НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

ПІДСУМКИ XIII-го З’ЇЗДУ ПЕДІАТРІВ УКРАЇНИ «Актуальні проблеми педіатрії»

18.10.2016

11–13 жовтня 2016 року в Києві відбувся ХIII-й з’їзд педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії”. Урочисте відкриття з’їзду відбулось 11 жовтня в конференц-залі «Українського дому». У відкритті найбільшого педіатричного наукового форуму України взяли участь президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк, народний депутат України Сергій Березенко, Голова Правління Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василь Князевич, директор Інституту отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка Дмитро Заболотний.

Вступну промову виголосив Президент Асоціації педіатрів України, академік НАМН України, професор Ю.Г. Антипкін із словами подяки всім лікарям, які надають медичну допомогу дітям.

Привітання делегатам наукового форуму надіслала Марини Порошенко, в якому вона відзначила високу оцінку роботі лікарів-педіатрів і середнього медперсоналу і підкреслила важливість даної професії для країни та вітчизняної системи охорони здоров’я.

У своєму вітальному слові, народний депутат Сергій Березенко, акцентував увагу на пріоритетність охорони та збереження дитячого здоров’я і необхідності надання кваліфікованої, професійної медичної допомоги дітям, яку, нажаль, не можуть забезпечити сімейні лікарі. Також, він висловився за підвищення фінансового забезпечення медичної галузі та підвищення заробітних плат лікарям.

Крім того, президент Національної академії медичних наук України, академік НАМН України, професор Віталій Цимбалюк під час свого виступу звернув увагу на важливість розвитку вітчизняної медичної науки, в тому числі педіатричної, в Україні. Особливо окреслив її актуальні напрямки подальшого розвитку та значні досягнення Академії в умовах фінансових складнощів.

Під час урочистого відкриття з’їзду, від імені Асоціації педіатрів України були вручені почесні відзнаки, зокрема за багаторічну організаційну та лікарську діяльність в галузі педіатрії і вагомий внесок у збереження здоров’я дітей України їх отримали професор М.М. Корєнєв, професор І.В. Багдасарова, професор В.Г. Бурлай, професор О.Є. Абатуров, професор Ю.В. Марушко, професор С.П. Кривопустов.

Цього року в роботі ХIII-го з’їзду взяли участь понад 1300 фахівців різних спеціальностей – дитячої пульмонології, алергології, гастроентерології та нутриціології, нефрології, вегетології, медичної психології та психосоматики з різних регіонів України.

На 7 пленарних засіданнях та 8 наукових симпозіумах було заслухано 85 доповідей провідних учених-педіатрів з України.

Наукова програма з’їзду була відкрита доповіддю академіка НАМН України, професора Ю.Г. Антипкіна (президента Асоціації педіатрів України), академіка НАМН України, професора В.Г. Майданника (віце-президента Асоціації педіатрів України) та заступника директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» професора Л.І. Омельченко «Нагальні питання збереження здоров’я дітей України». Автори звернули увагу, що в процесі розвитку дитини відбувається динамічне зменшення прошарку здорових дітей. Так, на момент закінчення школи практично здоровими можна визнати лише кожного п’ятого школяра, більше ніж 40% дітей мають одне, а то два і більше хронічних захворювань.

Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія» професор Г.В. Бекетова звернули увагу присутніх на сучасні тенденції захворюваності та смертності дітей.

У своїй доповіді головний спеціаліст відділу освіти і науки МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії №2 НМУ імені О.О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча кардіоревматологія», член-кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець звернув увагу присутніх на значний дефіцит педіатричних кадрів в системі охорони здоров’я дитячого населення України та вказав на шляхи їх вирішення.

Наукова програма з’їзду педіатрів України включала лекції провідних вчених з основної тематики наукової програми, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, дискусії на симпозіумах і семінарах, на яких обговорювались найбільш актуальні проблеми захворювань у дітей та можливості реалізації сучасних світових підходів до діагностики та лікування. Велика увага була приділена наданню медичної допомоги дітям з позиції доказової медицини. Крім того, в доповідях були розглянуті проблемні питання організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, інфекційної захворюваності, інвалідності, реабілітації дітей із хронічними соматичними захворюваннями, а також перспективи розвитку паліативної допомоги дітям в Україні. Велика увага з’їзду була спрямована на розвиток профілактичної педіатрії. Особливу увагу було приділено удосконаленню диспансеризації дитячого населення, профілактики, діагностики та лікування найбільш соціально значимих захворювань дитячого віку.

Були також обговорені проблеми педіатричної освіти, оскільки актуальним залишається питанням проблеми професійної підготовки випускників медичних ВУЗів та кадровий дефіцит, особливо амбулаторно-поліклінічної ланки організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, а також рівень теоретичної і практичної підготовки лікарів-педіатрів.

Активну участь в організації роботи взяли студенти медичного факультету №3 під керівництвом декана факультету професора О.В. Виговської.

У рамках з’їзду традиційно працювала виставка, на якій були представники фармацевтичних компаній, котрі знайомили учасників з’їзду як з новими, так і з вже традиційними лікарськими препаратами і засобами, які застосовуються в педіатричній практиці.

Делегати з’їзду заслухали та обговорили звіт Президента Асоціації педіатрів України академіка НАМН України, професора Ю.Г. Антипкіна, звіт ревізійної комісії, прийняли резолюцію та провели вибори Правління і Ревізійної комісії Асоціації педіатрів України на наступне п’ятиріччя у відповідності зі статутом.

Вважаючи необхідним збереження і розвиток фундаментальних основ педіатрії, профілактичних принципів охорони здоров’я дітей та підлітків, делегати з’їзду приймає наступну резолюцію:

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України про необхідність розробки Державної профілактичної програми «Здоров’я дитини – старт на все життя» на 2017-2022 роки.

2. В містах України та населених пунктах зі значною чисельністю дитячого населення зберегти педіатричну систему, а в сільській місцевості залишити комбіновану систему надання медичної допомоги дітям в первинній ланці охорони здоров’я.

3. Виходячи з нагальних потреб кадрового забезпечення педіатричної служби просити МОЗ України збільшити щорічний обсяг прийому за спеціальністю «педіатрія» не менше 1500 осіб.

4. Враховуючи рівень підготовки лікарів загальної практики та лікарів-педіатрів збільшити кількість навчальних годин на вивчення педіатрії як на додипломному, так і після дипломному рівні.

5. Продовжити роботу щодо масштабності та вдосконалення системи вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей в Україні, забезпечивши перехід при проведенні профілактичних щеплень на використання сучасних вакцин, що дозволяють значно підвищити ефективність вакцинації та знизити ризик розвитку поствакцинальних ускладнень.

6. Асоціації педіатрів України створити робочі групи з перегляду та удосконалення клінічних рекомендацій (протоколів) діагностики та лікування у дітей захворювань органів дихання і травлення, патології серцево-судинної та сечової систем.

7. Забезпечити подальше розширення та удосконалення неонатального скринінгу та створення електронного паспорту здоров’я новонародженої дитини.

8. Продовжити наукові дослідження щодо розробки стандартів здорової дитини та розробки нормативно-регламентуючих документів і уніфікованих клінічних протоколів та настав з надання медичної допомоги новонародженим та дітям.

9. Посилити профілактичну роботу в загально-освітніх навчальних закладах, спрямовану на збереження фізичного, психічного, репродуктивного здоров’я дітей, формування здоров’я зберігаючого середовища в школах, належну підтримку дітей з особливими потребами, а також дітей із груп медико-соціального ризику, надання невідкладної медичної допомоги учням медичними та немедичними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів.

10. Рекомендувати реформування служби надання психіатричної та паліативної медико-психологічної допомоги дітям в Україні, впровадження профілактичних принципів, спрямованих на забезпечення та підтримку нормального психосоціального розвитку дитини починаючи з антенатального періоду.

11. З метою профілактики суїцидальної поведінки у дітей та підлітків забезпечити розвиток служби кризової психологічної допомоги

12. Забезпечити розвиток психіатрії раннього дитячого віку (від 0 до 3 років) та інтеграції цього напрямку у педіатричну практику, створивши робочу групу з перекладу та впровадження сучасних діагностичних посібників

13. Запропонувати створення в обласних центрах і містах з населенням понад 100 тис. осіб мультидисциплінарних центрів з медичної психології, дитячої психіатрії, психосоматики та психотерапії з включенням соціальних працівників.

Віце-президент Асоціації педіатрів України, академік НАМН України, професор, завідувач кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця Віталій Майданник