НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ОСКІ-3 «ПЕДІАТРІЯ» – НЕВІДꞌЄМНА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

21.06.2018

На кафедрі післядипломної освіти НМУ 18-20 червня проведена Державна атестація на визначення рівня знань та володіння практичними навичками лікарів-інтернів за спеціальністю «Педіатрія». Всього до атестації було допущено 51 інтерн.

Відповідно до чинного законодавства Державна атестація проходила в три етапи. І етап – тестовий іспит за фахом «Педіатрія», всі інтерни склали успішно.
18-19 червня проходив ІІ етап Державної атестації – оцінка практичної підготовки інтернів, який проводився у вигляді ОСКІ-3 (об’єктивного структурованого клінічного іспиту). Практична частина Державної атестації у вигляді ОСКІ-3 «Педіатрія» проведена вперше серед медичних вишів України. Кафедрою було розроблено 9 станцій:
1. Клінічне обстеження пацієнта, інтерпретація отриманих результатів (стандартизований хворий).
2. Базова СЛР дітей різного віку.
3. Лабораторно-інструментальна діагностика захворювань ендокринної, сечовидільної та системи крові.
4. Обстеження пацієнта кардіологічного профілю з використанням набору аудіограм.
5. Спостереження за здоровою дитиною до 3-х років (стандартизований представник дитини) з питаннями проведення вакцинації.
6. Маніпуляції в педіатрії.
7. Експертна оцінка лікування дітей молодшого віку.
8. Експертна оцінка лікування дітей старшого віку.
9. Лабораторно-інструментальна діагностика захворювань дихальної системи
Час перебування на станції – 10 хвилин. Оцінювання кожного інтерна відбувалося за чек-листками. Всі станції проходили за індивідуальним маршрутним листком впродовж 90 хвилин.

Підготовка інтернів-педіатрів оцінювалася Державною атестаційною комісією у складі голови комісії – академіка НАМН України професора Віталія Майданника, членів комісії – професорів Юрія Марушка, Валентини Березенко, Сергія Кривопустова, Анатолія Кузьменка, Михайла Борисенка, Ольги Воробйової, доцентів Наталії Бойко, Ольги Таринської, Геннадія Шефа, Олени Московенко, Ольги Качалової, Алли Антошкіної, Ірини Шпак, Оксани Корбут та асистента Юлії Тодики (секретар).

Під час проведення ОСКІ-3 інтерни демонстрували свої вміння та навички комунікації, спілкування з представником дитини, а також володіння методиками обстеження дитини (стандартизований пацієнт). На лабораторно-діагностичних станціях оцінювали лабораторно-інструментальні дослідження, на лікувальних станціях визначали тактику лікування захворювань та призначали відповідні профілактичні заходи. Окремо оцінювалась спроможність інтернів вирішувати задачі надання екстреної медичної допомоги при невідкладних станах у дітей. Кожен продемонстрував навички надання серцево-легеневої реанімації дітям різних вікових груп на манекенах.
20 червня відбувся заключний етап (ІІІ) державної атестації, під час якого у формі бесіди члени Державної атестаційної комісії оцінювали теоретичну підготовку інтернів. Всі інтерни Державну атестацію склали.

Кафедра педіатрії післядипломної освіти