НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НОВІ ЛЕКЦІЇ ТА МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ НА КАФЕДРІ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ

06.02.2018

Одним із основних напрямків роботи Адміністрації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є вдосконалення навчання студентів та модернізація освітнього процесу.

На кафедрі оториноларингології, відповідно до наказу ректора, щодо оновлення навчально-методичного забезпечення лекцій і практичних занять, на базі провідних англомовних джерел та сучасних протоколів надання медичної допомоги хворим з ЛОР-патологією створено новий комплекс мультимедійних лекцій та методичних розробок до навчально-практичних занять з дисципліни. В теми практичних занять введені останні клінічні протоколи, що в подальшому використовуватимуться для підготовки студентами до практично-орієнтованого іспиту ОСКІ.

Крім того, з 5-го лютого кафедра перейшла на читання сучасних 45-хвилинних лекцій з інтерактивними технологіями. Кафедра забезпечена мультимедійним обладнанням для інтерактивного голосування та отримання зворотного зв’язку під час проведення лекцій.

Кафедра оториноларингології