лекції та дозволив ознайомити учасників з широкими можливостями сучасних освітніх технологій та інноваційного лекційного обладнання (інтерактивна дошка з системою інтерактивного тестування) для викладання фармакології. В презентації знайшли віддзеркалення ключові меседжі, що протягом року в межах програми faculty development були презентовані в лекціях «Хто такі «міленіали» і як досягнути кращих результатів при їхньому навчанні» та «Чи варті лекції у вишах втраченого студентами і викладачами часу?» ректором університету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця професором К.М. Амосовою.

Велике зацікавлення учасників серед учасників викликала лекція «Анатомія Тестових Завдань Множинного Вибору (ТЗМВ, MCQs)», директора інституту післядипломної освіти нашого університету, д.мед.н., професора Кучина Ю.Л. Після лекції теоретичні знання учасників наради були «відшліфовані» практичними вправами на воркшопі, що був підготовлений доцентами кафедри фармакології О.В. Клименко та О.В. Шумейко. Після наради гості та учасники відвідали лабораторію «Інноваційних фармакологічних досліджень», нове наукове обладнання та обговорили можливості міжвузівської співпраці в сфері наукових розробок лікарських засобів.

Кафедра фармакології