НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

«НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ» ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ

05.02.2014
Редакційна колегія науково-практичного журналу
«НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ»
(ISSN 1998-3719)
запрошує науковців Університету та інших профільних установ
до співпраці на сторінках видання.
Головний редактор – ректор, віце-президент НАМН України, академік НАМН України, член-кореспондент НАПН України, професор В.Ф. Москаленко
Відповідальний секретар – професор М.Ю.Антоненко.
Науково-практичне видання засновано у 2004 році та входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук (http://www.mon.gov.ua/ua/activity/563/perelik-naukovikh-fakhovikh-vidan/6797/)
У журналі представлені рубрики: «Експериментальна та теоретична медицина», «Гігієна та професійна патологія», «Соціальна медицина», «Клінічна медицина», «Проблеми вищої медичної та фармацевтичної освіти», «Історія медицини та фармації», «Освіта впродовж життя. Лекції», «Огляди літератури».
Мова публікацій – українська, англійська, російська.
Періодичність видання – 1 раз на квартал.
        
Статті та супровідні матеріали надсилати на адресу
01601, Київ, бульвар Т.Шевченка, 13,
«Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця»
тел/ф: 235-21-31, тел.: 234-13-91