НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПЕРЕМОГА НА VIII МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ»

27.10.2016

  25-27 жовтня 2016 р. в Київському Палаці дітей та юнацтва. відбувся Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті».
У заходах взяли участь провідні науковці та фахівці Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти МОН України, органів державної влади та управління, керівники та практичні працівники навчальних закладів, представники закордонних навчальних закладів і міжнародних освітніх агенцій.
У рамках форуму закордонні навчальні заклади, міжнародні представництва і освітні агенції надали інформацію щодо зарахування на навчання, підготовки документів, вступу до бакалаврських, магістерських і аспірантських програм, різних можливостей академічної мобільності, пропозиції грантів та стипендій, мовних курсів, канікулярних програм, тощо.
Під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій, майстер-класів обговорювалися ключові питання інноваційного розвитку національної освітньої системи, основні напрями удосконалення системи освіти України та її входження як рівноправного партнера у європейське освітнє та наукове співтовариство, впровадження нових форм і технологій науково-освітньої діяльності, налагодження тісної співпраці з закордонними освітніми партнерами, участі в міжнародних наукових програмах і проектах, демонструватимуться інноваційні розробки навчальних закладів, наукових установ і підприємств.
За результатами Національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» Національний медичний університет імені О.О. Богомольця було нагороджено у номінації «Електронний освітній ресурс» за розробку «Автоматизованої системи управління «Електронний деканат» та відзначено Дипломом лауреата конкурсу I ступеня у номінації «Стандартизація вищої освіти у контексті реалізації інновацій Закону України «Про вищу освіту».