НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ НМУ В НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

28.08.2014

28 серпня 2014 р. відбулося засідання Вченої ради, на якому були присутні завідувачі кафедр, викладачі, які є резервом на посаду завідувача кафедри та відповідальні за навчально-методичну роботу на кафедрах.

Головувала на засіданні ректор Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, член-кореспондент НАМН України, професор К.М. Амосова.

Перше в цьому навчальному році засідання Вченої ради університету розпочалося хвилиною мовчання, вшановуючи пам'ять загиблого с тудента 3-го курсу медичного факультету №3 Юричка Володимира.

Головні питання порядку денного засідання:

1) П ідсумки 2013/2014 навчального року і завдання колективу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2014/2015 навчальний рік

2) Звіт про роботу Приймальної комісії.

Серед поточних справ було оприлюднено призначення, які відбулися влітку, і члени Ради проголосували за подання кандидатур оновленого керівного складу Університету, зокрема проректорів на погодження в МОЗ України:

1.

В.о. першого проректора з науково-педагогічної роботи

професор Ярослав Володимирович Цехмістер

2.

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи

професор Віктор Іванович Степаненко

3.

Проректор з економічних питань

Ірина Михайлівна Хіміч

 

За багаторічну самовіддану працю Почесні грамоти Вченої ради було вручено проф.О.П. Яворовському та доц. Л.І. Остапюк.

Головуюча представила також нового декана медичного факультету №2 професора В.А. Черняка та в.о. декана медичного факультету №4 доцента І.М. Пельо. Директором Інституту гігієни та екології було призначено проф. С.Т. Омельчука, ч лен-кореспондент НАМН України, проф. В.Г. Бардов залишився науковим керівником цього інституту.

Було оприлюднено про призначення нових завідувачів кафедр:

 • кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії – проф. Черняк Віктор Анатолійович;
 • кафедра патологічної анатомії – проф. Терещенко Валентина Павлівна;
 • кафедра біоорганічної та біологічної хімії – проф. Гайова Людмила Володимирівна;
 • кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації – проф. Хайтович Микола Валентинович;
 • кафедра стоматології – проф. Антоненко Марина Юріївна;
 • кафедра онкології – д.м.н., доц. Верещако Роман Іванович;
 • кафедра організації охорони здоров’ я та соціальної медицини – проф. Грузєва Тетяна Степанівна.

 

Відповідно до заяв завідувачів кафедр та клопотань деканів про виробничу необхідність у деяких змінах закріплення кафедр за певними факультетами, було затверджено наступне:

 • кафедру хірургії №3 – за медичним факультетом №3;
 • кафедру патологічної анатомії, кафедру оперативної хірургії та топографічної анатомії – за медичним факультетом №2;
 • кафедру нейрохірургії – за медичним факультетом №1;
 • кафедру хірургії №4, кафедру акушерства і гінекології №3 – за медичним факультетом №2;
 • кафедру онкології, кафедру анестезіології та інтенсивної терапії – за медичним факультетом №3;
 • кафедру неврології – за медичним факультетом №1.

 

Поповнення складу Вченої ради:

 • декан медичного факультету №2 професор Віктор Анатолійович Черняк;
 • в.о. декана медичного факультету №4 доцент Ігор Михайлович Пельо;
 • новий в.о. голови Студентського парламенту студент 3-го курсу ФПЛЗСУ Петро Андрійович Згурський.

 

Почесну грамоту МОЗ Україниза вагомі трудові здобутки, багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадянську позицію отримали:

1.

Велика Наталія Володимирівна

доцент   кафедри  гігієни харчування

2.

Короткий Валерій Миколайович

професор  кафедри  хірургії № 2

3.

Черняк Віктор Анатолійович

професор, завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії

 

  Подяку Міністра охорони здоров’я України за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові здобутки отримали:

1.

Горова Олена Сергіївна

 

начальник відділу гуманітарної освіти та виховання

2.

Заря Ігор Леонідович

асистент кафедри  хірургії № 4

 

3.

Ковтун Наталія Павлівна

завідувачка канцелярії

4.

Скибінська Тетяна Ростиславівна

доцент  кафедри  гістології та ембріології

 

Було вручено атестати про присвоєння вченого звання «професор»:

Антоненко Марина Юріївна

Завідувач кафедри стоматології

Васильєва Ірина Василівна

Завідувач кафедри філософії та соціології

Вітовська Оксана Петрівна

Професор кафедри офтальмології

Губська Олена Юріївна

Професор кафедри внутрішньої медицини №1

Курченко Андрій Ігорович

Завідувач кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики

 

Атестати про присвоєння вченого звання «доцент» отримали:

Біляков Андрій Миколайович

Доцент кафедри судової медицини

Бойко Наталія Сергіївна

Доцент кафедри педіатрії №3

Омельченко Тарас Миколайович

Доцент кафедри травматології та ортопедії

Черкасов Ельдар Вікторович

Доцент кафедри патологічної анатомії

 

У зв’язку з ювілеєм, за значні трудові здобутки та внесок у розбудову університету Почесні грамоти Вченої ради університету отримали:

№№

п/п

Прізвище, ім′я, по-батькові

Дата народження (вік)

Посада

Підрозділ

 •  

Сусак Ярослав Михайлович

30.06.1964

(50)

Професор

Кафедра хірургії стоматологічного факультету

2. 

Мілерян Віра Євгенівна

07.07.1949

(65)

Доцент

Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки

3. 

Скрипниченко Інна Дмитрівна  

25.07.1964

(50)

Доцент

Кафедра офтальмології

4. 

Прохорова Марія Петрівна

05.08.1954

(60)

Професор

Кафедра педіатрії № 2

5. 

Хоменко Володимир Іванович

05.08.1939

(75)

Асистент

Кафедра судової медицини

6. 

Синицька Алла Миколаївна

08.08.1944

(70)

Доцент

Кафедра анатомії людини

7. 

Куюн Людмила Олександрівна

10.08.1944

(70)

Асистент

Кафедра гігієни праці і професійних хвороб

8. 

Сивоглаз Іван Миколайович

11.08.1954

(60)

Асистент

Кафедра ортопедичної стоматології

9. 

Шпак Ірина Володимирівна

22.08.1964

(50)

Доцент

Кафедра дитячих інфекційних хвороб

10. 

Кіржнер Геннадій Давидович

 

27.08.1964

(50)

Асистент

Кафедра загальної практики (сімейної медицини)

11. 

Юрженко Наталія Миколаївна

27.08.1944

(70)

Асистент

Кафедра біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії

 

 

  • ВИСТУП член-кор. НАМН України, проф. К.М. АМОСОВОЇ про підсумки 2013/2014 навчального року і завдання колективу Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на 2014/2015 навчальний рік.

В обговорення доповіді взяли участь:

ЦЕХМІСТЕР Ярослав Володимирович

В.о. першого проректора з науково-педагогічної роботи, проф.

 •  

СТЕПАНЕНКО Віктор Іванович

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи, голова Антикорупційного комітету, проф.

 •  

ЧАЙКОВСЬКИЙ Юрій Богданович

В.о. проректора з наукової роботи, член-кор. НАМН України, проф.

 •  

ПЕТРЕНКО Василь Іванович

Декан медичного факультету №3, професор

 •  

ШИРОБОКОВ Володимир Павлович

Зав. кафедри мікробіології, вірусології та імунології, академік НАН України та НАМН України, проф.

 •  

ЛУК’ ЯНЕЦЬ Марія Михайлівна

Голова профкому співробітників

 •  

ПИЛИПКО Власій Миколайович

Голова профспілкового комітету студентів

 •  

ГІЛЮК Василь Васильович

Голова студентського громадського об’єднання „Студдовіра”

 

 • Про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з набору студентів на 2014/2015 навчальний рік доповідав відповідальний секретар Приймальної комісії університету асистент Р.В. ТЕРЛЕЦЬКИЙ.

Після доповіді було затверджено результати прийому студентів до університету на 2014/2015 навчальний рік.

 

 • У поточних справах було розглянуто наступні питання:
 • Про висунення кандидатури завідувача кафедри фтизіатрії та пульмонології, декана медичного факультету №3, професора ПЕТРЕНКА Василя Івановича на присвоєння почесного звання Заслужений лікар України.
 • Про академічну заборгованість студентів.
 • Про покращення взаємодії між деканатами та студентським столом.
 • Про надання рекомендації на видання навчального посібника для студентів ВМНЗ ІV рівня акредитації „Методи обстеження неврологічного хворого” за редакцією проф. Соколової Л.І.
 • Про надання рекомендації на наукову роботу з правом вступу до магістратури випускниці медичного факультету №2 ГОРОШКО Олесі Миколаївні.
 • Про надання рекомендації на наукову роботу з правом вступу до магістратури (на контрактних засадах) лікарю-інтерну кафедри терапевтичної стоматології ЧАЙЦІ Анастасії Юріївні.
 • Про посвяту першокурсників у студенти.

 

РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця з питання „ ПІДСУМКИ 2013/2014 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ І ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК”

 

 • Звіт ректора Національного медичного університету імені
  О.О. Богомольця член-кореспондента НАМН України, професора К.М.Амосової про п ідсумки 2013/2014 н.р. і завдання колективу на 2014/2015 н.р. схвалити.

 

2. Розробити, після широкого громадського обговорення розглянути на Вченій раді університету і затвердити на Конференції трудового колективу нову редакцію Статуту Національного медичного університету імені О.О.Богомольця відповідно до положень нового Закону України «Про вищу освіту» від 01.07. 2014   р. № 1556-VII .

Термін виконання : листопад 2014 р.

Відповідальні : проректори, начальник юридичного відділу, голова профкому співробітників, голова Студентського парламенту, голова профкому студентів, голова Студентського парламенту іноземних студентів .

 

3. Стратегічними напрямками роботи в сфері управління і кадрової політики вважати відкритість прийняття управлінських рішень, розвиток факультетів як основних структурних підрозділів університету, збільшення представництва студентського самоврядування в органах керівництва університету, створення єдиної мережі електронного документообігу (електронні деканати, кафедри та інше).

 

4. П ріоритетними завданнями навчально-методичної роботи вважати підвищення якості освітніх послуг з урахуванням результатів систематичного анонімного анкетування студентів, розвиток освітнього порталу університету як елементу онлайн-освіти, створення факультету післядипломної освіти з відповідними профільними кафедрами.

Відповідальні : перший проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, начальник навчально-методичного відділу, проректор з економічних питань, начальник відділу комп’ютерних технологій навчання і дистанційної освіти, декани, завідувачі кафедр.

 

5. Визначити як пріоритети у сфері науки та інноваційної діяльності на 2014/2015 н.р. та на подальші роки посилення інформаційного забезпечення наукової діяльності, реорганізацію Інституту проблем патології та його матеріально-технічного забезпечення як міжкафедральну науково-технічну базу, удосконалення роботи структурних підрозділів університету з інформаційного та патентно-ліцензійного забезпечення наукових досліджень.

Відповідальні : проректор з наукової роботи, перший проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, директори наукових установ НМУ, завідувачі кафедр.

 

6. У сфері міжнародного співробітництва зосередити зусилля на розробці та впровадженні комплексної програми інтеграції університету в загальноєвропейську систему освіти і науки, розширенні участі університету в міжнародних асоціаціях університетів, міжнародних освітянських та наукових програмах (зокрема, Tempus , Erasmus +, програма післядипломної освіти з традиційної китайської медицини Ганьсу-КНР тощо).

Відповідальні : проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, перший проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи.

 

7. З метою подальшого розвитку студентського самоврядування всебічно підтримувати органи студентського самоврядування (у т.ч. матеріально) та активізувати їхню участь в управлінні закладом, сприяти участі студентів університету в проектах міжнародних студентських організацій, стимулювати студентські ініціативи та розвиток волонтерського руху студентів і викладачів, спростити та уніфікувати процедури реєстрації студентських об’єднань та клубів.

Відповідальні : перший проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, голова Студентського парламенту, голова Студентського парламенту іноземних студентів, голова профкому студентів.

 

8. Сконцентрувати зусилля на неухильному і в повному обсязі виконанні затверджених планів заходів МОЗ України та наказів університету, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним проявам, у т.ч. шляхом систематичного анонімного анкетування студентів щодо проявів корупції та висвітлення результатів анкетування, роботи Антикорупційного комітету та студентського громадського об’єднання „Студдовіра”, представників іноземних земляцтв на офіційному веб-сайті університету, сторінці Facebook , в друкованих засобах масової інформації.

Відповідальні : проректори, декани, начальник юридичного відділу, керівники інших структурних підрозділів, голова Студентського парламенту, голова Антикорупційного комітету, голова студентського громадського об’єднання „Студдовіра”, голова Студентського парламенту іноземних студентів .

 

9. У досконалити систему планування фінансового обліку та внутрішнього аудиту; стимулювати розвиток системи багатоканального фінансування, збільшення його за рахунок позабюджетних джерел. Забезпечити прозоре використання всіх університетських ресурсів і надходжень, здійснення громадського контролю (Вчена рада, тендерний комітет, студентське самоврядування) за ефективністю та якістю виконання всіх статей кошторису.

Відповідальні : проректор з економічних питань, перший проректор з науково-педагогічної роботи, начальник ПФВ, головний бухгалтер, голова Студентського парламенту, голова Антикорупційного комітету, голова студентського громадського об’єднання „Студдовіра”.

 

10. У сфері соціального розвитку та адміністративно-господарської діяльності пріоритетними завданнями вважати розбудову студентських гуртожитків і ремонти навчальних корпусів, упорядкування договорів оренди згідно з діючим законодавством і потребами університету, розробку екологічної програми (енергозберігаючі технології освітлення та тепла, сортування сміття, використання при капітальних ремонтах екологічно чистих матеріалів та технологій).

Відповідальні : проректор з науково-педагогічної роботи та адміністративно-господарських питань, перший проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з економічних питань, голова Студентського парламенту, голова профкому співробітників, голова профкому студентів.

 

11. Контроль за виконанням рішення Вченої ради за ректором НМУ імені О.О. Богомольця професором К. М. Амосовою.

 

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ

Новини Національго медичного університету НМУ