НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПЕРЕХІД НА НОВУ ВЕРСІЮ СТАНДАРТУ ISO В УНІВЕРСИТЕТІ: ПЕРШИЙ ЕТАП НАВЧАННЯ АУДИТОРІВ

22.11.2017

20 листопада 2017 року в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця відбулося планове навчання для групи аудиторів, які працюють в секторі моніторингу якості освіти навчально-методичного відділу Університету. У семінарі взяли участь 25 співробітників НМУ.

Мета проведення семінарського навчання – підвищення кваліфікації аудиторської групи у зв’язку з переходом системи управління якістю Університету на нову версію стандарту ISO 9001:2015. Семінар проведено на виконання п.3 Плану першочергових заходів з удосконалення роботи підрозділів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2017/2018 н.р., затвердженого наказом Університету №585 від 2.10.2017 р. на виконання рішення Вченої Ради від 7.09.2017.

Лектор семінару – Тарас Калита, директор ТОВ КПЯ «СИСТЕМИ», експерт EFQM , який є аудитором систем управління якістю Європейської організації з якості (EOQ) і менеджером систем екологічного менеджменту в системі EOQ та один з лідерів Української асоціації якості. В рамках семінару було проведено детальний аналіз тексту проекту стандарту та усіх змін, які внесені до нього. Для нових вимог стандарту були обговорені шляхи їх виконання, а також можлива організація проекту з приведення системи управління якістю у відповідність до нової версії стандарту.

Лектор зауважив, що у стандарт внесено велику кількість суттєвих змін, зокрема: управління ризиками стало одним з ключових елементів системи управління якістю; з’явилися вимоги щодо вивчення та врахування управління контексту діяльності організації та потреб і очікувань зацікавлених сторін; переглянуті вимоги до управління документацією та записами – тепер вони об’єднані під поняттям «документованої інформації»; глибше та серйозніше сформульовані вимоги щодо постійного удосконалення (не тільки у форматі коригувальних і запобіжних дій); визначені вимоги до управління організаційними знаннями як однією з важливих категорій ресурсів Університету; вилучені вимоги щодо наявності Настанови з якості та обов’язкових документованих процедур. Головний акцент нової версії стандарту ISO 9001:2015 на вимогах зацікавлених сторін щодо якості надання послуг.

Прес-центр