НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПІДГОТОВКА ОБ’ЄКТИВНОГО СТРУКТУРОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ІСПИТУ ДЛЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІВ НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЇ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

21.12.2016

20 грудня 2016 р. ректор Катерина Амосова відвідала залікове симуляційне заняття з безпеки при проведенні загальної анестезії для інтернів першого року навчання на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти на базі Київської міської клінічної лікарні № 1.

Заняття проводив Андрій Мазур, професор кафедри, керівник відділу анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова та за участі директора Інституту післядипломної освіти професора Юрія Кучина.

Навчання проходило у вигляді тестування знань інтернів з використанням симуляційних сценаріїв на манекені, який може моделювати різні клінічні випадки. Це дозволяє інтернам вчитися і практикуватися на помилках, не ризикуючи при цьому життям і здоров’ям пацієнтів і попереджуватиме кількість лікарських помилок. На заняттях відпрацьовуються практичні навички – це частина об’єктивного структурованого клінічного іспиту, який усі інтерни будуть складати під час державної атестації на отримання звання лікаря-спеціаліста. Цей іспит, що є традиційним для країн Євросоюзу, тепер буде запроваджено і у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Нині в інтернатурі з анестезіології на кафедрі хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії післядипломної освіти навчається 21 інтерн.

Своїми враженнями про навчальний курс ділиться інтерн Катерина Саєнко. «Я вважаю симуляційні заняття надзвичайно важливим. Кожен раз ми отримуємо різні сценарії для відпрацювання навичок. На таких заняттях так само хвилюєшся, як і на операції. А у стресовому стані значно збільшується кількість помилок. Тому правильний алгоритм дій на манекені запорука успішної роботи в майбутньому», – розповідає вона.

Прес-центр