НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

 НМУ У СТВОРЕННІ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ

14.12.2016

Продовжується системна робота Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з поглиблення зв’язків з лікувальними закладами Збройних сил України – створення Єдиного медичного простору.

8 грудня 2016 року співробітниками кафедри ортопедії і травматології НМУ імені О.О. Богомольця у центрі хірургії ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону у м. Вінниця було проведено консультативну роботу та встановлено телемедичну апаратуру для формування дев’ятої ланки мережі у ВМКЦ ЦР.

Із моменту створення перших трьох ланок телемедичної мережі система поступово набирала обертів: розроблено систему критеріїв оцінювання якості надання телемедичних послуг, розширено консультативну базу до дев’яти ланок, спрощено процес телеконсультування за рахунок оптимізації програмного забезпечення та документального супроводу. Завдяки використанню системи обладнання та інтернет-мережі є можливість миттєво проводити медичний консиліум між фахівцями медичних закладів для вирішення нагальних питань визначення тактики та оптимізації лікування пацієнтів з бойовими ураженнями на етапах медичної евакуації, в тому числі й під час проведення оперативних втручань.

Перед запуском телемосту у м. Вінниця між усіма телемедичними центрами було здійснено обхід відділення сумісно з головними військовими фахівцями регіону та консультації щодо принципів відбору пацієнтів для телеконсиліуму. Під час телемосту з Військово-медичними центрами, ЦРЛ м. Бахмут та м. Покровськ були розглянуті клінічні випадки лікування пацієнтів з ураженнями опорно-рухової системи, вирішені питання подальшого хірургічного лікування та особливості реабілітації постраждалих.

Робота телемедичної системи продовжується. Мережа потребує максимального покриття медичних закладів як системи Міністерства оборони України, так і МОЗ України, удосконалення технічної бази, створення єдиної телемедичної системи. Завдяки сучасним телемедичним технологіям вдається не тільки зберегти життя пацієнтам, а й проводити навчання, обмін досвідом, що позитивно впливає на формування єдиної медичної системи.

Наразі ця система об’єднує всі Військово-медичні клінічні центри України та центральні районні лікарні м. Бахмут, м. Покровськ та м. Маріуполь.

Кафедра травматології та ортопедії