НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

НОВИЙ КРОК У СПІВРОБІТНИЦТВІ З ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

15.12.2017

Між Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, Дніпровським державним технічним університетом та Громадською організацією «Фонд розвитку водоочисних технологій» підписано Угоду про співробітництво щодо організації та проведення курсів підвищення кваліфікації керівників та інженерно-технічних кадрів комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного та теплофікаційного господарства за курсом «Охорона праці, екологія та захист навколишнього середовища».

За угодою, в Університеті відбуватиметься цикл тематичного (спеціального) навчання з питань екології, охорони навколишнього середовища та праці в галузі водо- та теплопостачання.

Про те, чому виникла необхідність створення такого циклу навчання розповів директор Інституту гігієни та екології НМУ, професор Сергій Омельчук: «На сьогоднішній день всі керівники підприємств, організацій, установ, закладів, де проводиться робота з небезпечними факторами повинні проходити навчання з питань: безпеки праці, захисту здоров’я працівників; охорони навколишнього середовища від забруднення і екологічних питань пов’язаних з можливим негативним впливом наслідків діяльності даних підприємств на об’єкти довкілля – вода, ґрунт, повітря. Існує ряд підприємств, де ці питання особливо гострі через застосування високонебезпечних речовин».

На сьогоднішній момент розпочато роботу із працівниками в галузі водо- і теплозабезпечення. За словами директора Інституту гігієни та екології НМУ, найбільш небезпечним фактором на виробництві є хлор (вся вода хлорується – при знезараженні питної води та стічних вод). «Саме на такі підприємства завозиться і зберігається велика кількість хлору в газоподібному стані та інших препаратів, що містять активний хлор. В першу чергу це створює небезпеку для працюючих (можливі гострі отруєння), по-друге, підприємства водопровідно-каналізаційного та теплофікаційного господарства, які є як в мегаполісах, так і в малих містах, при порушенні вимог технологічних регламентів, можуть стати масивним джерелом забруднення довкілля та причиною погіршення стану здоров’я населення. По-третє, недостатня ефективність очистки стічних вод, що призводить до потрапляння у воду водойм ксенобіотиків (сьогодні більше ніж 80 % населення України отримує питну воду з басейна р.Дніпро). Таким чином для керівників, їх заступників, і відповідальних осіб підприємств водопровідно-каналізаційного та теплофікаційного господарства є необхідність проходження періодичного навчання з питань охорони праці, захисту об’єктів навколишнього середовища, екологічних аспектів», – зазначив професор Сергій Омельчук.

Адміністрація Університету сформувала концепцію створення навчального центру та відповідної навчальної програми. Навчальна програма охоплює важливі питання та теми: «Правові та організаційні основи охорони навколишнього природного середовища та праці персоналу. Екологічні правопорушення за конкретними видами діяльності», «Основи фізіології, психології та гігієни праці в галузі. Фактори небезпеки робочого середовища. Планування і розміщення виробничих, допоміжних приміщень, організація робочих місць», «Сучасні технології в галузі водо- та теплозабезпечення та їх роль в охороні навколишнього природного середовища та праці персоналу». Практичні заняття – «Перша медична допомога при найпоширеніших невідкладних станах. Надання першої медичної допомоги при отруєннях хлором та аміаком», «Виробничий травматизм. Надання першої медичної допомоги. Організація та проведення приміщення (відтягування, винесення) вражених в сховища та/чи найпростіші укриття, безпечні місця до місць медичної евакуації», «Поведінка людей в надзвичайних ситуацій. Стрес: ознаки, профілактика, надання першої медичної допомоги», «Біологічні фактори небезпеки виробничого середовища на каналізаційних очисних спорудах. Профілактика основних захворювань», «Виробнича санітарія. Гігієнічні основи атестації робочих місць», «Основи організації лікувально-профілактичного харчування працівників галузі водо- та теплозабезпечення».

Структура навчальної програми побудована з використанням сучасних навчальних технологій, зокрема і у формі дистанційного та інтерактивного навчання. В такому форматі викладаються наступні теми: «Фактори небезпеки робочого середовища та їх вплив на здоров’я працівників галузі водо- та теплозабезпечення», «Еколого-гігієнічна оцінка схеми та ефективності роботи водоочисних споруд. Вплив ВОС на навколишнє середовище. Роль сучасних технологій очистки поверхневих та підземних вод в охороні навколишнього природного середовища та праці персоналу», «Еколого-гігієнічна оцінка схеми та ефективності роботи каналізаційних очисних споруд. Вплив КОС на навколишнє середовище. Роль сучасних технологій очистки стічних вод в охороні навколишнього природного середовища та праці персоналу». Цикл тематичного (спеціального) навчання з питань екології, охорони навколишнього середовища та праці в галузі водо- та теплопостачання проходитиме на базі НМУ, за участю провідних фахівців НМУ, представників галузевих міністерств та професійних спілок. А за питання технічної підготовки слухачів відповідатиме Дніпровський державний технічний університет.

Прес-центр