НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної хірургії та колопроктології»

29.11.2018

 

22 – 23 листопада 2018 року в м. Києві відбулася науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної хірургії та колопроктології», присвячена 110-річчю з дня заснування Наукового товариства хірургів м. Києва та Київської області. У її роботі взяли участь 565 учасників, серед яких українські і зарубіжні науковці,  лікарі-хірурги, проктологи, гастроентерологи, онкологи, дитячі хірурги, спеціалісти ендоскопічної, променевої діагностики та інших.

Конференція проводилась за підтримки МОЗ України, НАМН України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Асоціації хірургів України, Асоціації колопроктологів України.

Відкриваючи науково-практичну конференцію, Голова наукового Товариства хірургів член-кореспондент НАМН України, Президент асоціації колопроктологів України, професор кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О.Богомольця  Захараш М. П. привітав учасників наукового форуму. Він наголосив на важливості й значимості мультидисциплінарного підходу для успішного  вирішення сучасних актуальних проблем хірургії, колопроктології, онкології та інших розділів клінічної медицини, побажав плідної роботи форуму, активних творчих дискусій, подякував за високу активність учасників конференції.

До присутніх з вітальним словом звернувся президент НАМН України, Академік НАМН України, професор Цимбалюк Віталій Іванович, який акцентував увагу на виключній  значимості наукового форуму у висвітленні пріоритетів вітчизняної хірургії, проктології, онкології, а також важливості участі в конференції не лише провідних вчених України, зарубіжних спеціалістів, а й  великої когорти практичних лікарів-інтернів та студентства. Він також відзначив унікальність створення і функціонування  хірургічного Товариства, перше засідання якого відбулося 10 листопада 1908 року в будівлі університету імені О.О.Богомольця, де першим  його Головою було обрано професора кафедри факультетської хірургії медичного факультету Університету Св. Володимира Миколу Маркіяновича Волковича. Академік Цимбалюк В.І. нагадав, що впродовж усіх 110 років кожне засідання наукового Товариства проводиться в останню середу кожного місяця о 17:00 годині, що підтверджує відданість давнім традиціям. Він також відзначив, що історично Головами  Товариства обирались всесвітньо відомі хірурги – професор  Волкович М.М., академік Кримов О.П., професори Федоровський О.О.Ковальов М.М., Саєнко В.Ф., Мохнюк Ю.М., а з 2004 року його очолює член-кореспондент НАМН України, професор Захараш М.П. Було зазначено, що на засіданнях Товариства  не лише заслуховувались і обговорювались найбільш актуальні проблеми хірургічної науки і клінічної практики. Важливими результатами  його діяльності стало створення за ініціативи членів Товариства в Україні спеціалізованих  клінічних центрів: «Хірургії  печінки і підшлункової залози, який очолив професор Земсков В.С., «Комбустіології» – професор Федоровський О.О., «Центр шлунково-кишкових кровотеч» – академік Братусь В.Д., «Український проктологічний центр» – професор Балтайтіс  Ю. В., «Інститут хірургії і трансплантології» – академік  Шалімов О.О. та інші.

На конференції учасникам були представлені доповіді з історії створення і розвитку хірургічних Товариств м. Києва та Київської області (член-кореспондент НАМН України професор Захараш М.П), Харківської (член-кореспондент НАМН України професор Бойко В.В.) та Львівської (професор Луковецький О.В.) областей.

Було проведене окреме Пленарне засідання на тему: «Бойова травма живота і грудної клітки». З цікавими доповідями виступили професори  Заруцький Я.Л., Верба А.В.,  провідні спеціалісти військових госпіталів України Богдан І.С.. Гібало Р.В., Біленький В.А. та інші. Вони узагальнили набутий за роки ведення бойових дій унікальний досвід етапного надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям і мирному населенню окупованих територій України.

Друге пленарне засідання було присвячено проблемам хірургії – гострого панкреатиту (професори Копчак В.М., Дронов О.І. та інші), шлунково-кишкових кровотеч (академік НАМН і НАН України Фомін П.Д., професор  Русин В.І., професор Нікульніков П.І., професор Шапринський В.О., професор Нікішаєв В.І., та інші), перитоніту (професор Полянський І.Ю., проф. Андрющенко В.П., проф. Іоффе О.Ю.), сепсису (проф. Харченко Л.А.,., проф. Ничитайло М.Ю., , проф. Пилипенко М.М. та інші).

На третьому  Пленарному засіданні йшлося про проблеми хронічних запальних захворювань кишечника (НВК, Хвороба Крона).  З програмними  доповідями виступали: член кор. НАМН України професор Захараш М.П., директор Дніпропетровського інституту гастроентерології НАМН України  професор Степанов Ю.М., Голова Асоціації гастроентерологів України, професор Скрипнік І.М., професори  Дорофєєв А.Е., Кучер М.Д., Пойда О.І, Ткач С.М., Анохіна Г.А., та інші. Учасники  обговорення доповідей наголошували на необхідності мультидисциплінарного підходу  до комплексного лікуванні цієї складної категорії хворих .

    На четвертому Пленарному засіданні (три засідання) були заслухані і обговорені актуальні проблеми сучасної онкології: колоректальний рак, рак шлунку, стравоходу, підшлункової залози та інших локалізацій. З доповідями з цих проблем виступили провідні вчені-онкологи України Колесник О.О., Ковальов О.О., Шудрак А.А., Гордійчук П.І., Котенко О.Г., Копчак В.М., та інші.

П’яте Пленарне засідання  було присвячено  проблемам хронічних непухлинних захворювань кишечника: хронічного колостазу, дивертикулярної хвороби, родинного аденоматозного поліпозу товстої кишки, а також захворюванням прямої кишки, анальної і куприкової зон. Доповіді щодо цієї проблематики представили професори: Пойда О.І., Ткач С.М., Мельник В.М., Каніковський О.Є., Шепетько Є.М. та інші.

Три пленарних засідання були присвячені проблемам дитячої хірургії, де було представлено і обговорено 28 доповідей за участю провідних дитячих хірургів і колопроктологів ( Кривчені Д.Ю., Притули В.П., Горнадки О.Л., Боднар О.Б., Правосудов С.В. та інші).

На окремому Пленарному засіданні відбулася пряма трансляція з операційної зали з виконанням сучасних ендоскопічних та лапароскопічних операцій (доценти Яковенко В.О., Мендель М.А.).

У дні роботи конференції була представлена виставка фармацевтичної продукції вітчизняних та зарубіжних виробників, новітня діагностична і лікувальна апаратура, обладнання.

Всього в ході проведення конференції було представлено понад 130 доповідей, які активно і цікаво були оговорені в ході проведення дискусій. Усі присутні відзначали  високий  рівень організації і проведення Конференції, акцентували увагу на надзвичайній значимості проведення таких форумів для подальшого розвитку вітчизняної  науки  і клінічної практики, підвищення рівня професійної підготовки практичних лікарів  усіх ланок охорони здоров’я України.