НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Перевірка факультету підготовки іноземних громадян: результат роботи комісії НМУ

27.11.2018

Упродовж двох останніх тижнів в Університеті працювала комісія під керівництвом в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, професора Б.В. Михайличенка. Комісія провела перевірку  факультету підготовки іноземних громадян НМУ імені О.О. Богомольця відповідно до наказу  НМУ № 108-к від 6.11.2018 р.

Було проаналізовано організацію роботи працівників факультету підготовки іноземних громадян і в результаті було встановлено, що власне факультет підготовки іноземних громадян було створено в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця  у 2016-2017 н.р. (до цього діяв лише деканат по роботі з іноземними громадянами) і контракт  із деканом факультету, доцентом В.В. Суліком було підписано у листопаді 2016 р.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» діяльність факультетів ВНЗ відбувається на підставі  Положення про факультет, що затверджує Вчена Рада навчального закладу. На момент перевірки середдоступних документів факультету, який розташований за адресою: Проспект Перемоги, 34, Положення  про факультет підготовки іноземних громадян взагалі не було виявлено. Зокрема, у плані роботи Вченої ради факультету підготовки іноземних громадян на квітень 2018 року було заплановано питання «Про  розгляд та затвердження Положення про факультет підготовки іноземних громадян».  Однак,  таке положення  затверджується ВченоюРадою Університету. Станом на листопад  2018 р. Вчена рада Університету і не розглядала, і не затверджувала  Положення про  факультет підготовки іноземних громадян.Таким чином, починаючи із часу свого заснування у2016/2017 н.р. , не зважаючи на наявність посади декана факультету, з яким було укладеновідповідний контракт, факультет працював не в правовому полі, оскільки відповідне  Положення не було офіційно затверджено згідно з Законом України «Про вищу освіту».

Комісія з’ясувала, що на факультеті фактично було провалено роботу  із підготовки та підписання Угод про навчання в НМУ для студентів першого курсу. Із понад 1200 осіб, яких було зараховано на навчання цьогоріч, відповідний контракт було укладено лише з десятою частиною іноземців.  Власне точна кількість зарахованих на перший курс іноземних студентів і досі є відкритим питанням у зв’язку з тим, що зарахування велося безсистемно і на значну кількість студентів договорів не оформлено і досі. Працівники факультету підготовки іноземних громадян мали укласти додаткові угоди із близько 300 студентами-іноземцями, оскільки  було змінено рахунки для сплати за навчання. Таких додаткових угод укладено не було.

Наприкінці  2017-2018 н.р. навчально-методичний відділ НМУ видав даному факультету 189 бланків дипломів. Як виявилося, з них мали отримати дипломи після закінчення  навчання144 студенти, оскільки 45студентів не склали ліцензований інтегрований іспит КРОК-2, у зв’язку з чим дипломи не отримали. Але в документах  факультету наявні відомості про видачу лише 122 дипломів. Інформація  про видачу решти 22 дипломів студентам, які закінчили навчання в НМУ і мали право на отримання диплому, в документах наразі відсутня. Доля 45 бланків невиданих дипломів на факультеті відсутня, як і відсутні документи про їх списання за відповідним регламентом.

Не були оформлені  індивідуальні навчальні плани для студентів  1-го року навчання, питання про видачу їм студентських квитків залишається актуальним і досі.

Серед  документів особових справ студентів, яких було зараховано на перший курс університету, були наявні копії про загальну середню освіту, в той час як мали бути тільки оригінали цього документу.

Попереднє керівництво факультету надало відпустку заступнику декана  Т.В. Лахтадир у вересні 2018 р., у відповідальний момент початку 2018-2019 навчального року, а  особу, яка б мала виконувати  функції відсутнього заступника декана, не було призначено. У зв’язку із цим у роботі факультету виникли значні  труднощі для студентів 3-6 курсів.Надійшла неймовірна кількість скаргвід студентівпро неможливість вирішення поточних питань, оскількикабінет №8, де мають опікуватися студентами, які навчаються за спеціальністю «лікувальна справа» з 3по 6 курс,був взагалі закритий з серпня по жовтень. І це під час ключових перескладань, зокрема перескладання КРОК-1 та ОСКІ, під час,коли мали відбуватися переведення та поновлення. А елементарна відсутність списків груп та  розкладу занять (після знищення системи АСУ попередньою адміністрацією НМУ) взагалі залишається без коментарів.

Іноземні студенти також отримали інформацію про ліквідацію академічної заборгованості за 2017-2018 н.р. дуже невчасно. Так, відповідний наказ було підписано 16 жовтня 2018 р., а на сайті університету його було оприлюднено виключно українською мовою лише 22 жовтня 2018 р., у зв’язку з чим  впродовж цілого тижня  не відбувалася ліквідація академічної заборгованості на кафедрах Університету.

Комісія переглянула план роботи вченої ради факультету підготовки іноземних громадян за 2017-18 навчальний рік і з’ясувалося, що питання поточного навчання студентів та ліквідації їх академічної заборгованості не розглядалися.  Розгляд питань «Про стан підготовки студентів до закінчення осінньо-зимового семестру» та «Про підсумки навчальної діяльності студентів за осінньо-зимовий період» на засіданнях Вченої ради факультету у грудні (14.12.2017 р.) та січні (11.01.2018 р.) був явно недостатній для оперативного коригування проблем у навчанні  іноземних студентів.

Поточна робота серед працівників факультету була розподілена нерівномірно, частина працівників факультету взагалі не могла надати інформацію про свої прямі функціональні посадові обов’язки.  При цьому також було з’ясовано, що починаючи з травня 2018 р.у систему ЕДЕБО не були внесені накази на переведення студентів із семестру на семестр, з курсу на курс, на поновлення та на відрахування з Університету тощо. Є ряд студентів, які були відраховані кілька років тому, але і досі їх прізвища є в базі НМУ, але  є  й такі, що були поновлені кілька років тому, проте в базі НМУ їх не має.

Комісія виявила ще ряд недоліків, зокрема на факультеті і досі є більше 120 боржників із виробничої практики.

Веб-сторінка факультету підготовки іноземних громадян на сайті Університету вимагає кардинального переформатування, оскільки не виконує належну інформаційну та комунікаційну функцію.  Інформація для російськомовних та англомовних іноземних студентів викладена частково і  подекуди у недоступному для них вигляді, зокрема  українською мовою.